Omfattende klimakvotesvindel

Vi ser i dag på klimakvotene som er vår tids avlatsbrev. Ved å kjøpe en klimakvote får du tillatelse til å slippe ut CO2 med god samvittighet. Bedrifter (ond kapitalistisk industri) er som hovedregel kvotepliktige mens du selv inntil videre ikke skal kjøpe kvoter for ditt utpust. Her er en kort gjennomgang av kvotesvindelen over…