Etter Brexit kommer Clexit!

Sammendrag fra Viv Forbes, sekretær for Clexit Skadelige, kostbare og uvitenskapelige klimaavtaler burde rives istykker!  Clexit er en ny internasjonal organisasjon som har som mål å hindre ratifisering av den kostbare og skadelige klimaavtalen fra Paris som blir støttet av EU og den nåværende administrasjonen i USA. CLEXIT-komiteen består av 10 personer, hvor Norges representant er professor…