Det er SOLA som styrer klimaet

Velferdsutviklingen ødelegges av innbyggernes nye klimakostnader

Klimanytt nr. 331. Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Kjell Stordahl, medlem i KVR. NRK har de siste ukene gjennom Debatten ved Fredrik Solvang vist at regjeringens politikk for velstandsøkning i det norske samfunn har havarert. Her er essensielle fakta, som var fraværende i de to NRK-debattene, Her er link til debatten 10. november.

Les mer »

Bli medlem i Klimarealistene

Du melder deg inn ved å klikke på denne lenken og følge instruksjonene.
Klimarealistenes nettbutikk er tilbake etter høstferien.

Science of Climate Change

Det vitenskapelige fagtidsskriftet Science of Climate Change ble lansert i 2021, men er nå relansert med selvstendig nettsted med ny redaktør og hvor alt innhold er fritt tilgjengelig for alle leserne. 

Historiske CO2-målinger

Professor Jan-Erik Solheim foredrag handler om hvordan eldre målinger forteller en annen historie enn det vi blir fortalt i ensrettede medier.

Global temperatur September 2022

Temperaturdata for september fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for september korrigerer ned til 0,24 o C, fra augusts 0,28 o C, i det sjette året med global

Ekstremvær og vitenskap-2

Klimanytt 327, av Ole Henrik Ellestad. Årets hetebølge og ekstremvær domineres enda av naturlige variasjoner. Alarmistene og medier er tatt med ‘buksene nede’.

IPCC – Den ubehagelige sannheten

Forfattet av Erik Bye. Her kommer en oppsummering av den ubehagelige sannheten om virksomheten til IPCC og noen konsekvenser: Det finnes ingen fagfellevurdert artikkel i et vitenskapelig tidsskrift som dokumenterer

Menneskeskapte kriser

Vi ser på ulike kriser og stadig mer innovative påfunn fra uvitende aktører for å løse disse krisene, spesielt den menneskeskapte strømkrisen i Norge.

Kan datamodeller forutsi klima?

Klimanytt 325, av professor Jan-Erik Solheim. Her vurderer vi klimamodellenes feil og mangler, og påpeker de mange ulikhetene mellom vitenskapelig modellering og dagens klimamodellering.

KLIMAREALISME

Bakgrunn, modeller, virkelighet Foredraget omhandler litt historie fra tidlig 1800-tallet, forklaringen til ffFNs Klimapanel på «drivhuseffekten», drøfting av modeller, virkningen av CO2 på global temperatur, realistisk forklaring på global temperatur, solens

Global temperatur august 2022

Augustdataene viser fortsatt kald La Nina sesong, mer akkumulert is på Grønland og ingen tegn til snarlig syndflod. Vi se et fullstendig fravær av den menneskeskapte klimakrisen.

Handlekurv

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

Klima og statsbudsjettet for 2023

Klimanytt nr. 328. Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Rögnvaldur Hannesson Klimadelen av Statsbudsjettet er ‘mer av det samme’. I tider med dårlig økonomi og eksistensielle utfordringer for Europa og verden kaster man

Les mer »

Klimarealisme i vekst

Det er et klimarealistisk flertall i befolkningen i Norge, Sverige og Danmark, men vi er lite flinke til å få vårt budskap ut til politikere og media i forhold til

Les mer »

Isbjørnen, IPCC og virkeligheten

Her kan vi se fram til et hardtslående foredrag fra sivilingeniør og kybernetiker Geir Hasnes, hvor fokuset er på misbruket av isbjørnen som ikon for den ikke eksisterende klimakrisen.

Les mer »

Klimarealisme også om sosiale forhold

Forfattet av Cand.polit Mathias B Dannevig, styremedlem i Klimarealistene. Klimarealisme handler også om samfunnsmessige problemområder som påvirker vår oppfatning av klima-og naturvitenskapen, og som på samfunnsvitenskapelig grunnlag påkaller en realistisk

Les mer »

Historiske CO2-målinger

Professor Jan-Erik Solheim foredrag handler om hvordan eldre målinger forteller en annen historie enn det vi blir fortalt i ensrettede medier.

Les mer »

Global temperatur September 2022

Temperaturdata for september fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for september korrigerer ned til 0,24 o C, fra augusts 0,28 o C, i det sjette året med global

Les mer »

Ekstremvær og vitenskap-2

Klimanytt 327, av Ole Henrik Ellestad. Årets hetebølge og ekstremvær domineres enda av naturlige variasjoner. Alarmistene og medier er tatt med ‘buksene nede’.

Les mer »

IPCC – Den ubehagelige sannheten

Forfattet av Erik Bye. Her kommer en oppsummering av den ubehagelige sannheten om virksomheten til IPCC og noen konsekvenser: Det finnes ingen fagfellevurdert artikkel i et vitenskapelig tidsskrift som dokumenterer

Les mer »
Handlekurv
Kategorier