Det er SOLA som styrer klimaet

Velg kategori

Kategori: Judith Curry

Global temperatur juli 2018

Vi har temperaturdata for juli fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for juli viser med +0,32 o C litt oppgang fra forrige måned. Pausen eller

Les mer »

Siste ukens klimanyheter

Her følger et utdrag av nyhetene siste uke på klima- og energifeltet. Klimahøring i Senatet i USA Ukens klimaunderholdning har definitivt vært høringen i USA 29. mars hvor de tre

Les mer »

Judith Curry – klimamodellene feiler!

Judith Curry har forfattet en større klimarapport fra GWPF, som fokuserer på de mange tvilsomme elementene i klimamodellene som IPCC-leiren legger til grunn for sine påstander om klimaet. Det har

Les mer »

Ortodoks klimavitenskap snubler videre

Toneangivende klimaforskere som Santer og Mann fra miljøet rundt FNs klimapanels indre kjerne tar i ny forskning et oppgjør både med de mest iherdige aktørene innen klimakommunikasjon og enkelte kolleger

Les mer »

Nyheter fra klimaforskningen

Vi ser på en ny forskningrapport, som handler om en mulig negativ drivhuseffekt over Antarktis. I tillegg ser vi på et oppslag i Scienticific American som handler om metan (ja, det

Les mer »

Klimaspesialist Judith Curry

Klimanytt #111, av Petter Tuvnes Høyt respekterte, kritiske klimaspesialister får anledning til å legge frem sine synspunkter for sentrale politikere i USA, i motsetning til i Norge. Professor Lindzen, omtalt

Les mer »