Nature: CO2 øker planteproduktivitet!

Vanligvis får klimaforskning liten eller ingen medieomtale dersom budskapet ikke er politisk korrekt. Denne vitenskapelige artikkelen publisert i Nature Climate Change 18. april 2016 bekrefter regelen. Ingen oppmerksomhet i norske medier, så vidt vi kan se. Redaksjonen ber Tom V. Segalstad om en kommentar. Han oppsummerer som følger: Her står det at økende CO2-konsentrasjon i…