Kommentarer til gjesteinnlegg om Henrys lov

Av Tom V. Segalstad Førsteamanuensis i geokjemi ved UiO, Tom V. Segalstad (CV i kortversjon her) kommenterer i denne teksten innholdet i forrige oppslag om Henrys lov forfattet av Bjørn Gunnar Steen. Kommentar 1a – menneskeskapt CO2-bidrag i atmosfæren. Vi tar utgangspunkt i analyse av 13C/12C målt for CO2 i atmosfæren. Dette er å betrakte…

Henrys lov og konsekvenser av denne loven

Gjesteinnlegg, forfattet av Bjørn Gunnar Steen Steen er Cand.real 1974, med hovedfag i analytisk kjemi innen gasskromatografi/massepektrometri. 1975-1989 Lektor ved Bø vgs, 1989-2016 Ingeniør og laboratorieleder ved Høgskolen i Telemark. Har utgitt lærebokene «Himmelsk kjemi» på Høgskoleforlaget, en begynnerbok for studenter ved universitet og høgskoler i generell og organisk kjemi; AQUA 1 og AQUA 2 på Gyldendal, for…