Bergsmark får full støtte i klimadebatten

De som startet denne klimadebatten ville avslutte den når de møtte motbør. Aftenposten vil ikke gjengi debatten fordi den avkler avisens ensrettede klimajournalistikk. De 6 professorene fra UiO ønsker heller ikke en naturvitenskapelig debatt hvor det er observasjoner og ikke modeller som legges til grunn. Her er utfyllende informasjon og vår kommentar. Debatten til nå…

Ned Nikolovs modell for atmosfærisk temperatur

Nikolov & Zellers modell for atmosfærisk temperatur er nok en utfordring for ortodoks klimavitenskap slik den forvaltes i FNs klimapanel og deres støttespillere her i Norge. Modellen bestemmer den gjennomsnittlige overflatetemperatur på planeter med fast overflate, stort sett basert på solinnstråling og atmosfærisk trykk. Her er utdrag fra et intervju med Ned Nikolov i Washington…

Benestad og demagogien

Professor Ole Humlum er kjent for sin klare tale, sin lune stil og de mange logiske konklusjonene som er støttet av empiriske data. Dette har lenge irritert flere av aktørene i klimakriseindustrien, og etter at Humlum oppsummerte hos geoforskning 4.januar, har temperaturen steget til uante høyder i klimadebatten der. Her er en oppsummering. Humlum peker…

Myten om det ikke-eksisterende klimakonsensus

I dag ser vi på to undersøkelser for å kartlegge den påståtte klimakonsensus og vi ser på detaljer som er svært pinlige for aktørene i klimaindustrien. De tre eldre undersøkelsene som siteres i klimaindustrien er forlengst avkledd som useriøse grunnet tallmanipulasjon (Anderegg 2010 ,Doran 2009) og er tildels beheftet med påstand om svindel uten at…

Dyrrdal og ytringsfriheten

Av Henning Nielsen Det er sjokkerende holdninger som Dyrrdal gir uttrykk for i gårsdagens kronikk på forskning.no “Medias etiske retningslinjer, beskrevet i Vær Varsom-plakaten, sier at «Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.». Jeg stusser ved dette. Ja til ytringsfrihet. Pressen har et ansvar for at minoriteter blir hørt. Men…

Ny kunnskap og angrepene på den

Vi ser på ny klimaforskning som dokumenterer at klimapanelets modeller er for varme og at klimakrisen derfor ikke eksisterer, publisert her i journalen til det Kinesiske Vitenskapsakademiet av en gruppe forskere som består av Christopher Monckton, Willie W.-H. Soon, David R. Legates og William M. Briggs. Samtidig ser vi litt nøyere på hvordan aktørene i…