Personvern GDPR

Klimarealistenes nettsted samler ikke sensitive personopplysninger.
Klimarealistene deler ingen personopplysninger med tredjepart.

Personvern på vårt nettsted
Vår publiseringsplattform WordPress samler anonymiserte trafikkdata (besøkenes oppholdsland, besøkets tidspunkt og lengde etc) og lager trafikkstatistikk på disse dataene, slik at vi kan forbedre vårt nettsted til glede for brukerne. Din bruk av vårt nettsted innebærer at du godtar slik registrering og bruk av anonymiserte trafikkdata.

Bruk av nettstedets kommentarfelt fordrer at det oppgis fullt navn og epostadresse via WordPress. Eposter med slike opplysninger distribueres av WordPress til redaksjon og moderatorer og slettes løpende uten at det forekommer skylagring hos oss.

Dette nettstedet behandler personopplysninger kun for journalistiske formål eller med henblikk på akademiske ytringer.

Behandlingsansvarlig for personvernspørsmål her er redaktøren.

Personvern for medlemmer i foreningen Klimarealistene
Medlemmer i foreningen Klimarealistene velger selv hvilke personopplysninger man vil dele med foreningen ved innbetaling av medlemsavgiften, og disse opplysningene inngår i regnskapsførselen i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven.
Formålet med å lagre ovenstående opplysninger er utover regnskapsførsel å invitere medlemmene til foreningens møter, spre folkeopplysning på klimafeltet og informere om foreningens øvrige aktiviteter.

Spørsmål om personvern for medlemmer rettes til foreningens styre på post@klimarealistene dot com eller i brevs form.

Personvern i sosiale medier
Klimarealistene er tilstede på en del sosiale medier uten at det dermed samles personopplysninger, men disse mediene kan uten vår viten eller vårt samtykke samle inn brukerdata og sensitive personopplysninger dersom brukerne deler slike. Din fortsatte bruk av Klimarealistenes informasjon i sosiale medier (Facebookside, Facebookgruppe, YouTube og Twitter) utgjør ditt samtykke til at disse sosiale mediene kan samle inn de opplysninger om deg selv som du legger igjen på disse medienes nettsteder.

Spørsmål om personvern der Klimarealistene er tilstede i sosiale medier må rettes til kundeservice for det enkelte sosiale medium.