Det er SOLA som styrer klimaet

Evaluering av Naturfag for barnetrinnet - YGGDRASIL7

Naturfagbøkene for ungdomsskolen og den videregående skolen har mye godt læringsstoff. Framstillingene innen fysikk, kjemi og biologi er ofte både gode, relevante og oppdaterte. Problemene oppstår i den samfunnsrelevante delen av undervisningsmaterialet som handler om klima-, miljø- og utviklingsspørsmål.

En faggruppe fra Klimarealistene som i 2018 evaluerte 14 naturfagsbøker for ungdomsskolen og den videregående skole, konkluderte med at klimastoffet ofte er preget av feil og unøyaktigheter, samt forfatternes manglende kunnskaper og deres politiske og ideologiske  oppfatninger. Lærebøkene bærer i varierende grad preg av grønn indoktrinering. De formidler ikke de utallige positive utviklingsparametrene og overdriver klima- og miljøproblemene. Det er et problem at forlagene ikke klarer å rette opp dette, samt at myndighetene ikke har vilje til å kvalitetskontrollere dette stoffet i lærebøkene.

kr 0,00

Beskrivelse

Naturfagbøkene for ungdomsskolen og den videregående skolen har mye godt læringsstoff. Framstillingene innen fysikk, kjemi og biologi er ofte både gode, relevante og oppdaterte. Problemene oppstår i den samfunnsrelevante delen av undervisningsmaterialet som handler om klima-, miljø- og utviklingsspørsmål.

En faggruppe fra Klimarealistene som i 2018 evaluerte 14 naturfagsbøker for ungdomsskolen og den videregående skole, konkluderte med at klimastoffet ofte er preget av feil og unøyaktigheter, samt forfatternes manglende kunnskaper og deres politiske og ideologiske  oppfatninger. Lærebøkene bærer i varierende grad preg av grønn indoktrinering. De formidler ikke de utallige positive utviklingsparametrene og overdriver klima- og miljøproblemene. Det er et problem at forlagene ikke klarer å rette opp dette, samt at myndighetene ikke har vilje til å kvalitetskontrollere dette stoffet i lærebøkene.

Faggruppen undersøkte ikke noen naturfagbøker for barnetrinnet i 2018. Derfor ble det i år tatt initiativ til i en Fase 2 av undersøkelsene å se på YGGDRASIL7, som er en populær og mye brukt lærebok. Vi mener at YGGDRASIL7 en god bok om man ser bort fra klimastoffet som er unyansert, ensidig og til dels grovt feilaktig.

YGGDRASIL7 har en tydelig, og for skolebarn, skremmende rød tråd, som etableres gjennom suggererende overskrifter som ‘Jorda svetter’, ‘Tundraen tiner’, ‘Isen smelter’, ‘Borte for alltid’, ‘Nå må det handles’ og ‘Bli en miljøbevisst forbruker’. Dette illustreres med et spekulativt bilde der en isbjørn sitter på en isklump i åpent hav med teksten ‘Uten is, ingen mat og ingen steder å hvile’. Fremstillingen av isbjørnbestandens situasjon er antagelig bokens groveste og mest manipulerende virkemiddel. Sannheten om isbjørnene er diametralt motsatt av hva som hevdes i boken: Bestanden er økende, og individer som befinner seg i områdene der det har smeltet mest is, er i bedre hold enn bjørnene i andre områder, etter alt å dømme fordi økosystemet produserer mer næring for dette rovdyret.

Bokens alarmerende klimafremstilling toppes med et stort oppslag om Nobels fredspris, som ble gitt til klimaaktivisten Al Gore, og forfatterne er tydeligvis helt uvitende om at mye i Gores formidling er feilaktig. Å bruke Gore og nobelprisen kan bare være en bevisst påvirkningsstrategi fra lærebokforfatterne, og det er ingen tvil om at strategien virker, for dette underbygger barnas forestilling om at vi nå er midt inne i en alvorlig klimakrise. Skolebarna streiker for klimaet med inspirasjon blant annet fra YGGDRASIL7 og med støtte fra lærere, skolemyndigheter og ledende politikere.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bare innloggede kunder som har kjøpt dette produktet kan legge igjen en omtale.