Benestad og demagogien

Professor Ole Humlum er kjent for sin klare tale, sin lune stil og de mange logiske konklusjonene som er støttet av empiriske data. Dette har lenge irritert flere av aktørene i klimakriseindustrien, og etter at Humlum oppsummerte hos geoforskning 4.januar, har temperaturen steget til uante høyder i klimadebatten der. Her er en oppsummering. Humlum peker…

Iskanten på vei sørover?

VI skal i dag til geoforskning.no hvor noen kjente og kjære størrelser fra naturvitenskapen har analysert iskanten i Barentshavet. Man ser på ulike data fra 1580 til 2015 og spør deretter: Kan en svakere sol de neste tiårene føre til at iskanten i Barentshavet vandrer sørover? Stig Falck-Petersen er professor ved UiT med spesiale marin og arktisk…

Ole Humlum mest lest på geoforskning.no

Geoforsknings Ronny Setså har  regnet på deres mest populære blogginnlegg i 2015 og det viser seg at.professor Ole Humlum hadde de tre mest leste blogginnleggene på geoforskning.no. Humlum er med i Klimarealistenes Vitenskapelige Råd, og de tre sakene han tok opp handlet alle om klima. Redaksjonen gratulerer Ole Humlum med tre utmerkede og særdeles lesverdige…

Solvariasjoner dominerer klimaendringene

Klimadebatten fortsetter på geoforskning.no hvor Ole Henrik Ellestad og Jan-Erik Solheim fokuserer på solen som jordas ytre varmekilde. Hvem skal du stole på hvis du ikke gidde å lese deg opp på dette selv: Klassisk solforskning gjennom mer enn 200 år eller den politiske klimaforskning som enda ikke har fylt 30 år? Er det plantematen CO2…

Om temperaturer, utflatingen og mediedebatten

Klimanytt 123, av  Ole Henrik Ellestad Utflatingen av global temperatur siste 18 år er en middelverdi rundt kaldere og varmere perioder av et par års varighet. Å gripe fatt i siste års oppvarming er like galt og uvitenskapelig som å vektlegge et par års avkjøling. Selv i temperaturserier med de høyeste verdier dreier det seg…

Lesbart om klimaet

Vi gjør oppmerksom på at det har vært en del klimaoppslag rundt omkring som alle er lesbare, her er et kort referat og lenke videre for de som vil fordype seg i ett eller flere av disse oppslagene Sommerisen i Arktis Arvid Oen skriver godt på geoforskning.no om sommerisen i Arktis 14.september med vekt på…

Yrkesforbud – stygg sak!

Vi viser i dag til overskriften i det snart en uke gamle oppslaget på geoforskning.no hvor Halfdan Carstens er redaktør for det populærfaglige tidskriftet GEO og nettstedet geo365.no. Tekstblokkene under er i sin helhet hentet fra dette nettstedet hvor det er lenket videre til mer informasjon. Den avsluttende kommentaren er vår. Hans Borge fikk bare…