Isbreeer forteller klimahistorie

Klimanytt 144, av Jan-Erik Solheim Isbreer på både den nordlige og sørlige halvkule hadde sin største utbredelse omkring 1860. Den lille istid som startet omkring 1350 er derfor et globalt fenomen. Her viser vi utdrag fra professor Ole Humlums foredrag, de tre isbreene vi ser på forteller alle en entydig historie . Under isbreen på…

Benestad og demagogien

Professor Ole Humlum er kjent for sin klare tale, sin lune stil og de mange logiske konklusjonene som er støttet av empiriske data. Dette har lenge irritert flere av aktørene i klimakriseindustrien, og etter at Humlum oppsummerte hos geoforskning 4.januar, har temperaturen steget til uante høyder i klimadebatten der. Her er en oppsummering. Humlum peker…

Iskanten på vei sørover?

VI skal i dag til geoforskning.no hvor noen kjente og kjære størrelser fra naturvitenskapen har analysert iskanten i Barentshavet. Man ser på ulike data fra 1580 til 2015 og spør deretter: Kan en svakere sol de neste tiårene føre til at iskanten i Barentshavet vandrer sørover? Stig Falck-Petersen er professor ved UiT med spesiale marin og arktisk…

Ole Humlum mest lest på geoforskning.no

Geoforsknings Ronny Setså har  regnet på deres mest populære blogginnlegg i 2015 og det viser seg at.professor Ole Humlum hadde de tre mest leste blogginnleggene på geoforskning.no. Humlum er med i Klimarealistenes Vitenskapelige Råd, og de tre sakene han tok opp handlet alle om klima. Redaksjonen gratulerer Ole Humlum med tre utmerkede og særdeles lesverdige…

Ytringsfrihet og klimadebatt

Vi gjengir utdrag fra et innlegg Ole Humlum hadde på Geoforskning.com fredag 13.september, med samme tittel som gjengitt her. Ole Humlum er professor ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo og professor II ved Universitetet på Svalbard (UNIS). Han er også medlem av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd. Ytringsfriheten Det å kunne møte det motsatte synspunkt tolerant og…

Klimadebatten – vitenskap mot demagogi

Norges eneste populærvitenskapelige geomagasin “GEO” har i siste utgave intervjuet professor Ole Humlum og gjort en sammenligning med uttalelser fra kronikken til professor Per Arne Bjørkum (vitenskapsteori og etikk) og ymse mer eller mindre rare uttalelser fra den mørke siden. VI refererer og tolker her innholdet fra GEO som på mange steder er så akademisk…

Om temperaturer, utflatingen og mediedebatten

Klimanytt 123, av  Ole Henrik Ellestad Utflatingen av global temperatur siste 18 år er en middelverdi rundt kaldere og varmere perioder av et par års varighet. Å gripe fatt i siste års oppvarming er like galt og uvitenskapelig som å vektlegge et par års avkjøling. Selv i temperaturserier med de høyeste verdier dreier det seg…

Virkeligheten avviker fra modellene

Klimamodellene som ligger til grunn for alle skremslene vi bombarderes med til daglig forteller oss at isen minker på begge polene og at temperaturen der stiger drastisk. Over flere år nå skulle det vært isfritt i Arktis ifølge gode gamle skremsler fra Prof Maslowski (2013), John Kerry (2014) og Prof. Wadhams (2015). I dag kan…