Omfattende klage på BBCs klimajournalistikk

Storbritannias BBC har nylig fått tilsendt en omfattende klage på manglende objektivitet i sin klimajournalistikk. BBC er på samme måte som vårt hjemlige NRK forpliktet til å holde seg med en saklig og objektiv journalistikk, hvor alle parter skal få komme til orde. Men begge disse statseide kanalene har isteden satt ytringsfrihet-en til side og…

Klima og media

Av Nicolay Stang Tekna arrangerer 5.april frokostseminaret ”Klima og media” på Litteraturhuset. Målet skal være å skape en felles forståelse rundt mediedekningen av klimasaker i Norge. Analysen under viser at det TEKNA nok etterstreber, er en enda sterkere ensretting av media, som igjen vil kunne forsterke en gryende tillitskrise Teknas seminar Klima og media skal skape…

Stans klimaskremsel mot barn!

Arnt Orskaug er bestefar og mangeårig naturfaglærer. Hans klare budskap i Aftenpostens nettutgave 15. mars er at det er voksensamfunnets plikt å sørge for at barna har tro på fremtiden – for enhver pris. Her tar han opp klimasvart-malingen av de unges fremtid. Bestefaren er til tider bekymret for barnebarna på 6 og 8 år.…

UiO med propaganda rettet mot skolebarn

Vi ser i dag på hvordan den akademiske frihet kan misbrukes etisk. Filologer ved Universitetet i Oslo vil bruke smarttelefonen til å spre klimapropaganda til skoleungdom, ifølge beskrivelsen fra medieprofessor Gunnar Liestøl ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK). Påståtte klima- og miljø-problemer skal synliggjøres på mobiltelefon for skolebarn. Her dokumenterer vi at påstandene fra Liestøl…

Etisk lavmål i klimaforskningen

I serien klimaforskning rett fra galehuset bringer vi i dag komparativ klimaetisk forskning i regi av Trygve Lavik, som for tiden er Førsteamanuensis, filosofi, ved institutt for filosofi og førstesemesterstudier (UiB). Hans oppsiktsvekkende forskning er – av alle steder – publisert i NTNU-tidsskriftet “Etikk i praksis” med tittelen “Climate change denial, freedom of speech and…

NRK har det varmt i kloden

I anledning NRKs siste propagandafremstøt her om hva som varmer kloden, støttet av deres ikke spesielt objektive rådgivere, så gjør vi oppmerksom på en del fakta som er særdeles pinlige for NRK og støttespillere. Vi starter med en klimahistorisk gjennomgang og viser at Selda Ekiz og Astrid Rommetveit fremfører et budskap fullt av faktafeil. Har…

Intens klimapropaganda før Pariskonferansen

De kunnskapsrike veteranene hos oss har forsikret redaktøren om at klimapropagandaen i media nå er mer intens enn ved det forrige høydepunktet – klimakonferansen i København i 2009 da man bare hadde 500 dager igjen til å redde verden fra den nært forestående klimadommedag. Klimakriseindustrien internasjonalt jobber nå på høygir for å sikre fremtidige bevilgninger,…

NRKgate: klimadekningen minner om DDR-propadanda

Jon Hustad i Dag og Tid hadde i går et tosidet oppslag om hvordan NRK har kommet på skråplanet med sin klimadekning. «Einspora» står det i overskriften, med en bokstavstørrelse som før i tiden var forbeholdt mord på statsledere eller utbrudd av verdenskriger. Etterhvert som man leser selve oppslaget, så blir det bare verre og…

Holdningskampanje eller indoktrinering i skolen?

1.september starter Miljødirektoratet med klimapropaganda i skolen og 300 skoler får besøk. Offisielt er dette en såkalt holdningskampanje med tittel Generasjon Grønn og de som formidler usannheter på skolene har den offisielle tittel miljøambassadør.  Dette er en form for indoktrinering som har foregått i minst 5 år hvor politikere fra SV har hatt det formelle…