Det er SOLA som styrer klimaet

Velg kategori

Kategori: Metan og permafrost

Det isfrie Arktis er lagt på is.

Medier og politikere har lenge benyttet det isfrie Arktis som et dommedagsskremsel, og rundt denne dommedag står en hærskare med mindre skremsler, fra isbjørnens snarlige

Les mer »