Lest i 2015

Under denne fanen finner du troverdig og vikting dekning av klimasaken i norsk presse fra 2015. Det har i tillegg vært debatt en rekke steder, som for eksempel Dagsavisen Nye Meninger hvor spesielt klimarealistene Erik Bye og Steinar Jacobsen har vært aktive med en rekke gode innlegg gjennom det meste av året.

Januar: Tvilsomt klimamål – togradersmålet har liten eller ingen vitenskapelig forankring
SCN_0105 
Her er enda en finfin kronikk i Adresseavisen fra Januar 2015, forfattet av miljøforsker Øystein Johansen som avdekker de mange tvilsomme forhold rundt togradersmålet.

Februar: Når det snubles i iskanten
Arnt Orskaug i GD 10.februar 2015 skriver om skremselspropagandaen rundt havisen i Arktis i dette utmerkede innlegget. Konklusjonen er – ikke uventet – at man hverken kan ha tillit til Klimapanelet, miljbevegelsen eller de øvrige dommedagsprofetene.Snubling i iskanten (Arnt i GD 10.02.15) (1)

Det er sola som styrer klimaet
Adresseavisen er i en litt annen stilling enn andre norske aviser, de har som «nabo» NTNU som har en så sterk naturvitenskapelig posisjon i Trondheim at avisen ikke alltid kan ignorere de mange dyktige professorene i NTNU-miljøet. Dette kunne ha gitt Adresseavisen status i Norge som markedsleder i formidlingen av fakta om klimaet vårt.
Sola og klimaet Adresseavisen 27.2.2015
Her skriver Professor Emeritus Arnfinn Langeland (hydrobiologi) kortfattet og godt den 27.februar 2015 om sola, klimaet og ikke minst avlives drivhuseffekten for CO2 med følgende elegante og konsise sammenfatning av Miskolczi på norsk: «Miskolczis (2014) optiske konstant, som er testet mot 61 års observasjoner, sier at det er en likevekt mellom innkommende energi fra sola (oppvarming) og utgående infrarød energi (avkjøling). En konsekvens blir at den påståtte drivhuseffekten av CO2blir en fysisk umulighet.»
«Iskjerneboringer i Antarktis har vist at CO2 er forsinket med ca 800 år i forhold til temperaturen. Også på korttidsnivå (11-12 mnd.) er CO2 forsinket i forhold til temperaturen (Humlum m.fl. 2013). Det er altså temperaturen som forårsaker endring i CO2 og ikke omvendt. Russiske forskere (Energy og Environment 14,2003) fant ingen sammenheng mellom forbrenning av fossilt materiale og global temperatur for perioden 1860 til 2000. Hypotesen om menneskeskapte klimaendringer er grundig testet mot observasjoner i naturen, for ulike tidsperioder og falsifisert.» Men våre kjære politikere vil neppe la seg forstyrre av slike pinlige fakta.

Edgar Hertwich svarer Langeland 12.mars hvorSola og klimaaet tilsvar E Hertwich 12.2.2015 Hertwich fremmer følgende påstander:
1. Ingen fagperson bestrider drivhuseffekten, hvilket er feil fordi Miskolczi som fysiker er en fagperson som har påpekt at drivhuseffekten for CO2 ikke kan eksistere.
2. Hertwich gjentar myten om de minus 18 og pluss 33 grader vi påstås å ha uten og med drivhuseffekt og ser helt bort fra at ingen observasjoner eksisterer, disse tallene er tatt helt ut av løse luften. Jfr Postma her og G&T her som viser at 33 grader er et meningsløst tall som er galt kalkulert.
3. Hertwich villeder om vanndamp i atmosfæren, da mengden av vanndamp over tid har minket der det betyr noe. 4. Det villedes også om antropogen CO2 i atmosfæren, da under 5% av den totale CO2-mengde i dag er antropogen, derfor må «noe annet» ha sørget for det alle meste av økningen fra 320 ppm som er en riktigere CO2-mengde for 1860 da den mengden forholder seg til alle våtkjemiske målinger fra det århundret og ikke bare de politisk korrekte (laveste) målingene.
5. Hertwich villeder ved å underslå historiske målinger fra bl.a Belgia i 1940 som viser et CO2-nivå på 380 ppm, tilnærmet som dagens nivå.
Alt dette er elementære fakta lett tilgjengelig også for de som ikke er studenter hos Hertwich og som dermed står fritt til å lære også om naturlige klimaendringer – et sett med klimadrivere som man som forfatter for klimapanelet skal se bort ifra da slikt ligger utenfor klimapanelets mandat.

Mars: Forsamlet i klimakirken
Trygve Eklund skriver i Tønsbergs blad om klimakrisen,klimakirken og effekten av verdens samlede klimatiltak. I år 2100 vil verdens samlede pengebruk på klimatiltak – hvis vi forholder oss til klimapanelets tall – forsinke den globale oppvarmingen med 37 timer. Du kan lese dette glitrende innlegget i nettutgaven til TB 10.mars 1015.

April: Segalstad retter faktafeil i Adresseavisen
Segalstad_Adressa_1304201513.april 2015 etter at Hans Martin Seip 1.april gjentok myten fra Klimapanelet om at det meste av CO2-økningen i atmosfæren er menneskeskapt.
Nok en gang fastslår Tom V. Segalstad at analyser viser klart at bare ca 4% av atmosfærisk CO2 er menneskeskapt og at gjennomsnittlig levetid for et CO2-molekyl i atmosfæren er 5 år – og ikke de 100+ år som Klimapanelet har vedtatt.
Både de naturlige CO2-flukser som er ca 20 ganger større enn menneskets bidrag og Henrys Lov «som styrer at mye mer CO2blir oppløst i havet enn værende i luften» gjør at det ikke er mulig at den tilsynelatende økningen av CO2 i atmosfæren skyldes mennesket.
Så får vi se hvordan det står til med hukommelsen hos den godeste Professor Seip, for dette har Segalstad jevnlig forklart siden 1992.

Mai: Uten Filter intervjuer Ole Humlum
Den 6.mai leser vi mye fint fra den frittalende Ole Humlum. Blant annet formidler han sitt personlige inntrykk om den påståtte konsensus blant akademikere med naturfaglig bakgrunn.

«..så er det berre ein tredjedel som er hundre prosent sikker på at CO2-hypotesen er korrekt, og så vil det sikkert vere ein tredjedel som er sterkt kritisk overfor hypotesen, og ein tredjedel som ikkje veit kva dei meiner om det»

, seier Humlum. Usagt er hvordan fordelingen hadde vært hvis myndighetene ikke hadde utøvd sitt usaklige press på alle med politsk ukorrekte meninger om klimaet.

Juni: TV2-Underhuset stiller kritiske spørsmål
Gerhard Helskog kjører klimadebatt 5.juni 2015, med deltagerne Ivar Giæver (Nobelprisvinner i fysikk) og Bjørn Samset fra Cicero. For første gang på TV i Norge har vi en programleder som opptrer saklig, balansert og stiller kritiske spørsmål for så å la begge parter slippe til. Samset ble konfrontert med mange av de alarmistiske eventyrene han har fyrt opp under i årevis, som det isfrie arktis og myten om CO2 som en viktig klimagass.
Jon Hustad fikk lagt fram noen tall, at Norge hvert år bruker 30-40 Milliarder på klimatiltak er nok en overraskelse for de fleste. Nå har Ivar Giæver påpekt at «18 år med flat temperatur viser at CO2-utslippene ikke er så viktig for klimaet likevel. Når CO2-utslippene har økt sterkt uten at kloden blir varmere, så avkrefter det teorien om at CO2 er så viktig»
Budskapet fra Ivar Giæver er at alle disse milliardene brukes på helt meningsløse klimatiltak
Hele programmet kan du se her

Klimajournalistikk med debatt i Klassekampen
Avisens nye avdeling for dybdejournalistikk ved Knut Gjerseth Olsen presenterer lørdag 6.juni 5 sider med klimastoffFullSizeRenderinklusive et større intervju med Stein Bergsmark, studiekoordinator og Master i fornybar energi ved Agder Universitetet samt et tilsvar fra IPCC-leiren.
Mandag 22.juni svarer Knuf Alfsen (Cicero) og Hans Martin Seip (Klimabesterfar og Prof. Kjemi UiO) med et faglig svakt innlegg hvor de kommer med hele 7 feilaktige påstander og henviser til to forskningsrapporter hvor det allerede er kjent at konklusjonen er ugyldig eller feilaktig. Da hadde avisen allerede tatt imot et motinlegg fra jurist, klimalobbyist og E-pedagog Sven Åke Bjørke som bestod av kloakk i ulike former uten synlige tegn til fakta som talte mot Bergsmark.
Lørdag 27.juni får A&S tilsvar (KK 27 juni, OHE JES SB rev B) fra Bergsmark, Ellestad og Solheim hvor skapet settes på plass. Tilsvaret ble forkortet grunnet plassmangel av KK og vi håper å kunne presentere orginalen illustrert med grafer og tabeller her senere.

Hva om klimateoriene er feil?

Da diverse kristne grupper engasjerer seg i klimasaken, spør Siv.ing. Erik Næss i Vårt land 10.juni: Hva hvis klimateoriene er feil? Leserinnlegg Vårt Land 10.06.2015 Han får svar her fra Ingrid Næss-Holm som er klimarådgiver i Kirkens Nødhjelp: Leserinnlegg Vårt Land 19.06.2015 Tydeligvis tenker man ikke selv i Kirkens Nødhjelp, der er det bærekraft for alle pengene.

VG_020715_BakkeJuli: Kjære klima- og miljøminister
Forsker Knut I. Bakke har i VG 2.juli 2015 en finfin appell om å ta til vettet, vi siterer siste avsnitt:
Kjære statsråd, sett deg ned sammen med de øvrige Høyre-politikerne, bruk sunt vett og la oss menige medlemmer gjenvinne troen på at Høyre virkelig satser på utdanning og forskning til beste for landet.

Pål Brekke. Foto NTB/Scanpix

Pål Brekke. Foto NTB/Scanpix

Dagbladet oppdager sola
Enhver løssalgsavis med respekt for seg selv er alltid på utkikk etter interessant stoff, og etter årtier med klimahysteri i Dagbldet, slipper solforsker Pål Brekke til i et sjeldent saklig intervjutirsdag 7.juli. Etter å ha påpekt hvor svak nåvæende solsyklus er, uttaler Brekke at forutsatt at «neste syklusen (er) enda svakere, er det mye som tyder på at sola er på vei inn i et kraftig minimum som kan vare i 30 til 50 år, sier Pål Brekke. Underforstått, da snakker vi om en Maunder-minimum lignende mini-istid, slik vi hadde i årene 1645 til 1715. Selvsagt kan ikke Dagbladet dy seg for å komme trekkende med den diskrediterte modellforskningen de viser til i The Guardian, som fabulerer om at de ikke-observerte klimaendringene fra våre «utslipp» bare vil bli litt forsinket av et solminimum.
Men det er altså naturen selv som får siste ord, poengterer Brekke.

Elbilsubsidier har ingen virkning på klimaet
Stein Bergsmark har i et debattinnlegg 30.juli kritikk  av den perspektivløse klimapolitikken og påpeker at elbilsubsidiene er meningsløse. Det vises til NTNU-forskning hvor 50.000 elbiler sparer inn CO2-utslipp på 0,05 megatonn årlig. I tillegg påpekes det sviktende vitenskapelige grunnlaget, denne CO2-en har ingen virkning på klimaet.

DagogTid_DagsvikAugust: Dag og Tid omtaler klimaskandale i SSB
Klimaskandalen i Statistisk Sentralbyrå startet 14.august med to intervjuer av Jon Hustad, først med SSB-forskeren John K. Dagsvik som ble nektet å publisere sin forskning hos SSB, fordi den viste at det IKKE har vært noen systematisk endring i det globale temperaturnivået de siste 60 år. Altså er endringene i sin helhet naturlige, eller så er ikke de statistiske verktøyene gode nok til å identifisere menneskskapte temperaturendringer. Deretter fulgte krumspringene fra hans overordnede som hadde besluttet at Safsvik skulle knebles.

Kjell Stordahl omtaler saken i Klimanytt 117.

Jon Hustad følger så opp med nye oppslag 21.august og 28.august hvor tidlegere forskingsdirektør i Statistisk sentralbyrå Ådne Cappelen kritiserer SSB for at ledelsen nekter Dagsvik publisering. Samme dag har også gjengangeren i klimadebatten, Bjørn Samset fra Cicero en rekke respektløse uttalelser i avisen.
28.august har Rasmus Benestad forvillet seg inn i avisen med noen vitenskapsprinsipper som han så forlater for å kritisere det foreliggende klimakjetteriet.  John K. Dagvik, Mariachiara Fortuna og Sigmund Hov Moen kommer så med et godt tilsvar til B. Samset under tittelen «Misvisende og nedlatende om temperaturforskning.» Også Fysiker Stein Bergsmark har et treffende innlegg med tittel «Sensur på feil grunnlag» hvor han helt riktig konkluderer med«Det foreligger intet rasjonelt grunnlag overhodet for ikke å publisere denne studien.»  Bergsmark påpeker også at forskningsresultatene fra Dagsvik og kolleger er banebrytende og oppsiktsvekkende
Avisen har også en historisk artikkel om nordiske temperaturrekonstruksjoner av dr. philos Øyvind Nordli som er
klimaforskar ved Meteorologisk institutt, Her er det bare å løpe og kjøpe Dag og Tid.
De tre forskerne svarer igjen Benestad 18.september og påpeker at Benestad i forrige innlegg bare har demonstrert at han ikke skjønner hva det vil si «å gjennomføre statistiske analyser og modellering av tidsseriedata».

Kopernikus, klima og den rådende oppfatning
Professor Harald Yndestad har i Sunnmørsposten 12. august en særdeles fyldig omtale  han viser at sola har vital betydning for vårt klima og han gjennomgår en trist episode fra klimaforskningen hvor en veletablert gruppe med forskere ble sensurert etter at de i et kjent tidsskrift hadde sammenfattet solforskningens betydning. Den uskyldige setningen fra innledningen i forskningsrapporten – som er vist her – ble for sterk for FNs klimapanel og deres klakkører, og hele tidskriftet ble nedlagt på dagen etter at “noen” hadde snakket sammen.

“Several papers have adressed the question about the evolution of climate during the 21st century. Obviously, we are on our way into a new grand solar minimum. This shreds serious doubts of a continued, even accelerated warming as claimed by the IPCC project.”

Ironisk nok var det forlaget Copernicus Publication som eide tidskriftet “Pattern Recognition in Physics.” På Kopernicus sin tid var det vitenskapelige verdensbildet forankret i frykt og den katolske kirke, mens det i dag synes som om oppfatningen om klimaendringer er forankret i frykt og politikk. Vi har fortsatt ingen samlet forståelse av hvorfor klimaet endres, men studier av lange dataserier tyder på at den rådende oppfatning, også denne gangen, er forhastet.


Klimapanelets temperaturmodeller er feilslåtte
Studiekoordinator og fysiker Stein Bergsmark ved Agder Universitet tok et oppgjør med Klimapanelet i sin avskjedsforelesning 27.august, og fikk et kjempeoppslag i Fedrelandsvennen. Deretter brøt det ut en større klimadebatt i denne Agderavisen som i motsetning til Aftenposten og Bergens Tidende praktiserer ytringsfrihet i klimaspørsmålet.

Obama_fantasererSeptember: Desinformasjonstur i Alaska
Steinar Jakobsen har et fint oppslag i Avisa Nordland 9.september hvor han omtaler President Obamas reise til Alaska og spesielt alle de gale opplysningene som kom ut om isbreene i Alaska. Oppslaget hadde også saklig informasjon om sandbanken Kivalina og flere lenker videre til stoff hvor leserne kunne fordype seg i detaljene.

Også VG hadde et lite innlegg om denne reisen til Alaska, med tittel «President Obama fantaserer» skrevet av Knut Inge Bakke, Nesodden.

Ufarlige CO2-utslipp
eller egentlig en ABC over 4 milliarder år med naturlige klimaendringer, fra debatt i Kapital 20 september, forfattet av Erik H. Devold, med Fred Goldberg som en av de viktigere kildene.

Sommerisen i Arktis
Arvid Oen skriver godt om sommerisen i Arktis 14.september med vekt på en historisk gjennomgang av Nansens og Amundsens reiser i det østlige Arktis. Sykliske svingninger på ca 60 år har også en fremtredende plass i oppslaget, så her er det mye kjetteri på en gang.
530x294_fig2«Fra 2006 har AMO-indeksen vært fallende, det vil si at temperaturen i havet inn i Barentshavet er synkende, og markerer trolig en ny periode med kaldere hav. Flere forskere har påpekt de sykliske svingningene i AMO med påfølgende svingninger i isforholdene. Disse forskerne hevder at vi nå går mot en tid med mer sommeris i Arktis, og at vi i 2040 vil ha de samme isforholdene i Arktis som dem Amundsen møtte i 1918, 120 år tidligere. Dette står i sterk kontrast til hva klimaforskerne og FNs klimapanel har kommet frem til»

Oktober: Adresseavisen intervjuer oljegeolog og gründer Erik Haugane
Avisen glimter til med et frittalende intervju hvor intervjuobjektet får tale fritt i en fin video. Her sammenlignes klimasaken med religiøse skremsler. Det klargjøres at CO2 er plantemat slik at vi får større avlinger og ikke hungersnød som journalisten vil ha det til.
Klimamytene folk tror på ligner mer på religion enn på vitenskap. Elendighetsbeskrivelsene i media gjør folk både syke og deprimerte. Klimapanelet er en klubb hvor man bare kommer med i dersom man er enige med dem og hvor alle tjener penger på skremslene.
De som skal ha dårlig samvittighet er ikke de som bruker bilen, spiser kjøtt eller jobber i oljebransjen. De som spiser økologisk mat er de som skal ha dårlig samvittighet, for de er på en egotripp.

November: Fysiker radbrekker FNs klimapanel
Agderposten, side 8-9 — Mandag 23. november. Dette er en sjelden god omtale som får med seg alle de empiriske hovedpoengene i klimadebatten. Fysiker og pensjonert leder av studieprogrammene i fornybar energi ved UiA, Stein Bergsmark fra Tvedestrand, har distribuert en 100 siders klimarapport til forskere og toppolitikere hvor han tar et faglig oppgjør med det internasjonale klimapanelet IPCC.

Bergsmark har med vitende og vilje begitt seg inn i et politisk vepsebol, hvor motstanderne er tallrike og det står om politisk overbevisning, vitenskapelig prestisje og store forskningsmidler. Enkelte kaller dette klimakriseindustrien, og mener det topper seg ved det store klimamøtet i Paris, som tar til 30. november.

Faglig vurdering
Agderpostens lesere vil ha lagt merke til Bergsmarks aktivitet etter at han gikk av ved UiA tidligere i høst, gjennom artikler i avisen. Men rapporten han har skrevet har han brukt mer tid på, den er sendt til faglig vurdering i vide kretser. Tilbakemeldinger har ført til forbedringer og oppgraderinger.

Tilbakemeldinger
– For det er meningsfeller der ute som kommer med oppmuntrende tilbakemeldinger, selv om de ikke tør stå frem av frykt for å bli stemplet som klimarealister og dermed miste forskningsmidler, sier Stein Bergsmark til Agderposten.
Forskerne har vist at vi i tidligere tider har hatt dramatiske klimatiske variasjoner med istider og mellomistider. Isbreene i Skandinavia har vært borte og Hardangervidda har vært dekket av skog.

Naturlig variasjon
– Dette viser at klimaendringer representerer naturlig variabilitet og at store endringer er det normale for jordens klima. Det finnes i dag intet godt forankret vitenskapelig grunnlag for å hevde at naturlig variabilitet ikke lenger spiller noen betydningsfull rolle i klimaendringene, skriver Bergsmark i en oppsummering av rapporten. Etter Den lille istiden, omkring år 1900, startet den globale oppvarmingen vi opplevde i forrige århundre, lenge før det ble menneskeskapte utslipp av betydning.

1930-årene var svært varme, omtrent som i dag. Det var varmerekorder i USA, og meget varmt også i Norge, spesielt i 1934. Vi hadde også en periode rundt 1940 da CO2-innholdet i atmosfæren var nesten like høyt som i dag, før det sank fram til 1950. – Dette må nødvendigvis ha hatt naturlige årsaker, sier Bergsmark.

Sluttet å stige
Han hevder videre at satellittmålesystemene utvetydig viser at atmosfæretemperaturen sluttet å stige for 18 år siden.
– Dette er den observerte realitet. Klimapanelet har lenge fortalt oss at temperaturen skulle stige, men panelet innrømmer nå at de har tatt feil, og sier at 97 prosent av modellene viser for høye temperaturer. Dette betyr at vi verken kan stole på panelets temperaturprojeksjoner eller på deres angivelse av sannsynlighet for at projiserte temperaturer skulle inntreffe, sier Bergsmark. Han mener at når enkelte hevder at 2014 var det varmeste året hittil, er dette et spill om hundredels grader, samtidig som satellittmålingene avkrefter dette.

Inne i varmepause
– Vi er nå i en varmepause, riktig nok på et litt høyere temperaturnivå enn middelverdien i forrige århundre, men vi observerer en relativt liten temperaturvariasjon fra år til år, ofte mindre enn måleusikkerheten, omkring middeltemperaturen for varmepausen, sier Bergsmark.
Ser vi på perioden fra siste istid til i dag, finnes det ikke en eneste tidsperiode hvor det er en klar sammenheng slik at CO₂ driver atmosfæretemperaturen, skriver Bergsmark.

– Helt uavhengig av diskusjonen om varmerekorder tyder alt på at CO2 ikke kan være hovedårsaken til de klimaendringene vi observerer, det er som tidligere naturlig variabilitet som dominerer klimaet, med sola som den viktigste enkeltfaktor, men i vekselvirkning med hav, vanndamp og skyer og i noen grad CO2. De ovennevnte fakta avviker sterkt fra Klimapanelets budskap og leder til den uunngåelige konklusjon at mye av den norske og internasjonale klimapolitikken hviler på feil grunnlag.