Manglende «bevis» for IPCCs CO2-hypotese

Klimanytt 197, av Ole Henrik Ellestad Et påstått «fingeravtrykk» for drivhuseffekten fra CO2, den velkjente «hot spot», er ikke observert bortsett fra i en publikasjon før Kyotoavtalen ble inngått. Men «beviset» var en manipulert temperaturserie. Det er en trist serie av FNs klimapanel (IPCC)-relaterte publikasjoner med «Hockeykurven», forsuring av havet (før Københavnmøtet) og hastepublikasjonen som…

Støtt oss ved å dele artikkelen:
 • 36
  Shares

Leting etter Drivhuseffekten

Av Jan-Erik Solheim, Thor Eriksen og Yngvar Engebretsen Norsk klimapolitikk bygger på en hypotese om at bruk av fossilt brensel øker CO2-innholdet i atmosfæren slik at vi får en global oppvarming, og at vi derfor må redusere våre utslipp. Dette har resultert i omfattende og kostbare tiltak. Oppvarmingen på grunn av økte utslipp begrunnes med…

Støtt oss ved å dele artikkelen:
 • 18
  Shares

Claes Johnson til Klimarealistenes Vitenskapelige Råd

Professor Claes Johnson (matematikk) ved KTH i Stockholm har takket ja til en forespørsel om å bli med i Klimarealistenes Vitenskapelige Råd (KVR). Han har lenge vært aktiv i klimadebatten både i Sverige og utenfor landets grenser. Her følger en kort beskrivelse av hans utdanning og karriere. Professor Claes Johnson Han ble sivilingeniør ved Chalmers Tekniske…

Støtt oss ved å dele artikkelen:
 • 32
  Shares

Bakvendt-«vitenskapen» om CO2 og klima

Av Petter Tuvnes Klimadogmet går ut på at utslipp av «drivhusgassen» CO2 fra forbruk av fossil energi (kull, olje og gass) skal føre til økt global temperatur og muligens katastrofale klimaendringer en gang i en ukjent fjern fremtid.  Dette er basert på bakvendt-«vitenskap», en påstand som her dokumenteres. Virkeligheten er at vi for tiden har…

Støtt oss ved å dele artikkelen:
 • 17
  Shares