Ubeleilig viten

Forfattet av Henrik Svensmark, fysiker ved DTU Space i København Klimarealistene viser til og siterer enkelte utdrag fra teksten Ubelejlig Viden fra Weekendavisen i Danmark, hvor han gir oss verdifull viten i klimaspørsmålet. Teksten er lett forståelig og fokuserer på hvordan klimapanelet har neglisjert sola samt gir et innsyn i konsekvensene av dette. I tillegg…

Støtt oss ved å dele artikkelen:
 • 162
  Shares
 • 2K
  Shares

Ble det varmere i 2017?

Vi ser på ukens klimapropaganda, hvor NTB har gitt oss overskriften «Varmerekord de tre siste årene» med utgangspunkt i en pressemelding fra WMO. Denne er utarbeidet på grunnlag av data fra 5 av verdens meteorologiske institutter. Den neste kreative nyheten er de avlyste skrekkspådommene fra IPCC-leiren, som igjen manipulerer oss. Eldre temperaturdata som ustanselig endres?…

Støtt oss ved å dele artikkelen:
 • 2K
  Shares

Leting etter Drivhuseffekten

Av Jan-Erik Solheim, Thor Eriksen og Yngvar Engebretsen Norsk klimapolitikk bygger på en hypotese om at bruk av fossilt brensel øker CO2-innholdet i atmosfæren slik at vi får en global oppvarming, og at vi derfor må redusere våre utslipp. Dette har resultert i omfattende og kostbare tiltak. Oppvarmingen på grunn av økte utslipp begrunnes med…

Støtt oss ved å dele artikkelen:
 • 18
  Shares
 • 2K
  Shares

Drivhuseffektens historikk – CO2 har liten effekt

Klimanytt 194, av Ole Henrik Ellestad Konferansen «Climate Dynamics» ved Princeton i 1955 ledet av legenden John von Neumann og med deltagelse av ledende atmosfærefysikere. De la liten vekt på CO2 etter 130 års sporadiske publikasjoner. CO2s betydning er skapt av grupperinger rundt beregningsmodeller selv om de ikke kan beregne klodens mange kompliserte prosesser. 40…

Støtt oss ved å dele artikkelen:
 • 2
  Shares
 • 2K
  Shares

Drivhusgassenes funksjon og vekselvirkning med atmosfæren

Klimanytt 147, av Ole Henrik Ellestad En økning fra 300 til 320 ppm gir bare temperaturøkning på noen få hundredels grader. Derfor er temperatureffekten av økt CO2 alene meget beskjeden. Og varmen transporteres bort ved nesten 100% konveksjon den første kilometer oppover (KN 145). Vanndampen dominerer nesten fullstendig blant klimagassene og virker som en stabiliserende…

Støtt oss ved å dele artikkelen:
 • 2K
  Shares

Klimadommedagsprofitørene tok feil

Av Christopher Monckton of Brenchley, Willie Soon & David R. Legates Med dagens trend vil atmosfærisk CO2-nivå ha doblet seg et godt stykke inn i neste århundre. Hvor mye oppvarming vil dette forårsake? Den offisielle prediksjonen på 1.5 til 4,5 o Celsius for hver CO2-dobling viser seg å være en vesentlig overdrivelse. Oversatt av Geir Aaslid.…

Støtt oss ved å dele artikkelen:
 • 2K
  Shares

Smakebiter fra siste tids klimaforskning

Vi ser på to fagfellevurderte klimaforskningsrapporter fra Nature og Nature Climate Change. Idag kan vi friste med en ny godbit fra Dr. Michael “Hockeystick” Mann, samt siste nytt i klimamodellering fra en annen gruppe ledet av Kate Marvel og Gavin A. Schmidt fra NASA-Giss. Marvel Et Al er av den oppfatning at klimafølsomheten (både TCR…

Støtt oss ved å dele artikkelen:
 • 2K
  Shares

Ny beregningsmodell gir riktigere CO2-følsomhet

Av Petter Tuvnes Det er blitt åpenbart de siste 20 årene at de klimamodeller som FNs klimapanel (IPCC) bruker ikke stemmer med virkeligheten, dvs. målte temperaturer som vist i figuren under. På tross av at CO2 i atmosfæren har økt med ca. 10 % i denne perioden til 400 ppm (0,04 %) så har global…

Støtt oss ved å dele artikkelen:
 • 1
  Share
 • 2K
  Shares

Ny studie viser lavere klimafølsomhet

Kyoji Kimoto publiserte før jul studien “Will Coal Save Japan and the World?” i Energy & Environment, hvor det mer enn antydes at klimafølsomheten for CO2 er betydelig overdrevet – ikke minst grunnet sviktende forutsetninger og regnefeil – og som en konsekvens av dette vil kullet fortsette å ha en vital rolle i nasjonenes energiforsyning…

Støtt oss ved å dele artikkelen:
 • 2K
  Shares