Om Oss

KLIMAREALISTENE

Klimarealistene representerer den klimarealistiske majoriteten i Norges befolkning (Note 1). Vi er en partipolitisk uavhengig organisasjon for oss som mener at klimaet domineres av naturlige variasjoner. Vi er ikke enig med FNs klimapanel, når de påstår at utslipp av CO2 endrer klimaet dramatisk. Vi støtter vitenskapelig basert folkeopplysning som en viktig del av demokratiet.

Realiseringen av vårt formål er betinget av økonomisk støtte fra et mangfold av private bidragsytere.

Vitenskap

Vi har delt denne seksjonen i flere deler. Klimarealistenes naturvitenskapelige kompetanse er forankret i vårt Vitenskapelige Råd, se denne fanen for de enkeltes utdannelse, kompetanse og yrkeserfaring. Informasjon om de to klimapanelene IPCC og NIPCC er samlet i andre del, med lenker til de ulike rapportene. Annen klimavitenskap er samlet i tredje del, men se også under fanen «video» for noe av det samme innholdet med lyd og bilde.

Sola styrer klimaet

Klimarealistenes formål er å påvirke klimadebatten både nasjonalt og internasjonalt med pålitelig og realistisk kunnskap. De sentrale faktorene er systematiske endringer i sol, vinder og havstrømmer der endringer i avstander og gravitasjonskrefter fra planeter og måne har betydning. CO2 er derimot en ufarlig og livsviktig gass som er helt nødvendig for alt liv på jorda. CO2 er en drivhusgass og den påvirker i et eller annet usikkert omfang klimaet. For flere detaljer, last ned og les vår populærvitenskapelige brosjyre folder her..

Klimavitenskapen er entydig

Vi arbeider for å presentere vitenskapelige fakta som forteller en annen historie enn det politisk vedtatte budskapet som bare har støtte i villedende klimamodeller. Klimavitenskapen er og har hele tiden vært entydig: Ingen studier har hittil positivt tilskrevet hele eller deler av observerte klimaendringer til menneskeskapte årsaker. Det ensidige og massive budskapet om en menneskeskapt klimatrussel som presenteres i aviser, radio og fjernsyn er et resultat av mangelfulle, konstruerte modeller som ikke er testet og ikke bevist gyldigheten av.

Formalia og ledelse

Klimarealistene er registrert i enhetsregisteret: 995 314 592. Vår postadresse er: Postboks 5337 Majorstuen, 0304 Oslo. Klimarealistene velger styre årlig på foreningens årsmøte i mars, styret det siste året finner du her,
Foreningens leder er biologen Morten Jødal som også er medlem av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd.
Klimarealistene  ble etablert på et møte i Oslo 15.mai 2008 etter ca ett år med forberedelser. Navnet på foreningen ble foreslått av Knut Orø allerede i 2007.

Medlemskap

Du blir medlem av Klimarealistene ved å betale medlemskontingenten på 390 kr pr. år til:

bankkonto 2630.30.62482
eller til
VIPPS 120336.

NB! Skoleelever og studenter halv pris. Ved bankbetaling gi opplysninger om navn, postadresse, e-postadresse, utdanning/yrke og eventuelt fødselsår på e-post til: medlem@klimarealistene dot com
Vippser du, vennligst tast inn epostadresse i meldingsfeltet.

Nettsteds-redaksjonen

Denne bloggen driftes som en fri, redaktørstyrt publikasjon med allmenheten som målgruppe. Publisering skjer samtidig i andre egnede tilknyttede medier, for tiden er dette Facebook, Twitter og Google+.Vårt fokus er kritisk journalistikk på alle aspekter av klimafeltet, fra politikk til vitenskap og med tilgrensende områder som den fremtidige energimiks i Norge. Vi følger redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen.

Intensjonen er å bringe til torgs fakta som er under-kommunisert i Norge, basert på analyse av alle vitenskapelige observasjoner og alle politiske prosesser for så å trekke de logiske konklusjoner. Redaksjonen har et populærvitenskapelig format (med unntak for klimanytt, jfr neste avsnitt) og alle innlegg står for forfatterens regning. Der ikke annen forfatter er oppgitt for populærvitenskapelige tekster, er Geir Aaslid forfatteren.

Alle oppslag er sortert på kategorier, og disse er søkbare. Bruk kategorifeltet et stykke nede i høyre kolonne til å velge en søkbar kategori. Du kan også søke på et fritt valgt ord du selv skriver inn i søkefeltet øverst i høyre kolonne.

Geir Aaslid er redaktør fra januar 2015. Vi kan kontaktes via: redaksjonen@klimarealistene dot com
Vi får inn en mengde tips med rekker dessverre ikke å følge opp alle. Saker som kommer inn fra leserne blir publisert løpende.

Klimanytt-redaktør

Klimanytt som utgis ukentlig har et vitenskapelig fokus, som oftest basert på observasjoner i naturen. Klimanytts redaktør er professor Ole Henrik Ellestad), han representerer foreningens syn og innholdet i Klimanytt er kvalitetsikret av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd. Eldre klimanytt er samlet under fanen «Klimanytt».

Sitatrett og gjenbruk

Medier inklusive blogger som ønsker å sitere fra Klimarealistene kan fritt gjøre dette uten å innhente tillatelse, forutsatt at man oppgir at saken er publisert her først, oppgir forfatterens navn og inkluderer en lenke til vårt oppslag.

Andre henvendelser til Klimarealistene sendes til postadressen lengre opp, eller til: post@klimarealistene.com

Note 1:

Gallupen fra åpningen av Forskningsdagene i 2017 viste at 53 % av befolkningen har mistillit til klima- og miljøvitenskapen. Mistilliten til klimavitenskapen er høyere, noe som har en sammenheng med at den politiserte klimaforskning stort sett formidles til befolkningen via stiftelsen «Institutt for klimapolitikk», etablert  i 1990.
Se Klimanytt 207 for lenke til gallupen og analyse av den.

You Gov-gallupen fra høsten 2019 viser at bare 35 % av befolkningen mener klimaendringene i hovedsak er menneskeskapte, og de resterende mener da, når man tar hensyn til upresise spørsmål, at klimaendringene for det meste er naturlige. Dette er også klimarealistenes standpunkt.
Se Klimanytt 261 for lenke til gallupen og analyse av den.

57 thoughts on “Om Oss

 1. Hei.
  Som nytt medlem ønsker jeg å delta i et seminar eller samling.
  Er det planer for noe slikt i nær fremtid i Bergen?
  eller Streaming seminar?

  Er det en egen avdeling for Bergen?

 2. Hei!
  Som nytt medlem savner jeg et sted å spørre. Så jeg tillater meg et spørsmål her.
  Det er ikke rart at noen hver av oss blir forvirret.
  For noen dager siden stod det i norske aviser at klimaforskerne var meget bekymret for den store issmeldingen i Arktis. I tillegg har Nettavisen en stor artikkel der “Klimaforskere fortviler – mange sliter med angst, sinne og depresjon. Flere klimaforskere innrømmer at det går ut over den mentale helsen å jobbe med et så alvorlig tema, og ofte til døve ører.”
  Det amerikanske magasinet Mother Jones har en stor artikkel «It’s the End of the World as They Know It». Alvorlig trussel!
  Så leser jeg på resett.no om isbryteren Kronprins Haakon som måtte gi opp nord for Svalbard for isen var mye tykkere enn forventet!

  Jeg skulle gjerne hatt en forklaring på disse motstridende påstandene. Det er jo alvorlig at klimaforskere blir syke av det de finner ut.
  Men hvem er i dette tilfelle “klimaforskere”?

  Mvh Svein Moen

 3. Hva er riktig havstigning i Norge?
  Dere hadde for noen år siden et innlegg om havstigning i Norge. Nå sjekket jeg Statens Kartverk sitt kart med havmålere. I følge Statens Kartverk er havstigningen for Tregde 1.4mm pr år siden 1984. Det står ingen ting om hvordan det er beregnet. Går vi inn på detaljene for Tregde viser kurvene fra 1927 ingen havstigning. Derimot står det at landhevingen i Tregde er 1.5 mm pr år.
  Sjekker vi landhevingen for Tregde fra Norges Geologiske Undersøkelser, så er landhevingen for Tregde 0 mm pr år og ikke 1.5 mm pr år som Statens Kartverk hevder.
  Er det noen som vet hva som er korrekt? Her trenger vi fakta. Noe kan tyde på at feil landheving har gitt havstigning på 1.4 mm pr år siden 1984 for Tregde.

  • En politiker som ytrer seg til sine egne, det kryr av slikt i klimadebatten i de fleste land.

   For klimarealistene som forholder seg til det naturfaglige er slike ytringer uten interesse. Man kan notere seg at Brasil etter siste valg har fått en regjering som har et ytterst anstrengt forhold til det politiske klimapanelet.

 4. Nettopp sett nrk programmet om klimarealisterne hvor man diskuterer om klimaet er under forandringer grunnet vår moderne levevis, eller det kan forklares med med historiske variasjoner i klimaet. I sammenheng med dette, savner jeg å vite hvordan Klimarealisterne vil at fremtidige generasjoner skal håndtere de utfordringer som
  klimaet skaper, hvis det det viser seg at disse rent faktisk er menneskeskapt som majoriteten
  av forskning sier det er..

  mitt spørsmål: hva gjør mine barn og barnebarn hvis vi i dag fortsætter som ingen ting har hendt, og det rent faktisk viser seg at Klimarealisterne tok feil?

  (Moderator: minner om at vi ønsker alle kommentarer med fullt navn, fornavn pluss etternavn)

   • Tatt i betraktning at FNs Klimapanel er helt klare på følgende:
    1) Det eksisterer ingen observasjoner som viser entydig at våre utslipp har forårsaket merkbar global oppvarming.
    2) Signifikant global oppvarming opphørte i 1998 og kloden gikk det året inn i en varmepause.

    Så er det helt klart at det nå ikke eksisterer noen klimakrise. eller noen saklig grunn til å bruke hundrevis av milliarder i hvert enkelt land.

    Det eneste fornuftige er å tilpasse seg de utfordringer menneskeheten møter til enhver tid, men først etter at man er sikre på at utfordringene er reelle.

    Å bruke store summer på å bekjempe en klimakrise som ikke eksisterer er like uansvarlig ovenfor kommende generasjoner som om vi skulle ha brukt de samme beløpene som forsvar mot en invasjon av små grønne menn fra Mars.

    Svaret er såpass opplagt at de som spør om dette selv burde forstått hvor lite fornuftig spørsmålet er.

 5. Midt i all hollaboien om 1,5 graders målet har jeg forsøkt å finne de relevante IPCC rapportene på nettet. Men det klarer jeg ikke. IPCC hjemmesiden angir at jeg kan kjøpe rapportene, eller få tilsendt papirkopier fra IPCC sekretariatet. Men jeg finner ingen rapporter på nett. Kun journalistiske fortellinger om hva som står i rapportene. Og disse fortellingene sier at det går ad undas dersom vi ikke omvender oss.
  Kan Klimarealistene hjelpe meg? Det må vel være bra om folket fikk anledning til selv å vurdere gehalten i alle dommedagspåstandene?

 6. Fem ting dere burde nevne litt oftere, og på en, måte som vanlige folk i gata forstår.
  1) Det har vært minst 40 istider de siste 2,4 millioner år. Det har faktisk aldri vært stabilt vær over lengre perioder på jorden. Det har jo alltid vært klimaendringer, så at vi har vær i ending «klimaendringer» er jo normalen, og er helt normalt ikke unormalt. De påstår at Co2 nivået aldri har vært høyere i atmosfæren, det er bare tull…

  2) Co2 i atmosfæren er jo bare, ca. 0,03 % til 0,04 %. Det er jo forsvinnende lite. Naturlig utslipp fra alle kontinental plater «skjøtene». Vulkaner, forråtnelser i jordsmonn både dypt nede i jorden og i jordens øvre del. Store gassutslipp, når naturgasslommer finner veien opp til overflaten og det naturlige dyrelivet slipper ut gasser. Naturlandskap og myrterreng, fisk pattedyr insekter mm…. Hvor mye står vi mennesker for egentlig? 0,0000001 % av totalutslippet? Hvem vet… men ikke mye PS! Mer Co2 skal vel lage en redigere jord da alt av planter får mere Karbon, jommy hvorfor skrive ingen om dette?

  3) Skal en se hva som er normalen for vær i verden må en se været over mange millioner år. Det går ikke an og kun se på en bagatellmessig tid på bare 100 år. En må se det over mange titalls millioner år. Måleinstrumenter som er mer enn 80 år gamle er ikke korrekte og kan ikke på noen måte gås gode for. Feilmarginene er skyhøye… Selv i dagens forskning med å måle Co2 lang tid tilbake i tid er feilmarginen skyhøy, og ingen har noen god fasit. Å si noe annet er bare tull… Vi mennesker kan ikke med 1 % sikkerhet fastslå Co2 nivået generelt i verden når en går mer enn 80 til 100 år tilbake i tiden… Hvor får alle disse fantastiske målingene fra lang tid tilbake, enten fra polisene eller andre plasser, disse målingene sier egentlig nesten ingen ting med sikkerhet. Feilmarginene er skyhøye. Hvorfor snakker ingen om dette?

  4) Korallrev dør på grunn av klimaendringene, og det er helt vanlig. Det har alltid død korallrev overalt på kloden, samtidig som nye dannes andre plasser. Hva finner en på toppen av verdens høyeste fjell? Jo koraller mm… En finner dette over alt på jorden, så konklusjonen er at korallrev kommer og går hele tiden, og ingen kan si om hva som er normalt eller ikke. Så lenge har ingen levd… Da må se korallrev over millioner av år… At korallrev dør er helt normalt.

  5) Når en ser på Tv her i Norge er det latterlig når en kaller en våt høst for en katastrofe. Å se hus og gårdsbruk bli oversvømt er jo trist men absolutt helt normalt. Hvorfor… Jo se hvor disse gårdsbruk og hus stort sett er. De er bygget midt i elveløp, mange gårdsbruk er satt opp midt nede i gamle elveavsetninger, fra tidligere flommer. Det er så fine fruktbare flater og så nærmet elven, wow her bygger vi en gård og dyrker gress. Men så kommer det en flom kanskje hver 50 ende år, eller hvert 200 år… men flommen kommer. Det er jo klart at en med å bygge hus og gårdsbruk midt ute i elveløp får oversvømmelser… Å kalle disse oversvømmelsene for klimakriser er jo latterlig… Det har vært 1000 vis av mye mere alvorligere oversvømmelser i disse elveleiene før. Det er jo nettopp av gamle flommer grunnlaget for hvorfor gårdsbrukene ble lagd nettopp der de er. Tullete å påberope seg klimakrise her.

  Jan Erik

  (Moderator: Vi gjør oppmerksom på at alle kommentarer skal være i eget navn, fornavn pluss etternavn)

 7. Klimaets endringer kan forklares med solhypotesen:
  Det er en sterk samvariasjon mellom solaktiviteten, målt med antall observerte solspotter, og temperaturvariasjoner.
  1. Styrken på solens magnetfelt mot jorden er entydig en funksjon av antallet solspotter på solen.
  2. Et stort antall solspotter gir et sterkt magnetfelt, og et lite antall et svakt magnetfelt, her på jorden.
  3. Det er påvist i en periode på 400 år en sterk samvariasjon med styrken på solens magnetfelt, dvs antall solspotter, og temperaturen på jorda.
  4. Det var svært lave magnetfelt, eller solspotter, i perioden 1650 til 1850, evt 1600-1800.
  5. Denne perioden kalles Meander Minimum, for dets svært lave solspott nivå.
  6. Det var da så kalt, at hele Østersjøen frøs til is mange vintre, og Thamsen i London frøs til is.
  7. Denne perioden kalles «den lille istiden». Det var en katastrofe av dimensjoner pga svikt i avlinger.
  8. Etter 1850 så økte solaktiviten jevnt, og det ble varmere.
  9. Det ble ekstra varmt i 1930 åra, sammenfallende med solspot topp, deretter kalder fram til ca 1975.
  10. I samme periode, dvs fra 1950 til ca 1980, ser vi at solspott aktiviteten gikk ned en del.
  11. Altså samtidig som det ble kaldere, ca 0,4 grad.
  På 1970 tallet så trodde mange forskere at det gikk mot en ny “istid”. Etter mange kalde vintre og rekorder med snøfall både i 1960- og 1970 åra.
  12. Etter 1980, som vi ser av den større grafen, fikk vi to svært sterke solsykluser, hver på ca 11 år, hvor solens aktivitet var historisk høy.
  13. I perioden som defineres som solsyklus 22, 23 og 24, ser vi at vi får svært sterke solspotter,
  14. Samtidig som vi fikk temperatur rekorder i 1998, og 2016. Dette var samtidig åra med sterkes El Nino effekt, som trolig også er koblet til solspotter.
  15. Samtidig så ser vi at solsyklus 24 går kraftig nedover. Og vi hadde en lang og kald vinter, og en kald sommer i fjor.
  16. I hht til Solsyklus teorien, som ikke bare har en 11 års syklus, men kanskje en 200 års syklus, slik som det var fra 1600-1800,
  17. Nå er prediksjonen fra såkalte solforskere at det nå går mot kaldere klima, kanskje i flere tiår. Vi har nå historisk lave solspotter, og når vi kommer litt inn i solsyklus 25, om 3-4 år, vil solforskerne ha sterkere data for hvordan solsyklus 25 blir.
  18. Klima må ikke må forveksles med naturlig variasjon, som med årets tørre og varme sommer pga flere høytrykk som lå over Europa i flere måneder.
  19. Som nå er avsluttet i Norge, og vi får flere lavtrykk pushende med regn og væte fra Vest.
  20. Denne teorien er forklart vitenskaplig av den danske klimaforskeren Svendsmark som følger:
  21. Sterke magnetfelt som følge av høy solaktivitet med mange solspotter, skjermer jorda for kosmisk stråling med høyenergi partikler fra galaksen vår.
  22. Hypotesen er at det er kosmisk stråling med høyenergi partikler som treffer atmosfæren, som skal være årsaken til hvordan skyer blir til.
  23. Svakere kosmisk stråling, gir mindre skyer, og der blir varmere, fordi mer av solen slipper gjennom
  24. Når det blir mindre solaktivitet, blir det da mer skyer, og det blir kaldere, da færre solstråler slipper gjennom.
  25. Denne solsyklus og kosmisk strålingsteorien er i samsvar med observerte data om temperatur og klima over en periode på 400 år.
  26. Denne teorien kan også forklare hvorfor det var 10-15 grader varmere for flere titalls millioner år siden. Det har Svendsmark og hans kollegaer gjort.
  27. Påstanden er at solsystemet da var langt fra cluster av stjerner i galaksen vår, slik at det var langt mindre kosmisk stråling,
  28. Og følgelig langt mindre skyer,
  29. Og derfor et langt varmere klima.
  30. CO2 teorien kan ikke brukes til noe av dette. Den stemte bare i en liten kort periode mellom 1980 og 1998, hvor både CO2 og temp gikk opp samtidig
  Til tross for dette, med en sterk solteori, og en svært svak og falsifisert C02 teori, er FN og EU og norske politikere og media 100% fokusert på den falske C02 teorien.
  Som brukes og misbrukes til å skattlegge Norge og Vesten med avgifter som har en stor negativ effekt:
  Millioner av arbeidsplasser flyttes fra Vesten til Kina og andre land. Og vår fremtidige velferd ødelegges.
  Ved en gigantisk feilallokering av ressurser på noe som ikke har noen som helst positiv effekt.
  Slik som Tyske vindmøller. Som produserer svært dyr strøm, slik at tyskere må betale 3 kr per kwh.
  Og å elektrifisere norske oljeplattformer som gikk på rein naturgass. Til hundre milliarder kr. Inkl bygging av monstermaster ut til kysten for så ut til plattformene.
  Nå er det på tide at folket våkner.
  Globalistene i FN, EU og norsk presse og politisk ledelse er avslørte.
  De driver en gigantisk Fake News kampanje om miljø og C02 helt uten røtter i virkeligheten.
  ta kontakt for to grafer som viser det hele.

  • Her var det mange punkter, men logikken er til tider vanskelig å følge: Hvorfor fortsetter temperatoren å stige globalt, siden både 80-tallet og de siste 20 år (ref. UAH-data) når solaktiviteten har gått gradvis ned i samme periode?

 8. Hei

  Jeg har en tanke som jeg ville satt stor pris på om jeg fikk en tilbakemelding på.

  CO2 kan ikke være primær drivkraft for klima fordi klimaet på jorden ville gått banans om CO2 var drivkraften. Kort sagt: Om økt CO2 nivå fører til økt temperatur> økt temperatur fører til at oppløseligheten av gasser i havet synker> økte nivå av CO2> økt temperatur> osv

  Er jeg inne på noe?

 9. Kanskje noen her kan svare på hvor mye menneskeskapt co2 som et sluppet ut i atmosfæren siden f.rks. år 1900 (sum utslipp) og hvor mye co2 mengden i atmosfæren hat økt i samme periode?

  • Har ikke tallet, men produksjonstallene for fossilt brensel viser at menneskeskapte utslipp først kan få nevneverdig betydning etter 1945-50. I hele tiden før dette vil klimavariasjonene være naturlige. Mange er identifisert overbevisende og forklarer variasjonene.

  • Der finnes da noen data om dette på nettet:

   https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions

   https://www.co2.earth/global-co2-emissions

   Legg også merke til at stigningen av CO2 i atmosfæren har blitt raskere i de senere årene, fordi man rett og slett hat sluppet ut mer CO2 med tiden. Dette betyr at økningen av CO2 i atmosfæren siden den industrielle revolusjonen er antropogen. Dvs. de som kan matematikk vil legge merke til at stigningen av CO2 i atmosfæren sånn omtrent er den integrerte av det årlige utslippet:

   https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbon_History_and_Flux.png

  • Jeg har problemer med å finne gode svar på dette uten mer kjemikunnskap enn jeg besitter. Alle de data jeg finner blander måleenheter. Menneskeskapt co2 angis gjerne i tonn. Total konsentrasjon i tetthet i atmosfæren. Naturskap co2 angis sjeldent.

   Vi vet alle at co2 i atmosfæren er gått opp de siste 50+ årene, men hvor stor andel av den økningen er faktisk menneskeskapt? Har naturen selv økt co2 utslipp i samme periode?

  • Verdensbanken har anslått menneskenes samlede utslippsmengde av CO2. I forhold til atmosfærens volum utgjør det ca 7 ppm per år. CO2 er ca 400 ppm eller 0,04% av atmosfæren. IPCC har anslått samlede utslipp av CO2, der menneskenes utslipp utgjør 4,25% mens resten 95,75 er naturlig skapt. CO2 i atmosfæren øker med 0,5 – 1 ppm per år. 4,25% av dette kommer fra menneskeskapt CO2.
   Det er naturligvis et forbruk av CO2 derfor blir langt fra det som slippes ut igjen i atmosfæren.
   Merk dette er basert på anslag!

   • Hvorfor fortsetter dere å diskutere CO2 ??? Det er jo irrelevant. Under siste istid, var CO2 i atmosfæren 3 ganger høyere enn nå

   • Kanskje greit først å se an avslutningen på El Niño og se hvorledes La Niña utvikler seg. Interessant at noen folk elsker å fremheve de varme tider under El Niño. Tross alt blir jo ikke kloden varmere av at varmt vann strømmer tibake over det kalde i enorme områder. Hva leder det til? At ustrålingen øker betydelig, likeså varmetarnsport ved konveksjon og latent varme i vann som danner skyer. Alt i alt en gedigen “klodens skorstein”.
    Og husk. KR er en klimaorganisasjon. Klima er “vær over tid”, mange år – 30 hevdes det, så vi kan ikke endre symboler hver mnd.

    • Dette blir barnslig. Dette er en logo. Den er ikke noe fullverdig dokumentasjon på klimaendringer. Prøv å holde debatten på et noenlunde saklig nivå.

     • Når KR flagger … (Moderator: vi kutter “debatten” om vår logo her, dette er også en henstilling om å avstå fra slike absurde utglidninger)
      (Minner også om at Petter skal oppgi sitt etternavn slik alle de andre gjør)

      • Det er vel innholdet på siden du bør forholde deg til, ikke en illustrasjon. Det er påfallende hvor mye høyere krav man stiller til Klimarealistene enn Klimapanelets talsmenn. Det er for så vidt bra at Klimarealistene tas mer seriøst enn motparten, men å klage på en illustrasjon synes jeg er unødvendig. Mulig min kommentar var litt skarp, men det må dere tåle.

     • Det er i alle fall ett av de viktigere problemstillingene innen klimadebatten, barnslig eller ikke, om det har blitt varmere eller ikke. De aller fleste data tyder på det. Derfor blir det i beste fall misvisende å konkludere med nøyaktig null grader oppvarming på hundre år, basert på datasett som spenner over siste 38 år og som viser gjevn oppvarming.

      • Står det at det gjelder for hundre år? Trodde det gjaldt perioden for grafen. Linken er så utydelig at jeg ikke finner originalen.

  • Det var jo en fin animasjon. Det som er litt pussig er at den tillegger all temperaturendring menneskeskapt CO2 Hvordan kan man da forklare klimaendringer I preindustriell tid.?

    • Jeg mener at det er en konklusjon basert på de data og arbeid som foreligger. Scenariene er selvfølgelig usikre, og eksakt utvikling kan ikke bevises 100% matematisk. Det har Samset også understreket. Men et forventet predikert scenarie kan presenteres basert på modellen man har, og bygget på alle de relevante data og observasjoner som finnes. Akkurat som værmeldinga eller beregninger en ingeniør gjør. Ingen ting er helt sant, men svært sannsynlig.
     Cherry picking er å ta ut de enkeltelementer man liker å unlate å vise hele sammenhengen. F.eks. at du påstår at vann er dødelig. Ja, det stemmer, men bare hvis du drikker sju liter eller mer på en time.

     Men det er jo et godt og viktig spørsmål du stiller!

     • “Jeg mener at det er en konklusjon basert på de data og arbeid som foreligger”
      Her er vi vel ved sakens kjerne. Det er faktisk delte meninger om dette. Hvorfor respekterer dere ikke at det ikke er konsensus. Vi ser nettopp hvordan Grande kaller vår nye justisminister for klimafornekter som ikke forholder seg til vitenskapen. Innenfor naturvitenskapen er ikke konsensus noe mål. Denne ensidige nedrakkingen av de som ikke er unisont enige med Klimapanelet er nok til å anta at enkelte er redde for debatten. Man kan jo spekulere på hvorfor.

  • Man glemte å nevne at vanndamp/skyer er den viktigste “klimagassen”.
   Meningen skulle vel aldri være å få det til å se ut som om menneskeskapt CO2 er den primære klimapådriver ?
   Hva slags publikum er dette beregnet på ?

   Spørsmålet er om denne ensidige , krampaktige kampanjen har virket ?

   I oktober 2016 kommer det frem at den enorme kampanjen har feilet , flertallet i USA kjøper ikke konsensusbasert klimavitenskap ,

   http://www.breitbart.com/big-government/2016/10/07/survey-shows-most-americans-arent-buying-the-climate-change-scare/

   http://www.cnsnews.com/news/article/lauretta-brown/pew-most-americans-dont-believe-scientific-consensus-climate-change

   Aktivistenes meningsmålinger viser , har alltid vist og vil vise det stikk motsatte.

 10. Det er ingen som sier at menneskene ikke påvirker klimaet. Det er graden av påvirkning som diskuteres. Det er ikke så enkelt som du skriver at vi bør redusere utslippene for sikkerhets skyld. Den globale omveltningen vi ser nå vil få meget store konsekvenser for mange mennesker. Det er ikke sikkert det er så hyggelig å bli husket for å være den generasjonen som lot seg suggerere av et politisk dommedagsprofeti. At verden går ad undas har du vel ikke belegg for? Havnivåstigningen lar jo vente på seg.

 11. Hei kloden vår har vert i klimaforandring gjennom alle tider ,hvorfor prøver forskere og politikere nå og stoppe noe som er helt naturlig ? 2 graders målet virker som tatt ut av løse luften og nermest vedtatt !!!

  • Hvis ikke husken svikter meg, var det Schnellnhuber som nevnte 2-graders-målet ved en tilfeldighet i en eller annnen konferanse. Han har selv skriftlig innrømmet at dette ikke er resultatet av en vitenskapelig prosess.

   • 🙂 “Schnellnhuber” er kanskje et treffende navn på en hockeykølle-type alarmistisk klimaforsker. Men korrekt navn er altså Schellnhuber.

    Denne artikkelen fra Spiegel 2010 gir fyldig informasjon for 2-graders målet og dets historie:

    “If the two-degree limit were exceeded, German Environment Minister Norbert Röttgen announced ahead of the failed Copenhagen summit, “life on our planet, as we know it today, would no longer be possible.”

    But this is scientific nonsense. “Two degrees is not a magical limit — it’s clearly a political goal,” says Hans Joachim Schellnhuber, director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). “The world will not come to an end right away in the event of stronger warming, nor are we definitely saved if warming is not as significant. The reality, of course, is much more complicated.”

    Schellnhuber ought to know. He is the father of the two-degree target.

    “Yes, I plead guilty,” he says, smiling. The idea didn’t hurt his career. In fact, it made him Germany’s most influential climatologist. Schellnhuber, a theoretical physicist, became Chancellor Angela Merkel’s chief scientific adviser — a position any researcher would envy.”

    http://www.spiegel.de/international/world/climate-catastrophe-a-superstorm-for-global-warming-research-a-686697-8.html

 12. Det finner du på CICEROs hjemmeside:

  http://www.cicero.uio.no/no

  Det som er interessant her er at det ikke finnes noe om det naturvitenskapelige grunnlaget for menneskeskapt temperaturstigning.
  Det står ingenting om CO2 absorsjonsevner, halveringstid i atmosfæren og heller ikke noe om grunnsteinen i all klimaforskning:

  Dette er et utklipp fra en tidligere CICERO side som nå ser ut til å være slettet.

  “Naturens egne utslipp av klimagasser inngår i et kretsløp der det er tilnærmet balanse mellom utslipp og opptak.

  For eksempel slipper råtnende trær ut CO2 og levende trær tar opp CO2 gjennom fotosyntese. Våre CO2 -utslipp, blant annet fra forbrenning av fossilt materiale, inngår ikke i dette kretsløpet. Når vi bruker fossile brensler henter vi fram karbon som er lagret nede i bakken eller havbunnen for lang tid tilbake. Dette er ikke en del av kretsløpet og gir et overskudd av CO2 som blir værende i atmosfæren i lang tid.”

  http://web.archive.org/web/20110928080831/http://www.cicero.uio.no/abc/klimaendringer.aspx

  Dette er hentet fra en internettside som CICERO i sin tid henviste til. Denne definisjonen er klarere, men jeg har ikke lenger linken til siden.

  Naturen forbruker akkurat så mye CO2 som den produserer. Dermed er de naturlige utslippene ufarlige, uansett størrelse, fordi det hersker en likevekt mellom naturlig produksjon og forbruk.
      Problemet er at det menneskeskapte CO2-utslippet kommer i tillegg til det naturlige, og at det derfor ikke fins noe tilsvarende CO2-forbruk som kan kompensere menneskenes utslipp.

  Problemet ligger altså i at våre CO2-utslipp forstyrrer en hårfin balanse i naturen

  Dette er en av hovedgrunnsteinene i klimaforskningen og slike påstander blir ikke lenger diskutert i media eller hos klimaforskerne. Vi vet nå at den organiske produksjonen har økt med ca. 30 % på grunn av økt CO2 og økt temperatur. Da kan ikke påstanden sitert fra CICERO være riktig.

  Dette er vel nok et moment som det er viktig å få diskutert og belyst.

 13. Kvifor blir dei som er einge med klima teorien kalt forskere medan dei som ikkje er overbevist blir referert til som klimaskeptikere?

 14. Hei Stab
  Ståpå videre
  Det kan kansje väre en ide å se på blog/ The Forcaster. til martin armstrong.
  Han har klart å koble PI opp mot det meste som skjer her i verden. Alt går i bölgedaler . sjekk !!!
  Mvh Ernst Lyder olsen

  PS. han er klimaskeptiker også !!

  Lykke til

 15. Hei. Hva med å se på hvor stor finansiering CICERO får av staten for å bevise global oppvarming? Jeg tror det hadde blitt bra lesestoff

Svar på Henning Nielsen Avbryt svar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.