Svak klimavitenskap og Brexit truer klimapolitikken

Klimanytt 162, av Ole Henrik Ellestad Med “Brexit” forsvinner hovedpådriveren for EUs ambisiøse klimamål. I endringsprosessene vil det manglende vitenskapelige fundament, kun en feilaktig beregningsmodell, og den raskt synkende globale temperatur forsterke uenigheten mellom partene og svekke ambisjonene. Ifølge det anerkjente Reuter har Tyskland nå laget et nytt utkast som reduserer ambisjonene. Og Polen “pusher”…

Hvor varmt blir året 2016?

Media både i Norge og i utlandet har det travelt med å fastslå at 2016 blir det varmeste året i moderne tid, til tross for at man innen naturvitenskapen venter til året er omme, slik at man kan basere seg på obserasjoner i naturen fremfor luftige spådommer. Vi presenterer derfor en analyse av Dr. Roy…

Råeste faktafeil i Aftenposten om klimaet

Klimaforsker Rasmus Benestad og hans formidler Ole Mathismoen opptrer sammen i nettutgaven av Aftenposten 8. mai og det er mye rart som står på trykk her. Dette står fjernt fra det man før betegnet som journalistikk. La oss se på faktafeilene som med avisens egen ordbruk er de råeste man har sett på lenge i Aftenposten.…

Avlysningen av klimapausen er avlyst!

VI skrev i fjor høst om pausen eller opphøret i global oppvarming i anledning av at en gruppe særdeles godt kvalifiserte statistikere fra Stanford-universitet hadde bekreftet avlysningen av klimapausen i sin studie “Debunking the Climate Hiatus“. Kjell Stordahl fra Klimarealistenes Vitenskapelige Råd som ikke tviler på at pausen er reell, så veldig kort på studien…

Folkevalgte i USA skal granske suspekte klimatemperaturer

Global overflatetemperatur står sentalt i klimaforskningen og da temperaturene ifølge alle datasettene sluttet å stige for snart 20 år siden, ble det uro blant klimaforskerne. Klimapanelet drøftet opphøret av oppvarming i siste hovedrapport og konstanterte at opphøret var reelt. Da Tomas Karl fra NOAA publiserte en forskningsrapport i Science med en ny temperaturanalyse som viste…

Kunnskapsløse klimamål

Av Dr. philos Erik Bye Ovenstående tittel burde vært brukt på innlegget til professorene Hans M. Seip (kjemi/UiO) og Gunnar Kvåle (global helse og samfunnsmedisin/UiB) i Aftenposten 24. september som istedet hadde overskriften “Utilstrekkelige klimamål.” Det redegjøres her for hvorfor tittelen over passer bedre til innholdet Seip og Kvåle formidlet til almenheten enn den som…

Om temperaturer, utflatingen og mediedebatten

Klimanytt 123, av  Ole Henrik Ellestad Utflatingen av global temperatur siste 18 år er en middelverdi rundt kaldere og varmere perioder av et par års varighet. Å gripe fatt i siste års oppvarming er like galt og uvitenskapelig som å vektlegge et par års avkjøling. Selv i temperaturserier med de høyeste verdier dreier det seg…