Solaktiviteten for februar

Vi ser på solaktiviteten i februar måned, med data hentet fra Die Kalte Sonne, nettsiden til forskerne Frank Bosse og Fritz Vahrenholt. Også i februar var det lav solaktivitet, noe som vil være normalen i resten av denne syklusen før neste syklus starter sommer eller tidlig høst 2021. Lesere som følger lenken over vil også finne…

Solaktiviteten for desember

Vi ser på solaktiviteten i desember måned, med data hentet fra Die Kalte Sonne, nettsiden til forskerne Frank Bosse og Fritz Vahrenholt. Også i desember var det lav solaktivitet, noe som vil være normalen i resten av denne syklusen før neste syklus starter sommer eller tidlig høst 2021. Svak sol i desember Observerte solflekker (SSN…

Temperatur og CO2

Av Petter Tuvnes Dette oppslaget oppklarer hvordan sammenhengen er mellom temperatur og CO2 i atmosfæren og er til stor nytte for de fleste som så innslaget på Dagsnytt18 (innslag 3, starter på 24min 35sek) i forrige uke hvor Carl I. Hagen fra Frp og Bjørn H. Samset fra Institutt for klimapolitikk (Cicero) ikke var enige på…

Solaktiviteten for september

Vi ser på solaktiviteten i september måned, med data hentet fra Die Kalte Sonne, nettsiden til forskerne Frank Bosse og Fritz Vahrenholt. Også i september var det lav solaktivitet. Lav solaktivitet kommer til å være normalen i resten av denne syklusen før neste syklus starter sommer eller tidlig høst 2021. Svak sol i september Observerte…

Solaktiviteten drev siste års El Niño

En fersk forskningrapport fra fysikerne Wen-Juan Huo og Zi-Niu Xiao som begge er medlemmer av Det Kinesiske VItenskapsakademiet, konkluderer med at solaktiviteten på høyden av denne solsyklusen stod for det sterke El Niño fenomenet siste vinter. De to forskerne har funnet en positiv korrelasjon mellom solflekkantallet og El Niño Modoki indeksen, med en forsinkelse på 2 år.…

Solforskere advarer mot kulde

Professor Valentina Zharkova ved universitetet i Northhumbria varsler i en pressemelding at vi fra 2020 til 2053 vil se en sol med et svært redusert magnetfelt. Allerede i dag har vi en svak solaktivitet og denne meldingen føyer seg til en lang rekke lignende meldinger fra solforskere de siste 10 årene! Men denne meldingen er…

Solaktiviteten for mai og juni

Vi ser på solaktiviteten i mai og juni måned, med data hentet fra Die Kalte Sonne, websiden til forskerne Frank Bosse og Fritz Vahrenholt. Mens mai har vært en normal måned, så har juni satt rekord for lav solaktivitet og har hatt 9 dager med bare en eneste liten solflekk. Lav solaktivitet kommer til å…

Solaktiviteten for februar 2016

Vi ser på solaktiviteten i februar måned, med data hentet fra Die Kalte Sonne, websiden til forskerne Frank Bosse og Fritz Vahrenholt. Det har igjen vært en stille måned med lite solflekker. Dette kommer til å fortsette ut denne syklusen før neste syklus starter sommer eller tidlig høst 2021. Svakere sol i februar Observerte solflekker…