Varmere klode gunstig for fattig og rik

Klimanytt 226, forfattet av Ole Henrik Ellestad Overskriften gjengir konklusjonen fra den anerkjente professor Richard Tol – helt opp til 2,2 °C i global, gjennomsnittlig global temperaturøkning. Nå viser en ny studie at om IPCCs spådommer følges vil dagens grense for dyrkning på nordlige halvkule flyttes 1200 km nordover i år 2100. En annen studie viser…

Når politikken overstyrer forskningen

Av Ole Henrik Ellestad Her  er et innlegg basert på inntrykket fra Forskningsrådets festaften som fant sted onsdag 23. september 2015 i Oslo Konserthus, forfattet av en tidligere professor og områdedirektør for naturvitenskap og teknologi ved universiteter og høyskoler i Forskningsrådet (Red.anm.) Siste IPCC-rapportering 2013/14 hadde en åpenbar progresjon mot mer alarmerende budskap fra de faglige…

Klimavitenskapen er ikke avgjordt

Av Ole Henrik Ellestad, tidligere forskningsdirektør og professor 2 Siv Jensen tvilte nylig på betydningen av menneskeskapt andel av de globale klimavariasjoner. Også Richard Lindzen, professor ved MIT og en av verdens fremste atmosfærefysikere er en tviler, han mener IPCC via hovedanbefalingene i SPM-rapportene har fjernet konklusjonene så langt fra vitenskapen at de ikke lenger tjener samfunnet. Begge…