Etisk lavmål i klimaforskningen

I serien klimaforskning rett fra galehuset bringer vi i dag komparativ klimaetisk forskning i regi av Trygve Lavik, som for tiden er Førsteamanuensis, filosofi, ved institutt for filosofi og førstesemesterstudier (UiB). Hans oppsiktsvekkende forskning er – av alle steder – publisert i NTNU-tidsskriftet “Etikk i praksis” med tittelen “Climate change denial, freedom of speech and…