Retningslinjer for redaktøren
Redaktøren er organisasjonens ansikt utad og ansvarlig overfor styret. Redaktøren forholder seg til enhver tid til foreningens vedtekter. KRs nettsted driftes som en fri, redaktørstyrt publikasjon med allmennheten som målgruppe. Eksterne innlegg respekteres som en naturlig del av ytringsfriheten. Redaktøren og øvrige forfattere benytter høvisk språk, viser respekt for motstandere og er opptatt av sak. Redaktøren formidler organisasjonens syn om at klimaendringene i hovedsak er naturlige variasjoner over tid og forholder seg til KRs Vitenskapelige Råd for å sikre klimafaglig pålitelighet.

Retningslinjer for debatten i kommentarfeltene
1. Kommentarfeltene våre har forhåndsmoderering (iverksatt 3.mai 2018). Det kan enkelte ganger ta tid før din kommentar blir synlig. Har du postet en kommentar som ikke kommer til syne, vent på moderering.
Kommentarer med trolling, personangrep, sjikane, trakassering og øvrig manglende folkeskikk er uønsket. Ikke tillegg andre debattanter meninger de ikke har (stråmenn). Kommentarer som ikke er klimarelaterte og/eller avsporer debatten vil bli avvist. Det samme gjelder personer det ikke er mulig å føre en meningsfylt samtale med, og personer som poster under falskt navn og/eller oppgir falsk epostadresse. Klage på moderering sendes redaksjonen via epost.

2 Kommentarer må passe med temaet i oppslaget man kommenterer, og må bidra positivt til debatten. Kritikk av tekster fra vårt vitenskapelige råd må være faglig forankret og kan da presenteres som hovedoppslag  istedet for å stå i kommentarfeltet. Kommentarfeltet på hver enkelt sak stenges etter 30 dager.

3 Lenking:  Lenker til nettsteder som ikke er klimarelevante eller ikke har noen akademisk verdi er ikke tillatt. Vennligst lenk til det konkrete innholdet i en kilde så leserne kommer direkte til poenget, og forklar med egne ord hvorfor lenken er relevant i debatten. Ikke lenk til kilden generelt så leserne selv må tråle gjennom hundrevis av sider..

4. Påstander som er kontroversielle skal som hovedregel dokumenteres. Sjekk så langt det er mulig at dine kilder presenterer korrekte fakta. Vi ønsker en seriøs debatt, så vennligst ikke bruk Wikipedia, Skeptical Science / John Cook, eller tilsvarende lavkvalitets materiale som kilde. Britannica eller SNL har som regel informasjonen du trenger.

5. Debattanter må som hovedregel registrere seg under fullt navn og du må oppgi en gyldig epostadresse. Nye debattanter som glemmer å oppgi fullt navn får beskjed pr epost om å poste på nytt under eget navn.

6. Noen yrkesaktive i Norge nektes å delta i klimadebatten av overordnede, eller de risikerer represalier fra arbeidsgiver fordi de kommer med politisk ukorrekte fakta eller meninger. Vi kan i slike tilfeller godta registrering med et pseudonym. Send epost til redaktøren, slik at vi vet hvem du er.

7. Nye innlegg og/eller kommentarer kan inneholde småfeil/grammatikkfeil, disse vil bli rettet løpende etterhvert som vi ser feilene. Større revisjoner etter første postering er merket med kursiv (edit/dato).

8. Ikke legg tips i kommentarfeltene, send tips til redaktøren.

9. Forøvrig legger vi pressens etiske regler til grunn for vår aktivitet.

10. Vi kan når som helst endre disse retningslinjene og vi forbeholder oss retten til å avvise kommentarer som ikke er interessante for våre lesere.

16 kommentarer

 1. Leste en interessant studie som kan gi forklaring på oppvarming av dyphavene og havforsuring, som var linket til i denne artikkelen:

  https://www.iceagenow.info/three-million-underwater-volcanoes-wrong/

  http://principia-scientific.org/volcanic-carbon-dioxide.html/

  Altså, man har gjort nokså lite forskning på havdypene, omlag 6% kartlagt i Stillehavet og man fant 201 055 vulkaner på bunnen (2015). Ekstrapolert blir det globalt 3 477 403 undersjøiske vulkaner, der 139 000 er aktive til enhver tid, altså 4% av dem.

  Man fant flere steder opphopninger av karbondioksyd – sjøer av flytende CO2 – som ikke var blitt oppløst.

  Når man vet at også svoveldioksyd strømmer ut av slike vulkaner, så er det lett å tenke at dette er årsaken til koralldød og sure hav.

  Og jeg antar også at vulkansk aktivitet går i bølger/slik klimaet gjør i takt med himmellegemer mm.

 2. Noen faglige spørsmål.
  Siden det største lageret av CO2 er oppløst i vann, og oppløseligheten synker med stigende temperaturer. Er da ikke CO2 i atmosfæren en utmerket kandidat for å registrere klodens klima?

  Jeg mener at det er påstått at det ikke skal være en slik korrelasjon, men får ikke det til å stemme med min enkle hypotese. Som man har sett av proxy data følger CO2 økningen etter temperaturøkning, noe som for meg er selvfølgelig. Om CO2 var driveren for klima ville man hatt så mye positiv feedback at jordens klima ville gått ut av styr, er ikke det en klar indikasjon på at CO2 ikke er en driver på klima?

  Er det noen som har en referanse på hvor mye CO2 som faktisk kommer fra mennesker av de 400 ppm vi har i dag?

 3. Ekko 2. desember.
  Sitter de der å juger?
  De påstår at det har blitt så mye varmere.
  Bl.a. på Svalbard og på Nordpolen osv.
  Trenger ikke dette et motsvar,
  eller får ikke dere slippe til?

 4. Se hva Jens Stoltenberg skriver i sin bok.
  » Kopiert noen linjer…
  I sin bok skriver Jens Stoltenberg om alle de milliarder han sløste bort på «grønne» tiltak fordi han ikke klarte å motstå presset fra LO, NHO, industri og miljøbevegelsen. Jeg forstår godt Stoltenberg.
  En liten artikkel i Dagbladet om at norske elbiler er noen miljøsvin har resultert i at en professor,informatiker, psykolog, nanoteknolog og vindmølleforsker står frem på rekke og rad med all verdens motargumenter. Ikke rart at mange gjør som Stoltenberg og trekker seg tilbake. Det kvantitative mengdetrykket veide mer enn de kvalitative motargumentene.»

 5. Det pågår en diskusjon om moderering i debattspaltene. Man kan få inntrykk av at moderingen tidvis er noe subjektiv. Jeg tror det er viktig at KR fremstår så åpne og fordomsfrie som mulig. Det er viktig å tillate motforestillinger, ellers vil KR fort oppfattes som «klimafornektere» og ikke klimarealister. I noen tilfeller vil moderator være tjent med å heller ta på seg hatten som debattant. Nå kan han oppfattes som overkikkador, noe jeg antar ikke er tilsiktet.

  PS. er det mulig å kunne redigere et innlegg en kort periode etter lansering? Ofte ser man i ettertid at ting kunne være skrevet mer tydelig, eller at innlegget inneholder skrivefeil.
  (Moderator: Send epost til redaksjonen@klimarealistene dot com, og be om at evt skrivefeil blir rettet, eller brukt kommentarfeltet)

  1. Man har eller har hatt et par-tre personer som oppter jevnlig i kommentarfeltet som har utgangspunktet at alt KR forfekter må være galt. Ved første øyekast kan det se seriøst ut, spesielt for de uten naturvitenskapelig kunnskap.
   Men det benyttes sirkulær logikk, politiske påstander, modellstudier som bevis for at observasjoner må være gale, kilder man lenker til som ikke bekrefter noe som helst osv osv.

   Slike usakligheter tok de greske filosofene for ca 3500 år siden som et sikkert tegn på at man manglet seriøse argumenter, og de færreste seg derfor tid til å debattere mot slik, og dermed fylles kommentarfeltet opp med oppspinn uten noen vitenskapelig forankring.

   1. Dette var en vennlig henvendelse for å om mulig, heve kvalitetsnivået på en god og viktig nettside. Som «underdog» i debatten er det viktig å ikke fire på saklighetsnivået, selv om det kan være fristende å gi tilbake til motdebattanter som holder et lavt nivå. I mine øyne skal moderator reagere på personangrep, trolling osv., men skal være forsiktig med å vurdere kvalitetsnivået. Det bør man ta opp som motdebattant.

    Til slutt vil jeg si at jeg støtter arbeidet til Klimarealistene og mener dere er en verdifull motvekt til den ensidige påvirkningen fra de «rettroende».

   2. Hallo Geir !
    Du har mange gode poenger i dine artikler, men de virker litt for lite seriøse når du hele tiden er så sarkastisk mot klimavarslerne. Hvis du prøver å være mer nøktern og behandler dine motstandere med respekt, vil det være lettere for nettsteder som «resett.no» å sitere deg. Enig ?
    Mvh.
    Paul T. Anderson (Klimarealist)

    1. Klimarealistene tas ikke på alvor blant folk som har studert fysikk iht. pensum på høyskoler og universiteter. Du skal heller ikke forvente …(snip) (Moderator: Vennligst hold et høyere saklighetsnivå)

     1. Du må skille på artiklene og kommentarene. Artiklene skrives i hovedsak av personer med god akademisk forankring innen relevante fagområder. At du ikke er enig i konkusjonene betyr ikke at innholdet er av lavere faglig nivå enn de artiklene du tydeligvis har større tillit til. Jeg legger merke til at det stadig påpekes at artikler hos KR kan ha forskjellig syn på klimaspørsmålet. Man gjør en sak av å sette disse opp mot hverandre. Det er selvfølgelig helt naturlig at klimarealister ikke er en homogen masse med akkurat samme oppfatning og konklusjoner. Slik er vitenskap – og sånn må det være.
      Den siste setningen din viser vel at du er mer fylt av forakt enn respekt for andres meninger. Slikt blir det ikke fruktbare diskusjoner av.

  1. Hvor stor betydning på temperaturen har den varmen som kommer fra vekst i byene,mer biltrafikk og mer lys generelt?.Måler man temperaturen på samme sted som for 100 år siden.Jeg vil anta at lufta på Blindern er varmere pga Oslo har vokst osv.

   1. Man så en tydelig endring da målingene i Oslo ble flyttet fra sentrum og til Blindern, og det ble ikke korrigert for feilen som da oppstod før etter at en av våre vitenskapsmenn gjorde Meteorologisk Institutt oppmerksom på feilen. Fenomenet betegnet urbane varmeøyer, eller UHI (Urban Heat Effect)..

    Effekten varierer betydelig fra by til by, men Dr. James Hansen fra NASA-Giss publiserte en forskningsrapport rett før 1990 hvor han kalkulerte at hele 0,3 grader var UHI av de 0,8 gradene med global oppvarming de siste 100 årene.

 6. Har anbefalt Klimarealistene i Dagbladet, 28/7, i et svarinnlegg på Sundtofts artikkel om klimamøte i Paris.

  Mange har store forventninger til hva verdens miljøministre skal gjøre for å bremse klimaendringene.» Er noe av budskapet fra vår Klima-og miljøminister Tine Sundtoft. Det drar seg til for et stort møte i Paris der 186 miljøministre skal bli enige om tiltak for at ikke jorda vår skal forgå
  av røyk, smuss og oppheting. Møtet holdes, naturlig nok, uten invitasjon til levende vesener fra andre planeter, slik som den potensielle befolkning på nyoppdagede Kepler 452b. I forbindelse med oppdagelsen fikk vi en del opplysninger om dimensjoner, avstander og ikke minst hva tid og fart representerer pluss noen fysiske lover ingen aner rekkevidden og betydningen av.. Nyttige opplysninger også fordi vi blir nødt til å erkjenne vår maktesløshet mot det som utgjør våre omgivelser i Universet, vår intethet, vår uendelig, betydningsløse
  plass i helheten. Det er derfor litt av noen universelle miljøministre som skal samles i Paris for å gi seg i kast med å temme verdensrommets voldsomme krefter og ukjente krumspring. Det eneste sikre er at, i matkunstens og gourmetenes midte, vil inntak av mange og liflige måltider gi miljøminstrene mulighet til private ekstrautslipp av gassen metan. La oss håpe de ikke blir i fyr og flamme under trykket fra naturloven.
  I ventetiden på resultatet fra miljøministrenes basketak med verdensrommet, anbefales alle å klikke seg inn på «Klimarealistene»
  og dermed gis mulighet til atter å få et sunt fotfeste på moder jord!

  1. Om det er troverdighet i klimaspørsmål man søker (snip…så bør du anskaffe deg en lærebok i naturfag. Start med plantematen CO2, hilsen Moderator))

   1. Hvis det er til meg svaret er ment så må en av oss ha misforstått. Min «Lærebok» greier seg med Klimarealistene. Det virker som det er nok.

    Audvin Linde

Svar på Geir Aaslid Avbryt svar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.