Om Russland og klimakrisen

Vi ser her på Russland og landets rolle i det klimapolitiske spillet som nå pågår. Samtidig ser vi med litt hjelp fra Dr. Tim Ball på hvordan klimavitenskapen har utviklet seg annerledes i øst, spesielt etter 1990 hvor klimapanelet sørget for at klimavitenskapen ble totalt omskrevet og underordnet den politiske korrekthet i den vestlge verden.…

Parlamentarisk klimahøring i Australia

Austalske politikere blir fortalt av landets egen klimakriseindustri at klimadommedag er nær med mindre man kommer til en klimaavtale i Paris i desember, sist via en større presentasjon i parlamentet tirsdag denne uken. Oppskriften er lik i alle demokratiske land, men i Australia hadde MP Craig Kelly i miljøkomiteen invitert ledende forskere fra begge vitenskapsretninger…

En trist dag for vitenskapen

Dagens forskning fra Karl et al i Science som avskaffer den snart 20 år lange pausen eller opphøret  i den globale oppvarmingen er et hasteprodukt skrevet for å legitimere klimasirkuset i Paris. Forskningen er, som de skriver på GWPF: “av lav standard, svært spekulativ og med et statistisk marginalt resultat fra kirsebærplukking av tidsintervaller, noe som…

Sjokk og vantro i media etter Siv Jensens klimaskepsis

Etter at en av Norges mest klimareligiøse riksaviser har intervjuet Siv Jensen har hennes klimaskepsis gått verden over, her er et oppslag i selveste New York Times. Sjokk, vantro, sinne og usakligheter har preget gammelmedia i Norge det siste døgnet etter at FrP-lederen og Finansministeren igjen indirekte bekreftet at hennes parti så langt det er…

Nytt lavmål for klimaortodoks forskning

Radarparet Stefan Rahmstorf og Michael Mann har velsignet verden med ny klimaforskning publisert i det klimaortodokse magasinet Nature Climate Change. Alle som har den minste peiling på internasjonal klimaforskning vet nå at her kommer det et klart klimakrisebudskap. Man vet også utifra disse herrenes tidligere prestasjoner hva slags kvalitet det er på denne “forskningen”, men…

Omfattende jukstering av temperaturer

Vi tar i dag utgangpunkt i Klimanytt 93 som omhandler manipulasjon av temperaturmålinger og ser nærmere på kvaliteten av de statistiske metodene som er benyttet til å utføre disse juksteringene som alle er utført uten at offentligheten har fått noen annen informasjon enn at dette fungerer etter intensjonene. Enkelte lurer muligens på hvorfor vi bruker…