Oslo – Seminar om ytringsfrihet

AVLYST – Torsdag 19. november.
Litteraturhuset, Wergelandssalen. Se plakaten for program.

Møteprogram Bærum høsten 2020

Tirsdag 3. november kl 1900

Foredrag Bærum Folkebibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua, ved Helge Irgens Høeg: «Vegetasjon og klima gjennom 10 000 år». Pollen i myrer forteller vegetasjonens historie. Når kom de forskjellige plantene til Norge etter siste istid og hvilket klima møtte dem? Pollenanalysen viser vekslinger fra tørt og varmt klima for 10 000 år siden til kjølig og fuktig i dag.
NB. Begrenset adgang pga smittevernregler.

Tirsdag 6.oktober kl. 1900

Foredrag Bærum Folkebibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua, ved Pål Brekke, «Solstormer – solvind og nordlys»

Solen er vår eneste kilde for lys og varme og gir oss et relativt stabilt klima. Aktive perioder med energirike utbrudd påvirker vårt teknologibaserte samfunn. Brekke vil vise spektakulære opptak fra kraftig utbrudd på sola og virkningen av disse på jorda.
NB: Begrenset adgang pga smittevernregler.

Tirsdag 1. september kl 1900
Foredrag Bærum Folkebibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua, ved professor Jan-Erik Solheim: «Iskanten i Barentshavet gjennom 440 år»
Hvalfangst, selfangst og ekspedisjoner har gitt oss mulighet for å beregne posisjonen av iskanten i Barentshavet gjennom 440 år. Variasjonen av iskantens posisjon henger sammen med klimaendringer som styres av sol, måne og planeter.
NB: Begrenset adgang pga smittevernregler.
Videoopptak fra møtet finner du på YouTube.


AVLYST – Tirsdag 1. desember

Foredrag Bærum Folkebibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua, ved Magne Sleire, «Natur og urfolk lider for klimasaken»

Brannene i Australia siste år har vært store og langvarige. Avskoging og overforbruk av grunnvann er to hovedårsaker til at dyrelivet går tilbake og brannene øker. Ikke klimaendringer. Han forteller hvordan naturen raskt kommer tilbake etter en brann.
NB. AVLYST (korona)

Møteprogram Bergen høsten 2020

Møteprogram Kongsberg høsten 2020

Torsdag 5.november kl 1900 Pål Brekke – Den stormfulle sola – Hvordan påvirker den jorda?

Forrige møter var 8.oktober Geir Aaslid – Klima og politikk, om klimapanelets politiske overstyring av vitenskapen. Og 10. sept  – Jan-Erik Solheim – Iskanten i Barentshavet gjennom 440 år. (`se møteplakat)
Øvrige møtedatoer i Kongsberg er torsdag 3. desember. Program for disse kommer etterhvert.

Alle Kongsberg-møtene finner sted på Røde Kors huset, Kirketorget 6B, Vestsiden.

Møteprogram Bærum våren 2020

Tirsdag 4.februar kl 1900-2030

Foredrag Bærum Folkebibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua: ved Fysiker Thorstein Seim: «Kan eksperimenter vise at mer CO2 fører til oppvarming?»

Tirsdag 3. mars kl 1900-2030.

Foredrag Bærum Folkebibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua: ved Klimaforsker Gustav Bjørbæk: «Klimaendringer og skidager i Oslomarka.»

Onsdag 1. april kl 1900-2030. (Utsatt)

Foredrag Bærum Folkebibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua: ved Professor Jan-Erik Solheim: «Iskanten i Barentshavet gjennom 440 år»

Arrangementer fra tidligere år:

2019 – Onsdag 13. november kl 1900

Foredrag med Søren Kjærsgård i Auditorium 4 i Urbygningen, Universitetet i Karl Johans gate, Oslo.

Tirsdag 5. november kl 1900

Bekkestua bibliotek, Foredrag i salen ved Ungdomsskoleærer Eva Marie Brekkestø: «Fimbulvinter, Varm middelalder og liten istid – det omskiftelige klimaet de siste 1500 år». Video av møtet her.

Invitasjon til klima- og miljøkonferanse 18-19. oktober

Klimarealistene, i samarbeid med Stockholmsinitiativet (Sverige) og Klimarealisme (Danmark) inviterer til en to-dagers konferanse i Oslo i oktober 2019. Konferansen holdes på engelsk.

For utfyllende info om kongressen, kontakt KR-leder Morten Jødal: Morten@miljomytene.no
For all kommunikasjon vedrørende påmelding og betaling, bruk: arildeugen@me.com

Detaljert konferanseprogram

Merk at programmet under er en eldre versjon, oppdatert program med liste over deltagere er tilsendt deltagerne og er tilgjengelig ved ankomst.

For informasjon om kongressenteret (for info about Oslo Congress Centre, use the following link), se her.

Møter i Bærum, høsten 2019

Åpne møter høsten 2019 ved Bærum Folkebibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua
Tirsdag 1. oktober kl 1900-2030. Foredrag i salen ved Geodet Bjørn Geirr Harrson: «Stiger eller synker havnivået i Oslofjorden».
Tirsdag 5. november kl 1900-2030. Foredrag i salen ved Ungdomsskoleærer Eva Marie Brekkestø: «Fimbulvinter, Varm middelalder og liten istid – det omskiftelige klimaet de siste 1500 år»
Tirsdag 3. desember kl 1900-2030. Foredrag i salen ved Dr phil Kjell Stordahl: «Klimaprognoser – hva kan vi stole på?»

Utfyllende informasjon om foredragene og foredragsholdernes bakgrunn finner du her:

Uformelle pizzatreff, Oslo

Peppes Pizza, Jernbanetorget, Oslo, onsdag 25. september 2019 kl 1800
Pizzatreffene i Oslo arrangeres hver eneste måned siste onsdag i måneden. Samme sted og tidspunkt hver gang


Torsdag 4. april, kl 19-2030

Bekkestua bibliotek: foredrag ved tidligere områdedirektør i Norges forskningsråd Ole Henrik Ellestad: Naturlige variasjoner dominerer klima

Klimaet har alltid variert av naturlige årsaker. Men FNs klimapanel (IPCC) har siden 2001 konkludert med at mer enn halvparten av oppvarmingen de siste 150 år har vært menneskeskapte. Dette er tvilsomt ettersom fossile CO2-utslipp bare kan ha hatt nevneverdig effekt etter 1950. Men da våre CO2-utslipp begynte å øke markant sank temperaturen frem til 1975.

I dette mønsteret fra vår nære fortid gjenfinner vi imidlertid en rekke systematiske variasjoner over tiår av solaktivitet, vinder og havstrømmer som påvirker bl.a. isforhold i Arktis, vær og klima. Variasjoner i El Niño, Nord-Atlantiske vindmønster (NAO), Golfstrømmen og Stillhavet (PDO) er noen kjente naturlige variasjoner som blir omtalt i foredraget.

Foredraget er nr. 6i en serie «Fakta om klimaet», arrangert av Klimarealistene i Asker og Bærum

Ole Henrik Ellestad er utdannet cand. real i fysikalsk kjemi innen infrarød stråling og molekyler. Han har vært forskningsdirektør ved SINTEF Oslo (tidl. SI) og professor i kjemi ved Universitetet i Oslo, adm. dir, ved Norsk Regnesentral og områdedirektør for naturvitenskap og teknologi ved universiteter og høyskoler i Norges forskningsråd.

Tirsdag 9.april kl 1900

På Egon, Søndre gate, Trondheim. Foredrag med Arnfinn Langeland: De første mennesker i Midt-Norge og klimaet. Germanere og Samer innvandret samtidig til Midt-Norge ved kysten og Femundtraktene for 11000-5000 år siden.

Tirsdag 9.april kl 1900

Foredrag med Hans Konrad Johnsen: Tysklands feilslåtte energisatsning. Aud.4 i Urbygningen, Universitetet i Karl Johans gate, Oslo. Se under fanen video for opptaket av møtet.

Avholdte møter tidligere iår og år

Torsdag 7.mars: Bekkestua Bibliotek: Foredrag ved marin geolog  Martin Hovland: «Vannplaneten ’Tellus’: Faktiske paradokser.»
Martin Hovland er geofysiker og ekspert på geologi i dyphavet, spesielt olje- og gasslekasjer i dyphavsbassenger. Han har vært ekspertkommentator for IPCC og er leder for Klimarealistens Vitenskapelige Råd.

Mandag 25. februar. Den engelsk/svenske geologen David Gee har gjennom sin karriere arbeidet ut fra Universitetet i Uppsala. Hans hovedinteresse har vært tektonikk, altså vitenskapen om den strukturelle oppbyggingen av jordskorpen, og hvordan denne ble dannet og deformert gjennom millioner av år. Spesielt har han arbeidet med fjell-beltet i Eurasia som ble dannet i jordens oldtid (Paleozoicum), og særlig Svalbard.