Drivhusgassenes funksjon og vekselvirkning med atmosfæren

Klimanytt 147, av Ole Henrik Ellestad En økning fra 300 til 320 ppm gir bare temperaturøkning på noen få hundredels grader. Derfor er temperatureffekten av økt CO2 alene meget beskjeden. Og varmen transporteres bort ved nesten 100% konveksjon den første kilometer oppover (KN 145). Vanndampen dominerer nesten fullstendig blant klimagassene og virker som en stabiliserende…

Klimafølsomheten for CO2 med synkende vanndamp

Klimanytt 136, av Jan-Erik Solheim Vi har lenge etterlyst IPCCs egne beregninger av virkningen av økt CO2. Det finnes henvisninger i IPCC rapportene, men de viser kun antagelser – ikke beregninger. En finsk forsker, Antero Ollila, har gjort beregninger som viser at IPCC regner med positiv tilbakekopling fra vanndamp, noe som dobler klimafølsomheten, mens han…

Noen inntrykk fra Lindzens foredrag

Prof. Richard Lindzen fra Massachusetts Institute of Technology har vært så vennlig å dele med oss det materialet som ligger til grunn for hans foredrag. Her er utdrag av foredraget ved UiO oversatt til norsk, med avsluttende kommentar til spørsmål etterpå. How to Discuss the Issue of Catastrophic Man-Made Climate Som forelest ved universitetet i…