Det er SOLA som styrer klimaet

Velg kategori

Kategori: Sjette Hovedrapport AR6

Ubeleilig viten

Forfattet av Henrik Svensmark, fysiker ved DTU Space i København Klimarealistene viser til og siterer enkelte utdrag fra teksten Ubelejlig Viden fra Weekendavisen i Danmark,

Les mer »