Sommerisen i Arktis

Gjesteinnlegg av Arvid Oen En kortversjon av dette oppslaget var å finne på geoforskning.no om sommerisen i Arktis 14.september med vekt på en historisk gjennomgang av Nansens og Amundsens reiser i det østlige Arktis. Til nytte og glede for våre lesere har Arvid forfattet en mer omfattende historisk gjennomgang av sommerisen i Arktis. Isens utbredelse i…

Værfenomenet El Niño – La Niña (ENSO)

Klimanytt 120, av Ole Henrik Ellestad Det naturlige værfenomenet El Niño i det tropiske Stillehavet har vært klimaalarmistenes «oase» siden IPCC ble etablert i 1988. Under El Nino inntrer de varmeste årene, og med La Niña inkludert, flere titalls markante, regionale værfenomener over store deler av kloden, som oftest tilskrevet menneskeskapte forhold uten at det…

Ny forskning peker på naturlige klimaendringer

Etter anbefaling fra Judith Curry viser vi i dag til to nye forskningsrapporter som i sum peker på at klimaet alltid har vært i endring, at det endrer seg i dag og at menneskets påvirkning på klimaet er minimal. Varmere i Holeceneperioden Først ut er en forskergruppe som i hovedsak er russisk, de har gått…

Nytt lavmål for klimaortodoks forskning

Radarparet Stefan Rahmstorf og Michael Mann har velsignet verden med ny klimaforskning publisert i det klimaortodokse magasinet Nature Climate Change. Alle som har den minste peiling på internasjonal klimaforskning vet nå at her kommer det et klart klimakrisebudskap. Man vet også utifra disse herrenes tidligere prestasjoner hva slags kvalitet det er på denne “forskningen”, men…

Havets alkalinitet varierer

Klimanytt 95, av Petter Tuvnes FNs klimapanel frykter for at havet blir ”surere” på grunn av økt CO2 innhold i atmosfæren, men det er mange prosesser som styrer dette. Klimanytt KN91 omtaler at alkaliniteten, pH, i havet ikke har endret seg på noen dramatisk måte de siste 100 år basert på alle tilgjengelige måledata, på…