Det er SOLA som styrer klimaet

Velg kategori

Kategori: Klimaloven

Forhastet klimapolitikk

Professor Harald Yndestad kritiserer Norges forhastede klimapolitikk: «Vi må få en bedre systemforståelse av klimaendringer som et dynamisk system, omtrent som vi i dag forstår tidevannets korte og lange perioder»

Les mer »

Møt beregningsutvalget for klima

Her er informasjon om det nye beregningsutvalget som følger av klimaloven og Norges uforpliktende klimatiltak etter Parisavtalen, samt en analyse av forvaltningen dette utvalget skal rapportere til. Professor Rattsø har

Les mer »

IPCCs pseudovitenskap rakner

Klimanytt 200, av Ole Henrik Ellestad 30 år med FNs klimapanel (IPCC) og deres pseudovitenskap kan lure folk for en periode. Men før eller senere rakner det. «Hockeykølla», «Climategate» og

Les mer »

Klimahøring i Stortinget

Torsdag 4.mai var det høring i Stortinget på proposisjonen som skal bli ny klimalov i Norge. Her er notatet i PDF-format som ble oversendt Stortinget samme dag som et tillegg

Les mer »

Vårt høringssvar til klimaloven

Det er frist 9.desember for å levere høringssvar til klimaloven. Forvaltningen har en politisk korrekt liste over aktører som er vurdert verdige til å levere høringssvar, men alle kan sende

Les mer »

Når skal noen stilles til ansvar?

Teknisk Ukeblad har i et anfall av undersøkende journalistikk gravd i papirene i vårt olje- og energiministerium i dette ferske oppslaget. Der hersker som kjent FrPs Tord Lien, og vi

Les mer »

Klimalov uten vitenskapelig grunnlag

Klimanytt 171, Ole Henrik Ellestad Forslaget til klimalov sendt Stortinget vil i ettertid bli sett på som et politisk forsøk på å etablere en juridisk binding uten holdbare vitenskapelige argumenter

Les mer »

Trenger vi en klimalov i Norge?

Aktørene i klimaindustrien har lenge presset på for å få vedtatt en klimalov i Norge etter mønster av Storbritannia hvor en klimalov har åpnet et eldorado av subsidier til utbygging

Les mer »