Det er SOLA som styrer klimaet

Velg kategori

Kategori: Klimafølsomhet

Klimamodellene blir enda varmere

Det er kjent at klimamodellene blir stadig varmere, mens det ikke eksisterer noen vesentlig temperaturøkning i perioden 1995-2021. Men siden modellene regnes som ufeilbarlige, er det i klimaforskningen slik at

Les mer »

Bagatellmessig klimafølsomhet

Stadig flere forskere påpeker bagatellmessig klimafølsomhet, altså nesten uendret temperatur ved økt CO2 i atmosfæren. Dette betyr at klimapolitikken bare fører til avindustrialisering av Vest-Europa, økt arbeidsledighet og nedgangstider.

Les mer »

Ubeleilig viten

Forfattet av Henrik Svensmark, fysiker ved DTU Space i København Klimarealistene viser til og siterer enkelte utdrag fra teksten Ubelejlig Viden fra Weekendavisen i Danmark, hvor han gir oss verdifull

Les mer »

Ble det varmere i 2017?

Vi ser på ukens klimapropaganda, hvor NTB har gitt oss overskriften «Varmerekord de tre siste årene» med utgangspunkt i en pressemelding fra WMO. Denne er utarbeidet på grunnlag av data

Les mer »

Leting etter Drivhuseffekten

Av Jan-Erik Solheim, Thor Eriksen og Yngvar Engebretsen Norsk klimapolitikk bygger på en hypotese om at bruk av fossilt brensel øker CO2-innholdet i atmosfæren slik at vi får en global

Les mer »

Klimadommedagsprofitørene tok feil

Av Christopher Monckton of Brenchley, Willie Soon & David R. Legates Med dagens trend vil atmosfærisk CO2-nivå ha doblet seg et godt stykke inn i neste århundre. Hvor mye oppvarming

Les mer »

Smakebiter fra siste tids klimaforskning

Vi ser på to fagfellevurderte klimaforskningsrapporter fra Nature og Nature Climate Change. Idag kan vi friste med en ny godbit fra Dr. Michael «Hockeystick» Mann, samt siste nytt i klimamodellering

Les mer »

Ny studie viser lavere klimafølsomhet

Kyoji Kimoto publiserte før jul studien «Will Coal Save Japan and the World?» i Energy & Environment, hvor det mer enn antydes at klimafølsomheten for CO2 er betydelig overdrevet –

Les mer »