Global temperatur juli 2018

Vi har temperaturdata for juli fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for juli viser med +0,32 o C litt oppgang fra forrige måned. Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell. Nedgangen i global temperatur fra mars 2016…

Judith Curry – klimamodellene feiler!

Judith Curry har forfattet en større klimarapport fra GWPF, som fokuserer på de mange tvilsomme elementene i klimamodellene som IPCC-leiren legger til grunn for sine påstander om klimaet. Det har i alle år kommet særdeles kraftig kritikk fra de mange som er ekspertkommentatorer til FNs Klimapanel (IPCC) og denne rapporten er obligatorisk lesning for dem…

Råeste faktafeil i Aftenposten om klimaet

Klimaforsker Rasmus Benestad og hans formidler Ole Mathismoen opptrer sammen i nettutgaven av Aftenposten 8. mai og det er mye rart som står på trykk her. Dette står fjernt fra det man før betegnet som journalistikk. La oss se på faktafeilene som med avisens egen ordbruk er de råeste man har sett på lenge i Aftenposten.…

Australia viser vei med kutt i klimakriseindustrien

Ukens gladnyhet er omfattende kutt i Australias klimakriseindustri. Tatt i betraktning de store kuttbehovene som har meldt seg her i Norge den siste tiden, så utgjør dette et sterkt hint til den sittende regjeringen. Siden klimadebatten lenge har vært over, så bør Forskningsrådet finne en bedre anvendelse for knappe midler, fremfor å fø på politisk…

Folkevalgte i USA skal granske suspekte klimatemperaturer

Global overflatetemperatur står sentalt i klimaforskningen og da temperaturene ifølge alle datasettene sluttet å stige for snart 20 år siden, ble det uro blant klimaforskerne. Klimapanelet drøftet opphøret av oppvarming i siste hovedrapport og konstanterte at opphøret var reelt. Da Tomas Karl fra NOAA publiserte en forskningsrapport i Science med en ny temperaturanalyse som viste…

Klimaspesialist Judith Curry

Klimanytt #111, av Petter Tuvnes Høyt respekterte, kritiske klimaspesialister får anledning til å legge frem sine synspunkter for sentrale politikere i USA, i motsetning til i Norge. Professor Lindzen, omtalt i forrige KN110, er en av dem. En annen respektert klimaspesialist er professor Judith Curry. Professor Curry, tidligere leder for Earth and Atmospheric Sciences ved…