Global temperatur juli 2018

Vi har temperaturdata for juli fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for juli viser med +0,32 o C litt oppgang fra forrige måned. Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell. Nedgangen i global temperatur fra mars 2016…

Støtt oss ved å dele artikkelen:
 • 2K
  Shares

Siste ukens klimanyheter

Her følger et utdrag av nyhetene siste uke på klima- og energifeltet. Klimahøring i Senatet i USA Ukens klimaunderholdning har definitivt vært høringen i USA 29. mars hvor de tre ledende klimaforskerne Judith Curry, John Christy og Roger Pielke Jr stilte opp med sin vitenskap. Michael Mann var også tilstede på høringen. Hans opptreden med…

Støtt oss ved å dele artikkelen:
 • 1
  Share
 • 2K
  Shares

Judith Curry – klimamodellene feiler!

Judith Curry har forfattet en større klimarapport fra GWPF, som fokuserer på de mange tvilsomme elementene i klimamodellene som IPCC-leiren legger til grunn for sine påstander om klimaet. Det har i alle år kommet særdeles kraftig kritikk fra de mange som er ekspertkommentatorer til FNs Klimapanel (IPCC) og denne rapporten er obligatorisk lesning for dem…

Støtt oss ved å dele artikkelen:
 • 1
  Share
 • 2K
  Shares

Råeste faktafeil i Aftenposten om klimaet

Klimaforsker Rasmus Benestad og hans formidler Ole Mathismoen opptrer sammen i nettutgaven av Aftenposten 8. mai og det er mye rart som står på trykk her. Dette står fjernt fra det man før betegnet som journalistikk. La oss se på faktafeilene som med avisens egen ordbruk er de råeste man har sett på lenge i Aftenposten.…

Støtt oss ved å dele artikkelen:
 • 5
  Shares
 • 2K
  Shares

Ortodoks klimavitenskap snubler videre

Toneangivende klimaforskere som Santer og Mann fra miljøet rundt FNs klimapanels indre kjerne tar i ny forskning et oppgjør både med de mest iherdige aktørene innen klimakommunikasjon og enkelte kolleger som har kommet i skade for å avskaffe pausen eller opphøret av global oppvarming gjennom tidligere forskning. Her følger analyse og kommentarer. Pussig nok er…

Støtt oss ved å dele artikkelen:
 • 2K
  Shares

Australia viser vei med kutt i klimakriseindustrien

Ukens gladnyhet er omfattende kutt i Australias klimakriseindustri. Tatt i betraktning de store kuttbehovene som har meldt seg her i Norge den siste tiden, så utgjør dette et sterkt hint til den sittende regjeringen. Siden klimadebatten lenge har vært over, så bør Forskningsrådet finne en bedre anvendelse for knappe midler, fremfor å fø på politisk…

Støtt oss ved å dele artikkelen:
 • 1
  Share
 • 2K
  Shares

Nyheter fra klimaforskningen

Vi ser på en ny forskningrapport, som handler om en mulig negativ drivhuseffekt over Antarktis. I tillegg ser vi på et oppslag i Scienticific American som handler om metan (ja, det er naturligvis bare oppspinn), og EDFs forsøk på å få IPCC til å skjerpe inn beregningsmetoden for metan slik at denne gassens negative potesiale blir…

Støtt oss ved å dele artikkelen:
 • 2K
  Shares

Folkevalgte i USA skal granske suspekte klimatemperaturer

Global overflatetemperatur står sentalt i klimaforskningen og da temperaturene ifølge alle datasettene sluttet å stige for snart 20 år siden, ble det uro blant klimaforskerne. Klimapanelet drøftet opphøret av oppvarming i siste hovedrapport og konstanterte at opphøret var reelt. Da Tomas Karl fra NOAA publiserte en forskningsrapport i Science med en ny temperaturanalyse som viste…

Støtt oss ved å dele artikkelen:
 • 2K
  Shares