Det er SOLA som styrer klimaet

Velg kategori

Kategori: Biodrivstoff

Biomasse til mat eller drivstoff?

Biobrenselsatsningen og øvrig klimapolitikk trenger grundig revisjon og sannsynligvis avvikling. IPCCs beregninger av effekter av økning av drivhusgassene synes sterkt overdrevne, og klimatiltakene virker absurde sammenlignet med andre store globale problemer som må løses.

Les mer »