Det er SOLA som styrer klimaet

Velg kategori

Kategori: Kjell Stordahl

Temperaturen i Norge stabiliserer seg

Klimanytt nr 272. Kjell Stordahl viser statistikk over temperatur i Norge og det er ingen tegn til klimakrise. Tvertimot har gjennomsnittlig temperatur gått betydelig ned siden 2014,

Les mer »

2019 uten ekstremvær i Norge – nedadgående tendens

Klimanytt nr 269. Redaktør: Ole Henrik Ellestad.
Forfattet av Kjell Stordahl, medlem av Klimarealistenes vitenskapelige råd. Mens mediene til stadighet overøser oss med ekstremværsbegivenheter og at dette skyldes økt drivhuseffekt, viser offentlig statistikk med tilhørende kriterier at ekstremeffektene avtar.

Les mer »

Klimaforskningen diskrediterer forskningen

Forfattet av Kjell Stordahl Forskningsrådet gjennomførte i samarbeid med Kantar TNS en undersøkelse som kartla publikums interesse for forskning, kunnskap om forskning, tillit til forskningsresultater og til forskere. Fokus ble

Les mer »

Ekstremværutviklingen i Norge er avtagende

Forfattet av Dr. Philos Kjell Stordahl Aftenposten hadde på førstesiden 10. september oppslaget «Tre ganger mer ekstremvær på 30 år». Jeg går ikke inn på utviklingen av globalt ekstremvær her,

Les mer »

Klimapanelets feilaktige estimater

Dette er tittelen på et større oppslag hos geoforskning.no forfattet av Kjell Stordahl, medlem av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd. Han var selvsagt interessert i å spre vital informasjon på sitt fagfelt

Les mer »

Om nedbør og ekstremvær i Norge

Av Kjell Stordahl, dr. philos Dette er en sammenredigert tekst basert på innlegg sendt Dagbladet i anledning oppslag 31. juli «Uforutsigbart og intenst: og Kristin Halvorsens siste kronikk i Dagsavisen 11.august

Les mer »

Usikkerheter i resultater fra FNs klimapanel

Av Dr.Philos Kjell Stordahl, medlem av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd Her er noen utdypinger til diskusjonen mellom  Per A. Bjørkum (13/9) og Odd O. Aalen/Tore Schweder (16/9) i Aftenposten om usikkerheter

Les mer »

Ekstremjournalistikken er her

Tirsdag 22. september 2015 var det konferanse om klimatilpasning og lansering av rapporten Klima i Norge 2100 i Oslo, arrangert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet, og Norges vassdrags- og energidirektorat

Les mer »

Norge i toppskiktet for klimaforskning!

Elsevier er ett av de ledende forlagene innen naturvitenskapelig forskning, og publikasjonen Global and Planetary Change er der du finner mye av klimavitenskapen. Nok en gang eller rettere sagt fremdeles

Les mer »