Kontakt og Foreningens styre

Kontakt klimarealistene

Vår styreleder Morten Jødal
Telefon 958 43 077 eller epost: morten@miljomytene.no
Vedr. medlemskap i foreningen
epost: medlem@klimarealistene.com
Klimarealistenes Vitenskapelige Råd og Klimanyttredaktør Ellestad
epost: post@klimarealistene.com
Redaksjonen for nettsted og sosiale medier
Telefon 974 22 707 eller epost: redaksjonen@klimarealistene.com
Postadresse
Postboks 5337 Majorstuen, 0304 Oslo
Andre henvendelser
epost: post@klimarealistene.com

Foreningens styre

Foreningen Klimarealistene (org.nr. 995 314 592) velger sitt styre på årsmøtene i mars. Styret består for tiden av:

Styreleder: Morten Jødal
– Telefon 958 43 077 eller epost: morten@miljomytene.no

Nestleder: Knut Åm

Sekretær: Nicolay Stang

Styremedlem: Geir Hasnes

Styremedlem: Egil Bergsager

Styremedlem: Hans Konrad Johnsen