Mer iblanding av biodiesel øker giftige utslipp

Klimanytt nr 179, av Ole Henrik Ellestad Miljøhensyn har medført omlegging av politikken til å stimulere overgang til bensinbiler. I tillegg er det et politisk press for å øke tilsetting av biodiesel til fossil diesel til tross for klare advarsler om økt forurensing og mulige økte helseskader. Biodiesel gir i tillegg økte matvarepriser, motorskader og…

Biodiesel: Mer forurensning og motorskader uten klimaeffekt

Klimanytt 178, av Ole Henrik Ellestad og Rune Hasle Svært mye tyder på at tilsetting av biodiesel kan gi økning av forurensende utslipp, drivstofforbruk, motorslitasje og -skader med tilhørende økte bilholdkostnader. Statsbudsjettet for 2017 inneholder en “bilpakke” som har sin egen begrunnelse, men som også kan oppleves som en liten kompensasjon for de nevnte ulempene.…

Biodrivstoff-skandalen: Økte CO2-utslipp!

NRK ved Fredrik Solvang har i flere dager dekket biodrivstoff med en vinkling som forlengst har avdekket en større skandale. Ikke bare er dagens biodiesel basert på palmeolje, men det består av PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) som er unndratt alle bærekraftkriterier og alle sertifiseringer. I tillegg er CO2-regnskapet for palmeolje og en rekke andre…