Foreningens styre

Foreningen Klimarealistene velges på årsmøtene i mars. Styret betår for tiden av:

Styreleder: Morten Jødal
– kontaktes via telefon 958 43 077 eller epost: morten@miljomytene.no

Nestleder: Knut Åm

Sekretær: Nicolay Stang

Styremedlem: Yngvar Engebretsen

Styremedlem: Egil Bergsager

Styremedlem: Hans Konrad Johnsen