Engelske forkortelser (US og/eller UK) for ord og uttrykk som er vanlige i klimadebatten.