Klimafølsomheten for CO2 med synkende vanndamp

Klimanytt 136, av Jan-Erik Solheim Vi har lenge etterlyst IPCCs egne beregninger av virkningen av økt CO2. Det finnes henvisninger i IPCC rapportene, men de viser kun antagelser – ikke beregninger. En finsk forsker, Antero Ollila, har gjort beregninger som viser at IPCC regner med positiv tilbakekopling fra vanndamp, noe som dobler klimafølsomheten, mens han…

James Hansens klimamodeller testet mot observasjoner 1958-2015

Av Jan-Erik Solheim, professor (emeritus), Universitetet i Tromsø Fremskrivninger av klimamodeller brukes til å overbeviser politikere fra hele verden om at det er nødvendig å begrense utslipp av fossilt CO2 for å redde verden fra en farlig oppvarming. Jeg vil i det følgende beskrive hvordan klimamodeller utviklet av James Hansens gruppe ved Goddard Institute for…

Norge i toppskiktet for klimaforskning!

Elsevier er ett av de ledende forlagene innen naturvitenskapelig forskning, og publikasjonen Global and Planetary Change er der du finner mye av klimavitenskapen. Nok en gang eller rettere sagt fremdeles finner vi forskere fra Norge og Danmark i toppskiktet. Og nei, det er IKKE snakk om “klimaforskning” fra de såkalt ledende institusjonene Bjerknes og Cicero…

Det er sola som styrer klimaet på jorda

Av Professor Emeritus Arnfinn Langeland (hydrobiologi, NTNU) Vi gjengir her med forfatterens tillatelse et innlegg trykt i papirutgaven av Adresseavisen 27.februar. Illustrasjonene, lenkene til Langelands referanser og overskriftene til hvert avsnitt er lagt til av redaksjonen siden vi her ikke har de samme begrensninger som en god, gammeldags papiravis. Noen få utfyllende setninger i kursiv…