Det er SOLA som styrer klimaet

Velg kategori

Kategori: Klimaloven

Forhastet klimapolitikk

Professor Harald Yndestad kritiserer Norges forhastede klimapolitikk: «Vi må få en bedre systemforståelse av klimaendringer som et dynamisk system, omtrent som vi i dag forstår tidevannets korte og lange perioder»

Les mer »

Møt beregningsutvalget for klima

Her er informasjon om det nye beregningsutvalget som følger av klimaloven og Norges uforpliktende klimatiltak etter Parisavtalen, samt en analyse av forvaltningen dette utvalget skal

Les mer »

IPCCs pseudovitenskap rakner

Klimanytt 200, av Ole Henrik Ellestad 30 år med FNs klimapanel (IPCC) og deres pseudovitenskap kan lure folk for en periode. Men før eller senere

Les mer »

Klimahøring i Stortinget

Torsdag 4.mai var det høring i Stortinget på proposisjonen som skal bli ny klimalov i Norge. Her er notatet i PDF-format som ble oversendt Stortinget

Les mer »

Vårt høringssvar til klimaloven

Det er frist 9.desember for å levere høringssvar til klimaloven. Forvaltningen har en politisk korrekt liste over aktører som er vurdert verdige til å levere

Les mer »