Du kan registrere deg som bruker via en kort kommentar. Godkjenning som bruker hos oss kommer normalt i løpet av kort tid, helt automatisk. I sjeldne tilfelle må det manuell godkjenning til, dette tar normalt mindre enn et døgn

Noen har problemer med innlogging og vår «captcha»-modul som holder spam-roboter ute, her kan det være et alternativ å gå til wordpress.com. lage seg en brukerkonto som man deretter kan logge på med både her, på WUWT samt andre blogger og kommentarfelt.

54 kommentarer

 1. Jeg er en klimarealist med flere spørsmål. Naturvernforbundet ble jo krakilske over at TB hadde trykket deres annonse. De såkalte klimaforskerne fra CICERO? La da ut kritikk til deres påstander på NRK.no. Har dere muligheter til å svare kritikken og komme med motkritikk?
  PS! Vil gjerne bli bruker.

 2. Hvordan skal vi greie å overbevise våre politikere om at det synet de har over klimaet vårt er helt feil. Slik jeg har tolket ulike hypoteser og grunnlag samt alle rapporter som er lagt frem av FN så stemmer det ikke med virkeligheten. Hvem lyver, hvem prøver å skjule sannheten?

  1. Enig med Kjell Dirdal. Hvilke politikere kan vi stole på i klima debatten? Medias synspunkt er ofte ensidige og uten rom for debatt. Vi er flere idag (dette viser nok medlemstall til facebook gruppe «folkeopprør mot klimahysteri») som ønsker å støtte seg til sannhets forskning. Ikke bare rapporter som er lagt frem av FN. Disse rapporter skal vi bare godta, og ikke stille spørsmål til. Nå må vi snu før det blir for sent. Jeg begynner å skjønne hvorfor USA trakk seg ut av Paris avtalen. Skal Norge støtte Klima tiltak med flere milliarder hvert år fremover, så ønsker jeg å vite hva våre skattepenger støtter. Er dette nødvendig eller bare en unnskyldning for å skaffe mer penger til unødvendige globalisering tiltak.

 3. Jeg vil meget gerne registreres som bruger. Jeg ønsker især at diskutere «den atmosfæriske drivhuseffekt», som åbenbart ikke må diskuteres på det danske klimarealisme.dk. Min holdning er, at det kan påvises både eksperimentelt og teoretisk, at mere CO2 i atmosfæren ikke kan bevirke en øget opvarmning af jord/havoverfladen (det er muligt, at det kan bevirke en minimal opvarmning af atmosfæren). Årsagen hertil er 1) at temperaturen i atmosfæren – i hvert fald i troposfæren, de nederste 8 – 16 km af atmosfæren falder med højden og 2) at varmeenergi naturligt kun kan bevæge sig fra et koldere til et varmere legeme (termodynamikkens 2. hovedsætning som formuleret af Rudolf Clausius).
  Når jeg får tid vil jeg gennemgå forholdene mere detaljeret, og så håber jeg på en rationel og videnskabeligt baseret diskussion. De fleste mennesker synes at have opgivet deres evne til selvstændig tænkning (de af dem, som havde en oprindelig), og er nu slaver af klimabevægelsens zombie-følelser, som de tillader sig at omtale som «videnskab».

 4. Ønsker å bli registrert som bruker, og vil samtidig ha kommentar fra ‘Klimarealistene’ på avsnittene om havnivåforandringer og temperaturutvikling i siste rapport fra World Meterological Organization ‘The Global Climate 2015-2019’. Evt. argumentasjon mot konklusjonene i denne rapporten vil jeg skal belegges med referanser til artikler i anerkjente faglig tidsskrifter med seriøs peer-review. https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=9936&fbclid=IwAR00nmyEKN4wnY09EqxRfSkfWTV5VzRhC2aBZJQ0LiQNgufIuWzb_ojArJ4

 5. Hei. Eg har følgd klimarealistane over nokon år fordi eg i grunnhaldning er skeptisk til Supermann-syndromet, – den overvurderte evna menneska hevdast å ha til å styre universet. Me har vår plass mellom alt levande på jorda og ansvar for å ivareta den med evnane våre, og bles den vegen solvinden fører oss.

 6. Jeg vil gjerne melde meg inn. Har alltid sett på klima som noe som stadig endrer seg uten at vi kan gjøre noe med det.
  Toppen ble nådd for et par uker siden da det kom frem at flere skolebarn hadde fått psykiske problemer da læreren fortalte at fremtiden kunne bli vanskelig, hvis det i det hele ble noen fremtid! Hva slags lærer skremmer barna slik?

  Det er en annen ting jeg gjerne skulle sett kommentert: Issmeltingen i Arktis. Det påstås den stadig akselererer og at spesielt tykkelsen avtar.

  Mvh Svein Moen

 7. I dag har jeg blitt medlem av “Klimarealistene”. Jeg har jo vært en klimarealist siden jeg på slutten av 1980-tallet studerte biologi, og i forundring observerte den økende frykten for global oppvarming. Ut fra alt jeg hadde lært gjennom naturfaglinje på videregående skole, aktiv deltakelse i Natur og Ungdom og studier av kjemi og biologi ved UiO, kunne jeg ikke forstå at folk var redde for global oppvarming. Det er jo en ny istid som er faren for menneskene. Vi overlevde knapt nok den siste, i hvertfall i vår del av verden. På den andre siden er jeg opptatt av at det er bra med miljøbevissthet, og jeg har sett hvordan vi har klart å renske opp i Norges vassdrag, ørreten er tilbake i elvene som renner ned i Oslofjorden, og mange av problemene som engasjerte meg på 70- og 80-tallet er løst eller er i ferd med å bli løst. Jeg har fått en tillit til menneskenes vilje og evne til gjennom demokratiske prosesser å rydde opp etter seg. Så jeg har tenkt at “miljøbevisstheten” som på et vis fulgte “global warming”-hysteriet hadde positive bieffekter, som å øke forskning på alternative energikilder, grønn bevissthet, oppmerksomhet på dyrs levekår i fangenskap osv. Etter hvert ble jeg psykolog, og har fått en økende bekymring for den menneskelige forakten, frykten og avmaktfølelsen som brer seg og som preger enkeltmenneskers selvopplevelse. Jeg ser jo også at enkelte “løsninger” på CO2-“problemet” er både miljøstridige og farlige for menneskene. Spesielt det å lage drivstoff av mat er jo vanvidd. Det som likevel har fått dråpen til å renne over for meg, er at mennesker jeg verdsetter høyt har skrevet under på at vi bør ha antidemokratiske organer som kan overprøve våre demokratiske prosesser. Det begynner å bli skremmende. Det er på tide å reagere.

 8. Kunnskap er viktig, og de av oss som ikke har eller generer kunnskap på akkurat dette feltet har som tilskueroppgave å bidra til at det ikke legges hindringer i veien for dem som tilveiebringer ny kunnskap. På samme måte som feedback-mekanismer er gjenstand for oppmerksomhet innen klimarelatert forskning, pågår en tilsvarende urgammel feedbackreaksjon – i menneskeheten som i forskersamfunn – kalt «awfulizing.» Tendensen er at «konkurrerende» kunnskap undertrykkes. FN ga i 2010 IPPC «pålegg» om større objektivitet gjennom behandlingen av rapporten fra IAC – http://reviewipcc.interacademycouncil.net/report.html – det er viktig å holde vakt over at disse signalene følges opp. Berettiget eller ikke – fryktkultur er i seg selv skadelig og det er grunn til å se med bekymring på kollektiv angst og raseri og labiliseringen de medfører.

 9. Knut Sørås skriver
  quote:
  » 1. M Manns hockeystick ble godt kjent, men flere varme og kalde perioder ble ikke særlig synlige (middelalderen, lille istid) i den, nærmest utelatt. Det sies nå at dissse kun er regionale forandringer slik at de egentlig bare hadde relativt liten innvirkning på global temperatur, og slik at de fremdeles ikke trer noe særlig frem selv om kurven angivelig nå er korrigert. Er dette tilfelle, var dette regionale klimavariasjoner kun? Og hvor var det da i tilfelle kaldere på kloden hvis middelalderens varmeperiode bare eksisterte her i nord?»
  close quote

  Hadde en del artikler liggende om at man rundt 2011- 2012 kunne dokumentere spor etter MWP i Afrika Syd-Amerika og Antarktis.
  Her er noe med referanser videre:
  http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/medieval_warm_period.pdf

  Det finnes mye mer om dette på nettet – og hos Anthony Watts. Om forskningen på the «hockyestick» kan vi gå og se hva oppfinnerne selv diskuterer: (utdrag fra «The Climategate Emails – John Costella – (The Lavoisier Group) :

  That while the thermometers said that temperatures had gone up, the rings of the trees
  in those same locations indicated that temperatures had gone down.
  In other words, tree rings had been proved to be completely unreliable thermometers.
  It is with this huge problem in mind that Keith Briffa writes to Mike Mann, Phil Jones,
  Tom Karl, and Chris Folland, expressing severe reservations about their contribution
  to the next Report by the IPCC (the 2001 IPCC’s Third Assessment Report or TAR),
  at that time in its revision stages:

  I know there is pressure to present a nice tidy story as regards “apparent
  unprecedented warming in a thousand years or more in the temperature
  proxy data” but in reality the situation is not quite so simple. We don’t have
  a lot of temperature proxies that come right up to today and those that
  do (at least a significant number of tree proxies) have some unexpected
  changes in response that do not match the recent warming. I do not think
  it wise that this issue be ignored in the chapter.

  That is an understatement! Indeed, Briffa states his key opinion even more clearly:

  I believe that the recent warmth was probably matched about 1000 years
  ago.

  This is a remarkable statement, which undermines the entire argument propounded
  by Briffa and his colleagues that global warming was “unprecedented”.
  Mike Mann responds to this catastrophic development:

  I walked into this hornet’s nest this morning! Keith and Phil Jones have
  both raised some very good points. And I should point out that Chris
  Folland, through no fault of his own, but probably through me not
  conveying my thoughts very clearly to the others, definitely overstates any
  singular confidence I have in my own (Mann and co-workers’) results.
  In other words, Mann has hardly any confidence in his own results!
  Mann now engineers what became the infamous “green graph”—the green tree-ring
  line in the graph in the IPCC Report that mysteriously passes behind the other lines at
  the year 1961—and never emerges on the other side. First, he needs to fiddle the data,
  to make sure that the lines all cross at right place:
  I am perfectly amenable to keeping Keith’s series in the graph, and can
  ask Ian Macadam (Chris?) to add it to the graph he has been preparing
  (nobody liked my own color and graphing conventions so I’ve given up
  doing this myself). The key thing is making sure the lines are vertically
  aligned in a reasonable way. I had been using the entire 20th century, but
  in the case of Keith’s, we need to align the first half of the 20th century with
  the corresponding average values of the other lines, due to the late 20th
  century decline.
  Satisfied with that solution, he then turns to the problem of that bothersome “late
  20th century decline”:
  So if Chris and Tom (?) are OK with this, I would be happy to add Keith’s
  line to the graph. That having been said, it does raise a conundrum: We
  demonstrate … that the major discrepancies between Phil’s and our line
  can be explained in terms of (statistical excuses). But that explanation
  certainly can’t rectify why Keith’s data, which has similar properties to
  Phil’s data, differs in large part in exactly the opposite direction that Phil’s
  does from ours. This is the problem we all picked up on—everyone in the
  room at the IPCC was in agreement that this was a problem and a potential
  distraction/detraction from the reasonably consensus viewpoint we’d like
  to show with the Jones and co-workers’ and Mann and co-workers’ results.
  In other words, there was no consensus at all at the IPCC—other than the participants’
  universal agreement that there was a problem with what they wanted to show. Mann
  is here telling us, in his own words, that there was an agenda to present a “consensus
  viewpoint”—that simply didn’t exist in reality because of the science.
  Mann now buries himself, by explaining what they should have done:
  So, if we show Keith’s line in this plot, we have to comment that “something
  else” is responsible for the discrepancies in this case. Perhaps Keith can
  help us out a bit by explaining the processing that went into the data and
  the potential factors that might lead to it being “warmer” than the Jones
  and co-workers’ and Mann and co-workers’ results? We would need to put
  in a few words in this regard. Otherwise, the skeptics would have a field
  day casting doubt on our ability to understand the factors that influence
  these estimates and, thus, can undermine faith in the …estimates from
  paleological data. I don’t think that doubt is scientifically justified, and I’d
  hate to be the one to have to give it fodder!
  In other words, Mann believes that all the lines should agree, but the actual data say
  otherwise; and he is loath to give that “fodder” to the critics.

  Her er original tekst – hvor en – så langt jeg kan se -. finner forskning som går ut på å tilpasse rådata til en forutbestemt konklusjon , snarere enn å lete etter ukjente klimapåvirkninger – som det er ganske mange av.
  Se bl.a.side 13 for ovenstående, og for hver artikkel er det vedlagt link til de originale mailene som utgjør diskusjonen om de forskjellige tema
  https://www.lavoisier.com.au/articles/greenhouse-science/climate-change/climategate-emails.pdf

  1. Du kan fritt sitere fra Klimarealistene, forutsatt at du oppgir oss som kilde i teksten din og gjerne med lenke til teksten du siterer fra.

   Med vennlig hilsen
   Geir Aaslid
   Redaktør

 10. Jeg vil gjerne bli registrert som bruker. Forøvrig; har søkt etter nyere (2018) innslag/kommentarer/debatt om Valentina Zharkovas solforskning, men finner ikke noe? Har Pål Brekke ytret noe om den?

   1. Den forelesningen har jeg faktisk sett – fant den litt utfordrende blant annet på grunn av engelsken hennes men også fordi en del av foilene hennes ikke kom fram. Fikk med meg det meste dog, men dethadde vært interessant med oppdaterte kommentarer…

 11. Jeg vil bli bruker for å bidra til en balansert diskusjon. Forøvrig; er det noe sted jeg kan få en god oversikt over Norges NETTO utslipp, altså korrigert for alle våre trær…?

 12. Etter å ha sett det famøse programmet , «Folkeopplysningen» , vil jeg gjerne bli registrert. Takker på forhånd .

 13. Fikk ikke sett The Climate Hustle på kino. Hvor får man sett den nå? Blir innledningen til filmen lagt ut på nettsiden her?
  Mvh Tonje Robberstad

 14. Jeg er en samfunnsengasjert naturelsker, teknologigründer & investor. Jeg etterlyser et Storting som fatter sine beslutninger basert på fakta og ikke lar seg manipulere av dagens «klimareligion» og maktbegjær!

 15. Spørsmål: Metrologisk Institutt og NRK kan i dag fortelle at det på Svalbard har kommet mer nedbør enn normalt 8 måneder på rad og at MYE er kommet som regn. De underbygger dette med grafer. De forteller ikke at Normalt=Gjennomsnitt og at halvparten av målingene MÅ være over et snitt. Det jeg lurer på er Hvor mye er «MYE som regn»? Kan Klimarealistene finne ut det? Og i hvilke av de 8 månedene kom regnet? Og er det unormalt?

 16. Hei,
  Fant ingen mail adresse til dere , derfor legger jeg inn dette som kommentar med håp om svar.

  Her er et par saker/spørsmål jeg håper dere kan hjelpe meg å belyse:

  1. M Manns hockeystick ble godt kjent, men flere varme og kalde perioder ble ikke særlig synlige (middelalderen, lille istid) i den, nærmest utelatt. Det sies nå at dissse kun er regionale forandringer slik at de egentlig bare hadde relativt liten innvirkning på global temperatur, og slik at de fremdeles ikke trer noe særlig frem selv om kurven angivelig nå er korrigert. Er dette tilfelle, var dette regionale klimavariasjoner kun? Og hvor var det da i tilfelle kaldere på kloden hvis middelalderens varmeperiode bare eksisterte her i nord?

  2. Kom over nettsiden http://kaltesonne.de/mapping-the-medieval-warm-period/ , prosjektet ser meningsfylt ut, å få fakta på bordet slik at de kan danne grunnlag for faktabasert diskusjon, må være i alles interesse. går ut fra at dere kjenner til dette prosjektet, er det så meningsfylt som det ser ut til for en legmann? Finnes det noe tilsvarende for Lille Istid?

  3. Kort tid, noen måneder tror jeg, før den 5. Synteserapporten kom ut, sto det en artikkel i avisen skrevet av en av IPCCs forfattere som gikk ut på at klimaforandringene slett ikke var det største problemet verden står overfor. Det største problemet hevdet forfatteren, var bad governance i verden, slik det utøves i mange land av diktatorer, tyranner, despoter, korupte ledere, krigsherrer osv. Hans budskap var ikke akkurat main stream, men jeg tror det er helt riktig som han skrev, at dette kommer til å ta mange flere menneskeliv enn klimaforandringene kommer til å forårsake. Husker ikke hvor denne artikkelen sto, tror det var Aftenposten, kanskje DN, men klarer ikke finne den igjen. Kjenner dere til denne artikkelen, har dere den eller vet hvor jeg kan finne den?

  4. The Missing Sink: For et par år siden verserte diskusjonen om oppholdstiden (eller halveringstiden) for CO2 i atmosfæren. Forholdet var vel at CO2 regnskapet ikke gikk opp dersom oppholdstiden var mer enn 50-100 år og at det som rådende meninger hevdet, at de menneskeskapte CO2 utslipp ville kreve svært mye lengre tid i atmosfæren før de ble aabsorbert av hav eller vegetsjon, 100-200 år +. Men hvis det var tilfelle, ville CO2 innholdet i atmosfæren være langt høyere enn det som måles i dag, man kunne rett og slett ikke redgjøre for hvor alt var blitt av. Derav kallenavnet Missing Sink. Jeg hare sett lite til denne diskusjonen i det siste. Er den avluttet, har man funnet ut av det, eller har den bare dødd ut fordi ingen har funnet ut av det?

  5. Jeg forstår at ved utarbeidelsen av Summary for Policymakers, blir de vitenskapelige rapportene tolket og på sett og vis oppsummert på en slik måte at de er ment å gi uttrykk for en konsensus blant forskerne som skal gjøre det lettere for politikere å ta avgjørelser. Jeg har videre lest at det forekommer så at man går tilbake til enkelte (få/mange/noen???) av de vitenskapelige rapportene, som jeg går ut fra at allerede er fagfellevurdert og godkjent, og endrer teksten på et eller flere steder. Angivelig for at de skal passe bedre med Policy Maker-oppsummeringen. Kjenner dere til konkrete tilfeller der dette har forekommet, og i tilfellet, med hvilken begrunnelse er det da gjort, eller gis det ingen begrunnelser?

 17. Jeg synes Klimarealistene gjør en flott jobb med å bringe sannheten ut til folk. Er geolog/geofysiker med 30 års erfaring i oljeindustrien.

 18. Er lei av klimahysteriet og vil gjerne ha balansert informasjon. Kan hende at oppvarmingen øker globalt men det har vi pent lite innflytelse på i Norge med 5 millioner mennesker. Debatten ligner mer og mer på hjernevasking, gjettinger blir ukritisk servert som sannheter. En hel flyplass legges ned pga en avgift i miljøets navn uten at det foreligger noe som helst av utredninger og bevis for at dette har noen positiv effekt på miljøet i det hele tatt.

  1. Ryanair brukte avgiften som et påskudd for å flytte til Gardermoen. De ville ha utenlands trafikk fra Gardermoen slik at de også får kundene fra andre steder i landet. Kun forretningsmessig altså, og det ser ut til å ha fungert for Ryanair. Så Rygge-ansatte får skylde på Ryanairs prioriteringer (som i dette tilfellet er helt legitimt), ikke noe avgift

 19. Jeg ønsker å registrere meg som bruker av Klimarealistenes sider. Jeg ønsker dette for å kunne kommentere ulike innlegg på disse sidene. Mvh Ørnulf Sandbæk

 20. Har fulgt debatten rundt klimaendringer i mange år, og har ikke tro på at klimaendringene er menneskeskapte. Har jobbet sammen med geologer i snart 30 år i forskjellige stillinger som Data Manager i oljeindustrien. Hovedsaklig med administrasjon av seismiske data i forbindelse med oljeleting og utvinning. Gjennom dette arbeidet har jeg fått ganske god insikt i geologiske prosesser selv om jeg ikke er utdannet geolog. Geologi er en av mine store interesseområder. Jeg blir fryktelig provosert når miljøbevegelsen og venstresiden forsøker å kneble og demonisere alle som motsier IPPC’s konklusjoner. Og som sier at «Science is settled».

  MVH
  Johnny Pedersen

 21. Jeg tror ikke at klimaendringene er skapt av mennesker, i vertfall ikke CO2 utslipp. CO2 er en livsnødvendig gass for livet på jorden, og har veldig lav drivhus effekt. For å oppfylle EU sine klima mål, kan vi gjøre det ved hjelp av ett «Kinder egg» (3 i en). Metan gass har 30 – 40 ganger så stor drivhus effekt som CO2, og mesteparten av norsk utslipp her kommer fra drøvtyggere i jordbruket. Hvis vi kutter ut kjøtt og melkeproduksjon fra kveg og sau, vil vi drastisk redusere metan utslippene og oppfylle EU’s klima mål. I tillegg vil vi spare kanskje 10 – 15 milliarder i subsidier og vi vil få ett sunnere kosthold bestående av fisk, Hvitt kjøtt (svin, kylling) og grønnsaker. Altså får 3 positive isteden for bare negative ting.

 22. Hei
  Jeg tror klimaendringer er normalt. Jeg tror ikke klimaendringene domineres av menneskets utslipp av CO2.
  Jeg tror at nå er det 50,37262% sikkert at klimaendringene IKKE skyldes menneskets utslipp av CO2 🙂
  Jeg ønsker å melde meg inn i klimarealistene.

  Mvh Sturla

 23. Jeg vil gjerne registrere navnet Bergen. Jeg ønske dessverre ikke å bruke fullt navn. Vi har nok problemer med ytringsfrihet i dette landet.

 24. Det er bekymringsfullt hvor lite kritisk norsk presse er til påstandene fra IPPC. Normalt skal det ikke mye til før de driver både undersøkende journalistikk og kritisk pressearbeid, men i klimasaken tjener de kun som mikrofonstativ for politisk vedtatte «sannheter». Klimarealistene gjør et meget viktig arbeid for å løfte fakta frem i debatten.

 25. ønsker å melde meg inn:

  Hans Jakob Seljeskog,
  Tunv. 3d,
  1473 Lørenskog
  sivilagronom, 69 år

 26. Fortsatt god jul til klimarealister ( og andre).

  Legger inn denne kommentaren som en test. Det var vanskelig sist jeg prøvde.
  Er det slik at den gamle hjemmesiden er gjemt bort?

  Vil også kommentere HTML. Er selv ukjent med tegnene her og forklaringen under er ikke nok for meg.

  Godt Nytt År!
  Er sikker på at det blir nye spennende debatter.
  Gerhard

 27. Hei, har vært medlem her i flere år. 4 Juni 2014 startet jeg opp en avdeling av klimarealistene i stavanger.
  Vi har mnd møter.

  Agnar Mikalsen

 28. Hei. Jeg likte ikke denne endringen av Klimarealistenes hjemmeside, men det er vel bare å godta.

  Med hilsen

  Tom A. Wulff
  Mangeårig medlem

  1. Da enkelte rapporterer problemer med innlogging har vi fjernet restriksjonen for nye brukere at man først må ha en godkjent kommentar.

   1. Til redaksjonen.
    En tidligere SV-politiker ved navn Alf Holmelid, skriver i fvn.no at svikten i ozonlaget / ozonkrisen ble avverget «fordi det ble satt inn effektive tiltak med globale reguleringer og ny teknologi». !!!
    Dette er i mitt hode en drøy påstand. Jeg trodde dette regulerte seg selv av naturlige årsaker …
    Kan Holmelids påstand dokumenteres ?
    Mvh.
    Paul T. Anderson

Svar på Bergen Avbryt svar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.