Det er SOLA som styrer klimaet

Velg kategori

Kategori: Atmosfære

Stadig klimamanipulering av Aftenposten

Klimanytt 170, av Ole Henrik Ellestad CO2-utslipp fra kull eller naturgass påvirker ikke klimaet nevneverdig, viser historiske data. Vanndamp er «drivhus-gassen» som dominerer vårt klima.

Les mer »

Kosmisk stråling påvirker skydannelsen

Klimanytt 159, av Ole Henrik Ellestad CERN har tidligere publisert banebrytende mekanismer for skydannelse. Nå publiseres nye oppsiktsvekkende resultater. Stoffer som avgis fra trær (bl.a. terpener)

Les mer »

Nyheter fra klimaforskningen

Vi ser på en ny forskningrapport, som handler om en mulig negativ drivhuseffekt over Antarktis. I tillegg ser vi på et oppslag i Scienticific American som

Les mer »

CO2-kretsløpet kartlagt

I februar skrev sivilingeniør Petter Tuvnes i Klimanytt 97 om NASAs nye CO2-satellitt-observatorium OCO-2 som nå er operativt. De første dataene kom i desember ifjor, og nå

Les mer »