Ny forskning bekrefter lavere klimasensivitet for CO2

Klimaforskningen på aerosoler (ørsmå partikler i atmosfæren) har lenge stått stille, men nå kommer banebrytende forskning på nedre grense for pådrivet fra aerosoler fra Bjorn Stevens ved det respektable Max Planck Instituttet for Meteorologi i Hamburg. Dette reduserer usikkerheten rundt aerosoler betraktelig og resulterer i en enda lavere klimasensivitet for CO2 fordi summen av pådriv…