Klimaforkortelser

Forkortelser for ord og uttrykk som er vanlig i klimadebatten.

 • ACRIMActive Cavity Radiometer Irradiance Monitor (Målemetode for å finne total solinnstråling)
 • AGW – Anthropogenic Global Warming (Anthropogenic – menneske skapt), se også CAGW og DAGW.
 • AMO – Atlantic Multidecadal Oscillation
 • AR4 – IPCC Fourth Assessment Report 2007 (Klimapanelets Fjerde vurderingsrapport)
 • CAGWCatastrophic Anthropogenic Global Warming (Katastrofal menneskeskapt global oppvarming), se også AGW og DAGW.
 • CCSP United States Climate Change Science Program (USAs klimaendringsvitenskapsprogram)
 • CERES – Clouds and the Earth’s Radiant Energy System. NASA
 • CLA – Coordinating Lead Author, IPCC (Koordinerende hovedforfatter for et kapittel i FNs klimapanles hovedrapporter)
 • CO2 – Carbon dioxide (karbondioksid – hva debatten stort sett dreier seg om – hvor mye eller hvor lite)
 • CRN Climate Reference Network (Klimareferansenettverk)
 • CRUClimate Research Unit, avd ved East Anglia Universitetet i Storbritannia
 • DAGW – Dangerous Anthropogenic Global Warming (Farlig menneskeskapt global oppvarming), se også AGW og CAGW.
 • DOE United States Department of Energy (USAs energidepartement)
 • ECFEuropean Climate Foundation (aktør i klimaindustrien)
 • ECSEquilibrium Climate Sensitivity
 • EEI – Earth Energy Imbalance
 • El Niñotilstand med uvanlig høy overflatetemperatur i Stillehavet nær ekvator.
 • ENSO – El Niño Southern Oscillation (betegnelse på atmosfære- og havendringer sammen i Stillehavet, se El Niño for varm fase, La Niña for kald fase)
 • EPA – United States Environmental Protection Agency (USAs miljøvernbyrå)
 • EROI – Energy Return on Investment
 • FAR – IPCC First Assessment Report 1990 (
 • FOIA Freedom of Information Act, UK
 • FUNDThe Climate Framework for Uncertainty, Negotiation and Distribution. (Objektiv modell for beregning av samfunnets klimakostnader)
 • GCM General Circulation Model, IPCC (Generell sirkulasjonsmodell)
 • GHCN Global Historical Climate Network (Globalt historisk klimanettverk)
 • GHG – Greenhouse Gas (Drivhusgass)
 • GISP Greenland Ice Sheet Project
 • GISS Goddard Institute for Space Studies (Columbia Univ, NYC)
 • GRACEGravity Recovery and Climate Experiment, NASA.
 • GW – Global Warming (Global oppvarming)
 • GWPFGlobal Warming Policy Foundation, UK.
 • HadCRUT Combined land sea temperature database from the CRU
 • IAC – The InterAcademy Council (paraplyorganisasjon for verdens tekniske, medisinske og naturfaglige vitenskapsakademier)
 • IODIndian Ocean Dipole (dominerende havstrøm i Det Indiske Hav)
 • IPCC – The Intergovernmental Panel on Climate Change (FNs klimapanel, se også NIPCC for det ikkestatlige klimapanelet)
 • IR – Infra Red, (lys med bølgelengder fra 700 nanometer)
 • RCP – Representative Concentration Pathways
 • RSSRemote Sensing Systems (datasett for troposfærisk temperatur)
 • SAR – IPCC Second Assessment Report 1996
 • SAT Surface Air Temperature
 • SSC – Social Cost of Carbon (samfunnets klimakostnader)
 • SST Sea Surface Temperature
 • SWAG – Scientic Wild Ass Guess (alternativ betegnelse på IPCCs lite vitenskapelige projeksjoner).
 • TAR IPCC Third Assessment Report
 • TCR – Transient Climate Response
 • TOA – Top of the Atmosphere (toppen av atmosfæren, vanligvis mesopausen i ca 86 km høyde)
 • TOBS – Time of Day Observation Bias (Årsak til usikkerhet i observerte temperaturer)
 • TSI – Total Solar Irradiance (solinnstråling på toppen av atmosfæren)
 • UAHUniversity of Alabama Huntsville (datasett for troposfærisk temperatur fra dette universitetet)
 • UCAR University Corporation for Atmospheric Research, USA
 • UHI – Urban Heat Island (Urban varmeøy, faguttrykk for lokal oppvarming i store byer grunnet høy energibruk)
 • UNEPUnited Nations Environment Programme (FNs miljøprogram)
 • UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
 • USCRN – U.S. Climate Reference Network (Høykvalitets nettverk av målestasjoner som skal gi kontinuerlige klimadata)
 • USGCRP United States Global Change Research Program
 • USHCN – US Historical Climate Network
 • WMO – World Meteorological Organization