Norge i toppskiktet for klimaforskning!

Elsevier er ett av de ledende forlagene innen naturvitenskapelig forskning, og publikasjonen Global and Planetary Change er der du finner mye av klimavitenskapen. Nok en gang eller rettere sagt fremdeles finner vi forskere fra Norge og Danmark i toppskiktet. Og nei, det er IKKE snakk om “klimaforskning” fra de såkalt ledende institusjonene Bjerknes og Cicero…

Stagnasjon av antall naturskader i Norge

Klimanytt #100, Av Dr. Kjell Stordahl Det er ingen signifikant økning i antall naturskader i Norge de siste 35 år. Har ikke den jevne økning av atmosfærisk CO2 noen betydning? Naturskadeforsikringen Den norske naturskadeforsikringen er en lovpålagt forsikringsordning. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer. Gjennom denne ordningen er forsikringstakerne…