Møt beregningsutvalget for klima

Her er informasjon om det nye beregningsutvalget som følger av klimaloven og Norges uforpliktende klimatiltak etter Parisavtalen, samt en analyse av forvaltningen dette utvalget skal rapportere til. Professor Rattsø har fått den absurde oppgaven å lede fire «eksperter» som skal anslå klimaeffekten av nasjonale tiltak på statsbudsjettet. Hvor mange engler kan danse på et knappenålshode?…

IPCCs pseudovitenskap rakner

Klimanytt 200, av Ole Henrik Ellestad 30 år med FNs klimapanel (IPCC) og deres pseudovitenskap kan lure folk for en periode. Men før eller senere rakner det. «Hockeykølla», «Climategate» og senere utflating av global middeltemperatur er noen av de mange «drepende» eksemplene. Nå kommer det stadig flere publikasjoner der naturlige variasjoner står sentralt og IPCC-hypotesen…

Ny klimalov – en test på politikernes integritet

Klimanytt 196, av Ole Henrik Ellestad Mens IPCC-kampanjen har begynt å rakne internasjonalt skal Stortinget vedta en klimalov basert på den frivillige Parisavtalen som reduserer global middeltemperatur kun med 0.2 C om den oppfylles. En Nature-artikkel om utflating av global middeltemperatur på 20. året viser at IPCCs beregningsmodeller er grovt feilaktige. «Støttespilleren» Nature vil sikre seg…

Klimahøring i Stortinget

Torsdag 4.mai var det høring i Stortinget på proposisjonen som skal bli ny klimalov i Norge. Her er notatet i PDF-format som ble oversendt Stortinget samme dag som et tillegg til Klimarealistenes høringsnotat som det er lenket til i konklusjonen. Høringsnotatet kan lastes ned her, i likhet med øvrige høringsnotater. Teksten i notatet er gjengitt…

Vårt høringssvar til klimaloven

Det er frist 9.desember for å levere høringssvar til klimaloven. Forvaltningen har en politisk korrekt liste over aktører som er vurdert verdige til å levere høringssvar, men alle kan sende inn høringssvar. De som mottar svarene har som kjent ingen plikt til å lese svar de ikke liker, men forvaltningen er pliktig til å legge…

Klimalov uten vitenskapelig grunnlag

Klimanytt 171, Ole Henrik Ellestad Forslaget til klimalov sendt Stortinget vil i ettertid bli sett på som et politisk forsøk på å etablere en juridisk binding uten holdbare vitenskapelige argumenter for betydningsfull menneskelig påvirkning. Stortingspresidentens ord om at det norske folks respekt for politikere skyldes deres åpenhet og ærlighet står dermed for fall. For døren…

Trenger vi en klimalov i Norge?

Aktørene i klimaindustrien har lenge presset på for å få vedtatt en klimalov i Norge etter mønster av Storbritannia hvor en klimalov har åpnet et eldorado av subsidier til utbygging av vindmølleparker, karbonfangst samt en omlegning av elforsyningen til såkalt grønn, fornybar energi. Resultatet av klimaloven har så langt vært et tveegget sverd, da landet…