Klimaforskerne som kan se inn i fremtiden

Det har vært komikveld i Aftenposten hvor Arild Færaas har intervjuet synske klimaforskere på det tidligere så ærverdige Bjerknessenteret i Bergen. Det bekjentgjøres i kveld at ortodokse klimaforskere kan se langt inn i fremtiden hvor man ser varme somre på Grønland  uten at Aftenpostens utskremte ser noe merkverdig ved dette. Det nye og spennende i…

Nytt lavmål for klimaortodoks forskning

Radarparet Stefan Rahmstorf og Michael Mann har velsignet verden med ny klimaforskning publisert i det klimaortodokse magasinet Nature Climate Change. Alle som har den minste peiling på internasjonal klimaforskning vet nå at her kommer det et klart klimakrisebudskap. Man vet også utifra disse herrenes tidligere prestasjoner hva slags kvalitet det er på denne “forskningen”, men…

Naturlig temperaturvariasjon i geologisk tid

Av Prof. Robert M. Carter Vi kjenner global temperatur i geologisk tid fra mange geologiske datasett (havsedimenter) og selv om mange av disse (iskjerneprøver) er av regional natur, så har de tilstrekkelig med fellestrekk til å gi oss et felles underliggende signal. Dette avsnittet er løselig gjengitt fra boka Climate Change – the facts 2014.…

Smelter isen på Grønland og i Antarktis?

Vi benytter oss i dag av sitatretten og gjengir deler av et innlegg Prof Willy Fjeldskaar har skrevet på geoforskning.no med samme tittel som over. Nyere observasjoner av havnivåendringer ved polene setter spørsmålstegn ved om isen på Grønland og i Antarktis virkelig har smeltet de siste 40 år. En vitenskapelig artikkel fra 2014 (Jevrejeva med…