Nyheter fra en varm klode

Siste uken har det vært et par interessante oppslag om varmen som siver ut fra jordens indre. Blant de troende er det opplest og vedtatt at bare våre utslipp styrer klimaet. Solen er avskrevet som en uvesentlighet og varme fra det indre av vår planet eksisterer ikke i det hele tatt. Her vises det at…

Kvasi- fysikk fra FNs Klimapanel

Av Petter Tuvnes Siste «Assessment Report» fra FN’s Klimapanel (AR5 WG1) har i kapittel 2.3.1 Global Mean Radiation Budget en figur som viser de komponenter som går inn i «energibudsjettet». Dette budsjettet er grunnlaget for hele dogmet om mulig katastrofal global oppvarming og fremtidig klimakatastrofe på grunn av noen milliondeler CO2 i atmosfæren fra menneskeskapte…