Atmosfæreeffekten

Forfattet av Petter Tuvnes Vi ser her på årsaker til at global temperatur er som den er. Atmosfæreeffekten for jordens globale temperatur (GT) er forskjellen på GT med og uten atmosfære! Den kan best estimeres ved å se på forskjellen mellom jorden og månen som begge har samme avstand til solen, men månen har i…

IPCC-leiren på galt villspor

Klimakonferansen WCC4 i Roma er over, et arrangement hvor begge hovedgruppene innen klimaforskningen kom til orde og hvor Carl Zeller og Ned Nikolov hadde en «keynote» presentasjon på innpå en time. De to har i sin siste forskning vist hvor viktig det atmosfæriske trykket er for klimadebatten. Med andre ord, IPCC-leiren er ikke bare på…

Feil grunnlag for påstanden om menneskeskapte klimaendringer

Forfattet av Petter Tuvnes Dette er en gjennomgang av grunnlaget for påstanden om at menneskeskapte utslipp av plantenæringen CO2 skal føre til global oppvarming og klimaendringer. Forskerne Tyndall og Arrhenius startet på 1800-tallet med primitiv apparatur og måleinstrumenter, slik målte de absorpsjon av infrarød (IR) stråling (varmestråling) i bl.a. luft og CO2 Mye er feil…

Klimakosmetikk i Morgenbladet

Av Nicolay Stang Markedsføringsloven begrenser kosmetikkindustriens bruk av før- og etterbilder. Klimaindustrien er ikke underlagt slike begrensninger. Det vet Morgenbladet å benytte seg av, men gir flyfotoene fra Grønland, som avisen bruker, grunnlag for frykt, eller er den forårsaket av noe annet? For noen få år siden dukket det opp en rekke flyfotos tatt over…

Drivhuseffekten i små drivhus

Klimanytt 190, av Jan-Erik Solheim Ved en skole i Oslo har vi bygget 4 små drivhus for å undersøke hvordan drivhuseffekten virker. Vi finner at vegger og tak begrenser varmetapet- mens CO2 fører til mindre oppvarming. Drivhuseffekten er utførlig behandlet i tidligere Klimanytt (145, 147, 150, 153,160 og 163). Der slås det fast at forholdene…

“Drivhuseffekten” – oppsummert

Klimanytt 163, av Ole Henrik Ellestad “Drivhuseffekten” betegner at kloden er varmere med atmosfære enn uten. Den er et komplisert samspill mellom vår komplekse atmosfære og absorpsjon og emisjon av stråling. Begrepet gir feil assosiasjoner, for mens varmen stenges inne i drivhuset er konveksjon den dominerende mekanisme for varmetransport de første kilometer oppover. Vanndamp er…

Gro og drivhuseffekten

Gjesteinnlegg av Magne Dvergsdal Av dei siste 10 000 år har vi kanskje i 8 000 år hatt eit varmare klima enn i dag. Likevel er det ei oppfatning blant politikarar at ei stigning av temperaturen på 2 grader vi føre til klimakatastrofe. For 6 000 år sidan vaks det alm opp mot Jostedalsbreen. Det…

Drivhuseffekten – utstråling og skyers betydning

Klimanytt 160, av Ole Henrik Ellestad “Drivhuseffekten” er et atmosfærisk fenomen med bidrag fra stråling. IPCCs populærforklaringer med dominerende tilbakestråling til bakken av infrarød stråling (IR) fra CO2 har dårlig forankring i teori og observasjoner. Skyer på 62-68 % av jordoverflaten bestemmer utstrålingen der – ikke CO2. Økt CO2 gir både svekket og økt utstråling.…