Det er SOLA som styrer klimaet

Velg kategori

Kategori: Energiforsyning

Et nullpunkt for den kritiske sans

Klimanytt 304: I en verden med stort økende energibehov er realismen i Net Zero 2050 scenariet fraværende. Verden vil ha bruk for fossil energi i mange tiår fremover.

Les mer »

Energi etter pandemien

For Norge er tidens kardinalspørsmål utviklingen i energimarkedene etter pandemien, hvordan forbruksmønstrene for elektrisitet, oljeprodukter og naturgass vil utvikle seg etter lengre tids nedstengning av

Les mer »

Lysene slokner i California

Det har vært mørke kvelder for mange i California etter kollaps i stømforsyningen. På den positive siden, er det mange flere i California som nå skjønner hva det grønne skiftet medfører.

Les mer »

Kunnskapsløshet og klimareligion

Hvor lenge kan Norge ha kunnskapsløse politikere som mener fakta man ikke liker er propaganda? Når skal vi få politikere som står opp for bransjene som finansierer Norge? Når skal vi få bærekraftig politikk?

Les mer »

Når de grønne stenger oljekrana….

Det stilles høye krav til statlig informasjon ifølge SV-Kaski, men bare til informasjon fra folk i etater hun ikke liker. For folk flest er det befriende å få bekreftet at ikke alle statsansatte er like gale og grønne.

Les mer »

Infralyd fra store vindturbiner

Det planlegges nå å sette opp én stor vindturbin istedenfor 3 mindre på Jæren. Er dette viktige endringer eller ikke? Det viser seg at de store vindturbinene utvikler plagsom infralyd, som vil endre forholdene vesentlig.

Les mer »

De små klimagleder

Mediene overgår seg selv i å formidle suksess for sol- og vindkraft som erstatning for fossil energi. EUs reduksjoner er små og minimale i global sammenheng. Det er snakk om de små gleder – som ikke gir noen meningsfylt effekt.

Les mer »

Life Hour – slå på alt lys hjemme kl 20.30!

Vi har igjen kommet til dagen hvor de grønneste markerer sin tro på klimaguden. Resten av menneskeheten har mer tro på «Life Hour» det humane alternativ til barbariske «Earth Hour» hvor de grønne feirer fattigdom og kunnskapsløshet.
Skru derfor på alt lys i kveld kl. 20.30.

Les mer »

Klimaåret 2018

Klimanytt 243, forfattet av Ole Henrik Ellestad. 2018 ble et dårlig år for IPCC-bevegelsen, men godt for IPCC-kritikere. Rundt 500 vitenskapelige artikler årlig de senere

Les mer »