Det er SOLA som styrer klimaet

Velg kategori

Kategori: Litteratur

Grov klimaindoktrinering av skolebarn

En faggruppe fra Klimarealistene har evaluert klimastoffet i naturfagsbøker for barnetrinnet, ungdomsskolen og videregående skole, i tillegg til en bok som er i bruk på universitetsnivå. Resultatene er dokumentert i

Les mer »