Det er sola som styrer klimaet på jorda

Av Professor Emeritus Arnfinn Langeland (hydrobiologi, NTNU) Vi gjengir her med forfatterens tillatelse et innlegg trykt i papirutgaven av Adresseavisen 27.februar. Illustrasjonene, lenkene til Langelands referanser og overskriftene til hvert avsnitt er lagt til av redaksjonen siden vi her ikke har de samme begrensninger som en god, gammeldags papiravis. Noen få utfyllende setninger i kursiv…

Miskolczi: Drivhuseffekten og det infrarøde strålingspådriv

Ferenc Mark Miskolczi har Ph.D i Astrofysikk (1975) og Geofysikk (1981) og er medlem av Det Ungarske Vitenskapsakademi med spesialitet på atmosfærens infrarøde strålingspådriv. Som forsker for NASA-GISS gjorde han i 2003 banebrytende funn og da de la hindringer i veien for publisering av hans politisk ukorrekte forskningsresultater, brøt han i 2006 med Goddard Institute…