Havets alkalinitet varierer

Klimanytt 95, av Petter Tuvnes FNs klimapanel frykter for at havet blir ”surere” på grunn av økt CO2 innhold i atmosfæren, men det er mange prosesser som styrer dette. Klimanytt KN91 omtaler at alkaliniteten, pH, i havet ikke har endret seg på noen dramatisk måte de siste 100 år basert på alle tilgjengelige måledata, på…

Havet er ikke blitt “surere”

Klimanytt 91 – av Petter Tuvnes Året 2014 avsluttes med en ny skandale for alarmistiske klimaforskere som har publisert selektive data om pH i havet, mens alle måledata ikke viser noen farlig utvikling. Skandalen er behørlig omtalt flere steder, bl.a på WUWT her. Dr.-gradskandidat Mike Wallace oppdaget under sine studier en oppsiktsvekkende unnlatelse av å…