Klimaspesialist Judith Curry

Klimanytt #111, av Petter Tuvnes Høyt respekterte, kritiske klimaspesialister får anledning til å legge frem sine synspunkter for sentrale politikere i USA, i motsetning til i Norge. Professor Lindzen, omtalt i forrige KN110, er en av dem. En annen respektert klimaspesialist er professor Judith Curry. Professor Curry, tidligere leder for Earth and Atmospheric Sciences ved…

Ny forskning bekrefter lavere klimasensivitet for CO2

Klimaforskningen på aerosoler (ørsmå partikler i atmosfæren) har lenge stått stille, men nå kommer banebrytende forskning på nedre grense for pådrivet fra aerosoler fra Bjorn Stevens ved det respektable Max Planck Instituttet for Meteorologi i Hamburg. Dette reduserer usikkerheten rundt aerosoler betraktelig og resulterer i en enda lavere klimasensivitet for CO2 fordi summen av pådriv…