Møter

Møteprogram Bærum høsten 2020

Tirsdag 1. september kl 1900

Foredrag Bærum Folkebibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua, ved professor Jan-Erik Solheim: «Iskanten i Barentshavet gjennom 440 år»

Hvalfangst, selfangst og ekspedisjoner har gitt oss mulighet for å beregne posisjonen av iskanten i Barentshavet gjennom 440 år. Variasjonen av iskantens posisjon henger sammen med klimaendringer som styres av sol, måne og planeter.
NB: Begrenset adgang pga smittevernregler.
Videoopptak fra møtet finner du på YouTube.

Tirsdag 6.oktober kl. 1900

Foredrag Bærum Folkebibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua, ved Pål Brekke, «Solstormer – solvind og nordlys»

Solen er vår eneste kilde for lys og varme og gir oss et relativt stabilt klima. Aktive perioder med energirike utbrudd påvirker vårt teknologibaserte samfunn. Brekke vil vise spektakulære opptak fra kraftig utbrudd på sola og virkningen av disse på jorda.
NB: Begrenset adgang pga smittevernregler.

Tirsdag 3. november kl 1900

Foredrag Bærum Folkebibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua, ved Helge Irgens Høeg: «Vegetasjon og klima gjennom 10 000 år»

Pollen i myrer forteller vegetasjonens historie. Når kom de forskjellige plantene til Norge etter siste istid og hvilket klima møtte dem? Pollenanalysen viser vekslinger fra tørt og varmt klima for 10 000 år siden til kjølig og fuktig i dag.
NB. Begrenset adgang pga smittevernregler.

Tirsdag 1. desember kl 1900

Foredrag Bærum Folkebibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua, ved Magne Sleire, «Natur og urfolk lider for klimasaken»

Brannene i Australia siste år har vært store og langvarige. Avskoging og overforbruk av grunnvann er to hovedårsaker til at dyrelivet går tilbake og brannene øker. Ikke klimaendringer. Han forteller hvordan naturen raskt kommer tilbake etter en brann.
NB. Begrenset adgang pga smittevernregler.

Møter Oslo høsten 2020

Informasjon kommer etter hvert som redaksjonen får tilgang til den.

Møteprogram Kongsberg høsten 2020

Torsdag 10. september kl 1900  – Jan-Erik Solheim – Iskanten i Barentshavet gjennom 440 år. (`se møteplakat)
Øvrige møtedatoer i Kongsberg er torsdagene 8. oktober, 5. november og 3. desember. Program for disse kommer etterhvert.

Alle Kongsberg-møtene finner sted på Røde Kors huset, Kirketorget 6B, Vestsiden.

Møteprogram Bærum våren 2020

Tirsdag 4.februar kl 1900-2030

Foredrag Bærum Folkebibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua: ved Fysiker Thorstein Seim: «Kan eksperimenter vise at mer CO2 fører til oppvarming?»

Tirsdag 3. mars kl 1900-2030.

Foredrag Bærum Folkebibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua: ved Klimaforsker Gustav Bjørbæk: «Klimaendringer og skidager i Oslomarka.»

Onsdag 1. april kl 1900-2030. (Utsatt)

Foredrag Bærum Folkebibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua: ved Professor Jan-Erik Solheim: «Iskanten i Barentshavet gjennom 440 år»

Arrangementer fra tidligere år:

2019 – Onsdag 13. november kl 1900

Foredrag med Søren Kjærsgård i Auditorium 4 i Urbygningen, Universitetet i Karl Johans gate, Oslo.

Tirsdag 5. november kl 1900

Bekkestua bibliotek, Foredrag i salen ved Ungdomsskoleærer Eva Marie Brekkestø: «Fimbulvinter, Varm middelalder og liten istid – det omskiftelige klimaet de siste 1500 år». Video av møtet her.

Invitasjon til klima- og miljøkonferanse 18-19. oktober

Klimarealistene, i samarbeid med Stockholmsinitiativet (Sverige) og Klimarealisme (Danmark) inviterer til en to-dagers konferanse i Oslo i oktober 2019. Konferansen holdes på engelsk.

For utfyllende info om kongressen, kontakt KR-leder Morten Jødal: Morten@miljomytene.no
For all kommunikasjon vedrørende påmelding og betaling, bruk: arildeugen@me.com

Detaljert konferanseprogram

Merk at programmet under er en eldre versjon, oppdatert program med liste over deltagere er tilsendt deltagerne og er tilgjengelig ved ankomst.

For informasjon om kongressenteret (for info about Oslo Congress Centre, use the following link), se her.

Møter i Bærum, høsten 2019

Åpne møter høsten 2019 ved Bærum Folkebibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua
Tirsdag 1. oktober kl 1900-2030. Foredrag i salen ved Geodet Bjørn Geirr Harrson: «Stiger eller synker havnivået i Oslofjorden».
Tirsdag 5. november kl 1900-2030. Foredrag i salen ved Ungdomsskoleærer Eva Marie Brekkestø: «Fimbulvinter, Varm middelalder og liten istid – det omskiftelige klimaet de siste 1500 år»
Tirsdag 3. desember kl 1900-2030. Foredrag i salen ved Dr phil Kjell Stordahl: «Klimaprognoser – hva kan vi stole på?»

Utfyllende informasjon om foredragene og foredragsholdernes bakgrunn finner du her:

Uformelle pizzatreff, Oslo

Peppes Pizza, Jernbanetorget, Oslo, onsdag 25. september 2019 kl 1800
Pizzatreffene i Oslo arrangeres hver eneste måned siste onsdag i måneden. Samme sted og tidspunkt hver gang


Torsdag 4. april, kl 19-2030

Bekkestua bibliotek: foredrag ved tidligere områdedirektør i Norges forskningsråd Ole Henrik Ellestad: Naturlige variasjoner dominerer klima

Klimaet har alltid variert av naturlige årsaker. Men FNs klimapanel (IPCC) har siden 2001 konkludert med at mer enn halvparten av oppvarmingen de siste 150 år har vært menneskeskapte. Dette er tvilsomt ettersom fossile CO2-utslipp bare kan ha hatt nevneverdig effekt etter 1950. Men da våre CO2-utslipp begynte å øke markant sank temperaturen frem til 1975.

I dette mønsteret fra vår nære fortid gjenfinner vi imidlertid en rekke systematiske variasjoner over tiår av solaktivitet, vinder og havstrømmer som påvirker bl.a. isforhold i Arktis, vær og klima. Variasjoner i El Niño, Nord-Atlantiske vindmønster (NAO), Golfstrømmen og Stillhavet (PDO) er noen kjente naturlige variasjoner som blir omtalt i foredraget.

Foredraget er nr. 6i en serie “Fakta om klimaet”, arrangert av Klimarealistene i Asker og Bærum

Ole Henrik Ellestad er utdannet cand. real i fysikalsk kjemi innen infrarød stråling og molekyler. Han har vært forskningsdirektør ved SINTEF Oslo (tidl. SI) og professor i kjemi ved Universitetet i Oslo, adm. dir, ved Norsk Regnesentral og områdedirektør for naturvitenskap og teknologi ved universiteter og høyskoler i Norges forskningsråd.

Tirsdag 9.april kl 1900

På Egon, Søndre gate, Trondheim. Foredrag med Arnfinn Langeland: De første mennesker i Midt-Norge og klimaet. Germanere og Samer innvandret samtidig til Midt-Norge ved kysten og Femundtraktene for 11000-5000 år siden.

Tirsdag 9.april kl 1900

Foredrag med Hans Konrad Johnsen: Tysklands feilslåtte energisatsning. Aud.4 i Urbygningen, Universitetet i Karl Johans gate, Oslo. Se under fanen video for opptaket av møtet.

Avholdte møter tidligere iår og år

Torsdag 7.mars: Bekkestua Bibliotek: Foredrag ved marin geolog  Martin Hovland: «Vannplaneten ’Tellus’: Faktiske paradokser.»
Martin Hovland er geofysiker og ekspert på geologi i dyphavet, spesielt olje- og gasslekasjer i dyphavsbassenger. Han har vært ekspertkommentator for IPCC og er leder for Klimarealistens Vitenskapelige Råd.

Mandag 25. februar. Den engelsk/svenske geologen David Gee har gjennom sin karriere arbeidet ut fra Universitetet i Uppsala. Hans hovedinteresse har vært tektonikk, altså vitenskapen om den strukturelle oppbyggingen av jordskorpen, og hvordan denne ble dannet og deformert gjennom millioner av år. Spesielt har han arbeidet med fjell-beltet i Eurasia som ble dannet i jordens oldtid (Paleozoicum), og særlig Svalbard.

Tirsdag 5. februar 2019

Bekkestua bibliotek: Foredrag ved Førsteamanuensis emeritus i geokjemi Tom V. Segalstad: «Hva er CO2: Venn eller fiende?»

Vi puster alle ut CO2 når vi har spist vår mat (karbohydrater) og pustet inn oksygen fra luften. Og plantene benytter CO2 sammen med vann til å produsere karbohydrater og oksygen, som vi trenger for å leve.

CO2 i luften står i rask likevekt med 50 ganger mer CO2 oppløst i havet, iht. Henrys lov. Havet er nær metning for utfelling av kalk, slik at bare de øverste 200 meter av havet inneholder nok oppløst kalsium til å felle all CO2 som kalkstein i havet fra resten av de fossile brensler vi kan utnytte.

Siden økende CO2 har en minimal drivhuseffekt, og CO2 kan hjelpe oss til å produsere mer mat, er CO2 ikke farlig, men vår aller beste venn!

Tom V. Segalstad har særlig arbeidet med geokjemi av stabile isotoper, og har vært bestyrer for Naturhistorisk Museum, og i en årrekke vært bestyrer for Geologisk Museum, begge ved Universitetet i Oslo. Han har bidratt til flere rapporter om CO2 og klima, blant annet for NIPCC, og er medlem av Klimarealistenes vitenskapelige råd.


Tirsdag 4. desember 2018 kl 1900. Foredrag ved Bekkestua bibliotek:
Morten Jødal: Et varmere klima: Jorda blir grønnere og alt som lever får det bedre.

Mandag 26. november kl 2000. Foredrag på Litteraturhuset i Oslo: Jo Nova, vitenskapsjournalist og blogger, foredrar om det grønne skiftet i Australia. En vel så god foredragstittel hadde vært: ABC for de som vil ødelegge et lands elektrisitetsforsyning.

Merk at tidspunktet er litt senere enn det vi vanligvis benytter, men benytt gjerne anledningen til å invitere noen tvilere med på møtet. Litteraturhuset har en helt utmerket kafe i inngangspartiet hvor man kan sitte og diskutere klimaet.

Tirsdag 6. november kl 1900. Foredrag ved Bekkestua bibliotek: Jan-Erik Solheim: Sol og klima. Hvilke følger vil en svakere sol ha for klimaet?

Tirsdag 2. oktober kl 1900. Foredrag ved Bekkestua bibliotek
: Ole Humlum: Klimahendelser som har påvirket Nordens historie. Møtet holdes i samarbeid med Foreningen Norden i Bærum.

Onsdag 10. oktober kl 1900. Fangst og lagring av CO2
Åpent møte ved universitetet i Oslo, Karl Johans Gate, Urbygningen, auditorium 4 med professor Olav M. Kvalheim som foredragsholder.

Uformelt Pizzatreff, Peppes Pizza, Jernbanetorget, Oslo, onsdag 31. oktober 2018 kl 1800
Pizzatreffene i Oslo arrangeres hver eneste måned siste onsdag i måneden. Samme sted og tidspunkt hver gang

Tirsdag 6. november kl 1900. Foredrag ved Bekkestua bibliotek: Jan-Erik Solheim: Sol og klima. Hvilke følger vil en svakere sol ha for klimaet?

Tirsdag 4. desember kl 1900. Foredrag ved Bekkestua bibliotek: Morten Jødal: Et varmere klima: Jorda blir grønnere og alt som lever får det bedre.

Klimakonferansen i Porto, 7-8.september 2018
Professor Nils-Axel Mörner og Pamela Matlack-Klein organiserer konferencen «The basic science of a changing climate» ved Porto Universitetet, på Facultate de Letras» (Humanities Faculty), Portugal. Konferanseavgift 30-130 Euro.

Konferansen tar påmeldinger på eget nettsted, her.

Flere av medlemmene i Klimarealistenes Vitenskapelige Råd er blant foredragsholderne.Fyldig omtale av kongressen finner du her på WUWT

Program for dag 1, fredag 7.september:

Program for dag 2, lørdag 8.september:

————————————————————-

Trondheim
Tirsdag 25. september på Egon Søndre gate, klimamøte med foredrag av Oddvar Lundseng om alternative energikilder.

Høstprogrammet inkluderer følgende møter i Bærum kommune:
Tirsdag 2. oktober kl 1900. Foredrag ved Bekkestua bibliotek: Ole Humlum: Klimahendelser som har påvirket Nordens historie. Møtet holdes i samarbeid med Foreningen Norden i Bærum.

Tirsdag 6. november kl 1900. Foredrag ved Bekkestua bibliotek: Jan-Erik Solheim: Sol og klima. Hvilke følger vil en svakere sol ha for klimaet?

Tirsdag 4. desember kl 1900. Foredrag ved Bekkestua bibliotek: Morten Jødal: Et varmere klima: Jorda blir grønnere og alt som lever får det bedre.

Tirsdag 4. sept. kl 1900. Filmfremvisning i Stabekk Kino, Gamle Ringeriksvei 5, Stabekk: «The Climate Hustle» av Marc Moreno, innledning ved Jan-Erik Solheim.

Filmen viser hvordan vi blir lurt til å tro at mennesker endrer jordens klima.

Billettpris kr 50,-.

Uformelt Pizzatreff, Peppes Pizza, Jernbanetorget, Oslo, onsdag 29. august 2018 kl 1800
Pizzatreffene i Oslo arrangeres hver eneste måned siste onsdag i måneden. Samme sted og tidspunkt hver gang

Uformelt Pizzatreff, Peppes Pizza, Jernbanetorget, Oslo, onsdag 25. juli 2018 kl 1800
Pizzatreffene i Oslo arrangeres hver eneste måned siste onsdag i måneden. Samme sted og tidspunkt hver gang.

Uformelt Pizzatreff, Peppes Pizza, Jernbanetorget, Oslo, onsdag 26. juni 2018 kl 1800
Pizzatreffene i Oslo arrangeres hver eneste måned siste onsdag i måneden. Samme sted og tidspunkt hver gang.

Uformelt Pizzatreff, Peppes Pizza, Jernbanetorget, Oslo, onsdag 30. mai 2018 kl 1800
Pizzatreffene i Oslo arrangeres hver eneste måned siste onsdag i måneden. Samme sted og tidspunkt hver gang.

Uformelt Pizzatreff, Peppes Pizza, Jernbanetorget, Oslo, onsdag 25. april 2018 kl 1800
Pizzatreffene i Oslo arrangeres hver eneste måned siste onsdag i måneden. Samme sted og tidspunkt hver gang.

Uformelt Pizzatreff, Peppes Pizza, Jernbanetorget, Oslo, onsdag 28. mars 2018 kl 1800
Pizzatreffene i Oslo arrangeres hver eneste måned siste onsdag i måneden. Samme sted og tidspunkt hver gang.

Uformelt Pizzatreff, Peppes Pizza, Jernbanetorget, Oslo, onsdag 28. februar 2018 kl 1800
Pizzatreffene i Oslo arrangeres hver eneste måned siste onsdag i måneden. Samme sted og tidspunkt hver gang.

Klimakonferansen Climate Sense 2018 – 16 til 18. februar 2018 i Mølndal utenfor Gøteborg.

 

 

 

Willy Soon “Arven etter klimapanelet” i Litteraturhuset 14.februar kl 1900
Foredraget er på engelsk. Litteraturhuset er i Wergelandsveien 29 og foredraget er i Amalie Skram-salen.
.

Uformelt Pizzatreff, Peppes Pizza, Jernbanetorget, Oslo, onsdag 31. januar 2018 kl 1800
Pizzatreffene i Oslo arrangeres hver eneste måned siste onsdag i måneden. Samme sted og tidspunkt hver gang.

STAVANGER
Medlemsmøte for Klimarealistene i Stavanger, Lagerveien 8 på Forus, mandag 22.01.kl 19.00
Info om årsmørte i oslo, Forslag til saker til årsmøte og forslag til tur i mai

Andre møtedatoer i Stavanger våren 2018 er 19 Februar, 19 Mars, 16 April, 14 Mai og 11 Juni.
Kontaktperson for Stavangermøtene er Agnar Mikalsen, telefon 91544725.

Uformelt Pizzatreff, Peppes Pizza, Jernbanetorget, Oslo, onsdag 27. desember 2017 kl 1800
Vi tar sikte på å møtes som vanlig i romjulen. Pizzatreffene i Oslo arrangeres hver eneste måned siste onsdag i måneden. Samme sted og tidspunkt hver gang.

Uformelt Pizzatreff, Peppes Pizza, Jernbanetorget, Oslo, onsdag 29. november 2017 kl 1800
Pizzatreffene i Oslo arrangeres hver eneste måned siste onsdag i måneden. Samme sted og tidspunkt hver gang.

Åpent møte Bekkestua Bibliotek, tirsdag 28,november kl 1900
Foredrag ved Morten Jødal, forfatteren av boka Miljømytene.

Pizzatreffet i, Asker og Bærum, (Egon I Asker) tirsdag 7. november er avlyst
Alltid på Egon (veksler mellom Egon i Asker på mnd med like nr, og Egon på Bekkestua i mnd med ulike nr), alltid på første tirsdag i måneden. Samme tidspunkt hver gang.

Uformelt Pizzatreff, Oslo, onsdag 27. oktober 2017 kl 1800
Peppes Pizza, Jernbanetorget.
Pizzatreffene i Oslo arrangeres hver eneste måned på siste onsdag i måneden. Samme sted og tidspunkt hver gang.

Klimaavtalen – bløffen fra Paris, tirsdag 17. oktober 2017 kl 1900
Åpent møte ved universitetet i Oslo, Karl Johans Gate, Urbygningen, auditorium 4 med Øystein Noreng som foredragsholder.

Stiftelse av Agder lokallag Torsdag 12. oktober 2017 kl 1830.
Møtet finner sted på Kroverten, Tangen alle 3, 4817 His, altså på Hisøya noen få kilometer fra Arendal sentrum.
Foredragsholder Stein Storlien Bergsmark.

Forelesning i Bergen tirsdag 3. oktober kl 1800: Produksjon av biodrivstoff – skadeleg for miljøet.
Ved Einar Sletten, professor emeritus, fysikalsk kjemi, Kjemisk institutt, UiB. Auditorium 4,Realfagbygget
Felles arrangement med Norsk kjemisk Selskap, avdeling Bergen

RESYME: Satsing på såkalt CO2 nøytralt drivstoff fører til :
i) Rasering av regnskogen; ii) Utarming av jordsmonn; iii) Dramatisk reduksjon av grunnvatnnivå; iv) Oversgjødsling; v) Stort forbruk av plantevernmiddel; vi) Sløsing med fossil energi ved produksjon av bioetanol; vii) Svindel med klimakvotar; viii) Redusert biodiversitet; ix) Mat blir brukt til drivstoff (millionar av menneske lever på sveltegrensa).

Uformelt Pizzatreff, Asker og Bærum, tirsdag 3. oktober 2017 kl 1800
Egon på Bekkestua. (veksler mellom Egon i Asker på mnd med like nr, og Egon på Bekkestua i mnd med ulike nr), alltid på første tirsdag i måneden. Samme tidspunkt hver gang.

Høstmøte i Trondheim, tirsdag 19. september 2017 kl 1800
Egon, Søndre gate


Uformelt Pizzatreff, Oslo, onsdag 27. september 2017 kl 1800
Peppes Pizza, Jernbanetorget.
Pizzatreffene i Oslo arrangeres hver eneste måned på siste onsdag i måneden. Samme sted og tidspunkt hver gang.

Uformelt Pizzatreff, Oslo, onsdag 28. juni 2017 kl 1800
Peppes Pizza, Jernbanetorget.
Pizzatreffene i Oslo arrangeres hver eneste måned på siste onsdag i måneden. Samme sted og tidspunkt hver gang.

Klimapizza, Peppes Pizza, Stortorvet, Tromsø, onsdag 28 juni kl 1800
Uformell sammenkomst for medlemmer og sympatisører.

Boklansering i Eldorado Bokhandel mandag 12. juni kl 1200
Møtet finner sted i Torggata 9A, 0181 Oslo
Her er møteplakat i PDF-format for videre distribusjon. Møte120617Eldorado3

Klimamyten – et oppgjør med vår tids CO2-panikkk mandag 12.juni kl 1900
Åpent møte ved universitetet i Oslo, Karl Johans Gate, Urbygningen, auditorium 4 med Johannes Krüger som foredragsholder.

 

 

Stiftelse av nytt lokallag, tirsdag 30.mai 2017 kl 1900
Møtet finner sted på  Kløfta vel, Kongsvingervegen 10, 2040 KLØFTA

Uformelt Pizzatreff, Asker og Bærum, tirsdag 6. juni 2017 kl 1800
Egon i Asker sentrum, veksler mellom Egon i Asker på mnd med like nr, og Egon på Bekkestua i mnd med ulike nr, alltid på første tirsdag i måneden. Samme tidspunkt hver gang.

Uformelt Pizzatreff, Oslo, onsdag 31. mai 2017 kl 1800
Peppes Pizza, Jernbanetorget.
Pizzatreffene i Oslo arrangeres hver eneste måned på siste onsdag i måneden. Samme sted og tidspunkt hver gang.

Bioetanol og biodiesel torsdag 16.februar kl 1900
Åpent møte ved universitetet i Oslo, KarlJohans Gate, Urbygningen, auditorium 4 med professor emeritus Einar Sletten som foredragsholder.


Medlemsmøte Klimarealistene i Rogaland mandag 13.februar kl 1900
Agnar Mikalsen er vert, i Lagerveien 8 i Stavanger.

Filmvisning med pizza, Tromsø, onsdag 18. januar kl 1700
i lokalet til Kongsberg-Spacetek, Prestvannveien 38,
med visning av filmen “The Climate Hustle” – en film som nettopp er kommet til Norge, som viser hvordan vi er blitt lurt til å tro at vi mennesker kan påvirke jordas klima slik at vi ødelegger for livet på denne kloden.

Filmen er produsert av en journalist: Marc Moreno, og er en flott introduksjon til den klimadebatten som foregår. Filmens lengde er 78 min, og vi setter av litt tid etter filmen til å snakke om den. Etter framvisningen vil filmen bli lagret i Tromsø for utlån slik at den kan vises også til andre. For å kunne administrere pizzabestillingen er det fint om du kan gi tilbakemelding om du kommer, til post@klimarealistene.com.


Norges “grønne” skifte, en realistisk evaluering. Tirsdag 29.november 2016 kl 1900
Åpent møte ved universitetet i Oslo, KarlJohans Gate, Urbygningen, auditorium 4 med Stein Storlie Bergsmark som foredragsholder.

ssb_mote

COP22-Marrakesh, Grønn sone, salle 2, Torsdag 17. november 2016 kl 11:00-12:30

Her vil det være foredrag av to medlemmer av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd, Nils-Axel Mörner og Jan-Erik Solheim om alternative årsaker til klimaendringer enn CO2.
En introplakat og Final Concept Note er vedlagt


Uformelt Pizzatreff, Oslo, onsdag 30. november 2016 kl
1800

Peppes Pizza, Jernbanetorget.
Pizzatreffene i Oslo arrangeres hver eneste måned på siste onsdag i måneden. Samme sted og tidspunkt hver gang. 

Khandekars møter i Norge:
Meteorolog og ekspertkommentator for FNs klimapanel i 2007 Madhav Khandekar besøker Norge for å holde foredrag i Bergen tirsdag 13/9 kl 14.15 (UiB – Realfagsbygget), Trondhein torsdag 15/9 kl 18.15 (Scandic Hotell, Lerkendal) og i Oslo lørdag 17/9 kl. 14.00 (Gamle Festsal, urbygningen, UiO, Karl Johans Gate): Møtet i Oslo blir et dobbeltforedrag hvor statistiker Kjell Stordahl tar for seg ekstremvær og klimautvikling i Norge

Se oppslag her for sammendrag.

Lokallaget i Trondheim
Skal holde følgende møter i 2016:  tirsdag 15.november

Avholdte møter:
Seminar for medlemmer, Oslo, lørdag 30.januar kl 1000
Seminaret er bare for KR-medlemmer, men det er mulig å melde seg inn på stedet. Seminaret koster kr 100 og inkluderer lunsj. Forhåndspåmelding, klikk på lenken for detaljer.
Blindernseminar2
Timeplan Seminar
Klimarealistene – Ankomst seminar 30

Onsdag 20. januar kl 1800 hos KONGSBERG SPACETEC, Prestvannvn 38, Tromsø
Professor Jan-Erik Solheim holder foredrag med tittel:
Aktuelle klimaspørsmål – hvordan isgrensen i Barentshavet påvirkes av solvariasjoner og planeter
Ta gjerne med venner og kjente som kan tenke seg å bli medlemmer av Klimarealistene.

Seminar på veikroen på Biri, lørdag 28.november 2015 kl 1300-1530
Du kan laste ned og spre møteplakaten ved å klikke på den blå teksten 2 linjer under. Klimarealistenes leder John Sverre Svendsen holder et foredrag om FN og hvordan FNs klimapanel arbeider. Etter kaffepause holder Stein Bergsmark foredrag om hva det er som styrer vårt klima. BIRI281115Pub
BIRI281115Pub

Forrige møte: Naturlige Klimavariasjoner – kan vi få en ny liten istid?
Trondheim 21. oktober kl 1800, Egon i Søndre Gate.

Foredragsholder er Professor Jan-Erik Solheim, medlem av Klimarealistenes Vitenskapelige Rå

Sammendrag fra foredraget
Klimaet på Jorda er dynamisk. Det forandrer seg hele tiden. Den viktigste forandringen er årstidene som skyldes jordas bane og jordaksens helning. Studerer vi klimaet over lengre tid finner vi at det for tiden er svært stabilt, selv om det ble litt varmere i forrige århundre. De siste 4 tusen år har temperaturen i Norge sunket og vi har fått innlandsbreer. Hardangervidda har gått fra å være dekket med furuskog for tusen år siden til et område med snø og is langt ut i august slik vi opplevde i år. Våre forfedre seilte til Island og Grønland uten isproblemer. I fjor måtte Hurtigrutens Fram droppe mange anløp på Grønland pga is. Passering av Nordøstpassasjen er ikke mulig uten isbryter. Jordas livgivende varme kommer fra Solen, som heldigvis er en meget stabil stjerne. Noe solvarmen er lagret som kull og olje. Det har ført til at jorda er blitt fattigere på CO2 som er livets gass – hovedkomponenten i fotosyntesen som ved hjelp av solens lys lager karbohydrater som er grunnlaget for alt liv. Mer CO2 i atmosfæren har gjort jorda grønnere. Siden år 2000 har jorda mottatt mindre varme fra solen. Den globale temperaturen har sluttet å stige. Det diskuteres om vi vil få et Maunder Minimum og en ny Liten istid som på 1600 tallet.

 

  • 200
    Shares