Forkortelser for ord og uttrykk som er vanlig i klimadebatten.