Om Russland og klimakrisen

Vi ser her på Russland og landets rolle i det klimapolitiske spillet som nå pågår. Samtidig ser vi med litt hjelp fra Dr. Tim Ball på hvordan klimavitenskapen har utviklet seg annerledes i øst, spesielt etter 1990 hvor klimapanelet sørget for at klimavitenskapen ble totalt omskrevet og underordnet den politiske korrekthet i den vestlge verden.…