Det er SOLA som styrer klimaet

Tilbud!

Høringssvar til Klimakur 2030

Klimarealistenes Vitenskapelige Råd består av 22 medlemmer, alle med høy kompetanse innen klimavitenskap. Seks personer fra rådet har gjennomgått rapporten Klimakur 2030 og gir her et høringssvar i fire deler. Presentasjon av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd er gitt i vedlegg.

Styret i foreningen Klimarealistene har valgt å avgi høringssvar til rapporten KLIMAKUR 2030 på bakgrunn av at mange av foreningens medlemmer har høy kompetanse innenfor fagfelt som berører vesentlige deler av rapporten. Høringssvaret er utarbeidet av en faggruppe på seks personer som alle er medlemmer av Klimarealistenes vitenskapelige råd, og som i en årrekke har arbeidet med klimarelaterte spørsmål.

kr 0,00

Beskrivelse

Styret i foreningen Klimarealistene har valgt å avgi høringssvar til rapporten KLIMAKUR 2030 på bakgrunn av at mange av foreningens medlemmer har høy kompetanse innenfor fagfelt som berører vesentlige deler av rapporten. Høringssvaret er utarbeidet av en faggruppe på seks personer som alle er medlemmer av Klimarealistenes vitenskapelige råd, og som i en årrekke har arbeidet med klimarelaterte spørsmål.

Klimarealistene er en partipolitisk uavhengig organisasjon som samler både forskere og andre som er interessert i aktuell klimavitenskap og som følger med i utviklingen på området.

Vårt høringssvar er delt i fire. Del 1 inneholder faggruppens viktigste konklusjoner og er tilstrekkelig lesning for de fleste. Del 2 tar for seg de viktigste tiltakene og begrunner hvorfor de er uten målbar effekt på det globale klimaet. Del 3 gir en oversikt over vår klimahistorikk, både i det svært lange og det kortere tidsperspektivet og viser at de endringene vi har observert de siste 150 år er innenfor, og forenlig med, all observert naturlig variasjon. Del 4 handler om klimamodellering, der vi viser at klimamodellenes scenarier for det fremtidige klimaet feiler grovt. De representerer noen utvalgte framtidsmuligheter uten betraktninger knyttet til hvor sannsynlige de er. Klimascenariene fra IPCC er i dag ikke brukbare som grunnlag for en rasjonell klimapolitikk.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bare innloggede kunder som har kjøpt dette produktet kan legge igjen en omtale.