Mange er ikke klar over at det eksisterer to klimapanel, IPCC og NIPCC.

IPCC er FN’s Statlige Klimapanel hvor deltagerne er politisk oppnevnt, hvor panelets mandat kun omfatter menneskeskapte klimaendringer og hvor man tar det for gitt at det eksisterer en menneskeskapt klimakrise. IPCC kvoterer inn forskere på grunnlag av kjønn og statsborgerskap til fortrengsel for ekspertise og de følger ikke vanlige regler for fagfellevurdering av sine rapporter. Det politiske sammendraget (SPM) er ofte førende for hva som tillates å stå i de påfølgende vitenskapsrapporter og det inneholder ofte påstander som er i strid med innholdet i vitenskapsrapportene fra arbeidsgruppe 1 (WG1). Deres rapporter er her.
Klimarealistene sendte ut en pressemelding da siste hovedrapport AR5 kom ut, den kan leses her.

NIPCC er det Ikke-Statlige Klimapanelet som analyserer klimavitenskap i klassisk forstand, dvs man legger alle faktaene på bordet og ser hva som blir konklusjonen etter en grundig analyse og uten politisk innblanding. Her finner du ledende vitenskapsmenn som har forlatt IPCC fordi deres prosesser ikke er vitenskapelige og har en utidig sammenblanding av politikk og vitenskap. NIPCC har normale vitenskapsprosesser og fagfellevurdering der kompetanse trumfer kjønn og statsborgerskap.

Begge klimapanel bygger på tusenvis av artikler fra fagfellevurderte tidsskrifter som er relevante for temaet menneskeskapte klimaendringer, men bare NIPCC gjør en like grundig vurdering av naturlige klimaendringer. En vitenskapelig evaluering av IPCC fra InterAcademy Council (IAC, oktober 2010) inneholder drepende kritikk. IAC som er paraplyorganisasjonen for alle vitenskapsakademiene i verden fikk selvsagt ikke lov til å evaluere klimavitenskapen i IPCC-rapportene. Mens IPCC er finansiert av verdens regjeringer og FN, så mottar NIPCC støtte fra følgende non-profit organisasjoner: Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, Science and Environmental Policy Project (SEPP), og Heartland-Instituttet.

Hvor står verdens vitenskapsakademier?
Innen vitenskapen er det minimal interesse for å bli dratt inn i politiske stridigheter, og slik er det også på klimafeltet. Antall vitenskapsakademier i verden som har støttet FNs klimapanel etter å ha spurt egne medlemmer, er nøyaktig lik null.

Klimaendringer Revurdert II Naturvitenskap – Norsk sammendrag for beslutningstagere
NIPCC-SPM-NOSammendrag for beslutningstakere fra NIPCC oppsummerer og tolker en stor vitenskapelig rapport som tilbakeviser påstanden ”mesteparten av den observerte økningen i global gjennomsnittstemperatur siden midten av det 20. århundre, svært sannsynlig skyldes økningen i menneskeskapte klimagasskonsentrasjoner ”(IPCC AR4 SPM, side 10)

Fordi dette sammendraget er rettet mot et større publikum enn selve hovedrapporten, omfatter det også en diskusjon av den vitenskapelige metode, føre-var prinsippet, et kort sammendrag og en kritisk analyse av hver av IPCCs viktigste argumentasjonsrekker samt en kort liste med anbefalinger til politikere.

NIPCCs forfattere har viet spesiell oppmerksomhet til artikler som enten ble oversett av IPCC eller som inneholder data, diskusjoner eller konklusjoner i strid med IPCCs påstand om at menneskerelaterte klimagassutslipp fører til farlig global oppvarming.

PDF-format 3,3Mb, last ned herfra CCR2a-SPM-Norwegian_2014

Climate Change Reconsidered II (CCR-II) – Biological Impacts
Publisert Mars 2014, 1062 sider.
NIPCC-biological-impacts-2014-cHovedforfattere/Redaktører
Craig D. Idso (USA), Sherwood B. Idso (USA), Robert M. Carter (Australia), S. Fred Singer (USA). Du kan lese mer om hovedforfatterne her.

Dette er en uavhengig, omfattende og autoritativ rapport om virkningene av klimaendringer på planter, landdyr, vannlevende organismer, og menneskers trivsel.

Denne rapporten konkluderer med at den menneskelige effekten sannsynligvis er liten i forhold til naturlig variasjon, og den lille oppvarming som er sannsynlig vil være fordelaktig men også medføre kostnader.

Forskningen er sammenfattet i syv kapitler med annet bakgrunnsmateriale samlet i fire tillegg.

Enkeltkapitler og tillegg kan lastes ned herfra.

CCR-II_2013Climate Change Reconsidered II: Physical Science (CCR-II)
Publisert 17-18.september 2013.
CCR-II er en uavhengig, omfattende og autoritativ rapport som oppsummerer klimavitenskapen. Det er den fjerde forskningsrapporten forfattet av NIPCC, og foreligger i norsk sammendrag (se ovenfor).

Forskningen er sammenfattet i syv kapitler med annet bakgrunnsmateriale samlet i to tillegg.

Det samlede innholdet kan lastes ned her.

Eldre rapporter
NIPCC har to eldre rapporter, CCR-I fra 2009 og Interrumrapporten av 2011 finner du her og her

10 kommentarer

 1. Lurer på en ting. Den magnetiske nordpol flytter seg og dermed også innfallende kosmisk stråling som følger det magnetiske feltet. Dette antar jeg. I tillegg mener jeg å ha lest at magnetfeltet svekkes, og at et bytte av polaritet kan komme om noen(hundre) år.

  Har dette noen påvirkning av klimaet? Skydannelse påvirkes slik jeg har forstått det av kosmisk stråling, og når innfallsområdet flytter seg, har det vel betydning for vær og dermed for klima? Jeg bare undrer.

 2. Hei,
  Som kjemiker med noe kunnskap om gassen
  karbondioksid leser jeg med stor undring all skrekkpropaganda om jordens klimaendring basert på kun denne gassen. Det er med stort utbytte jeg leser at det finnes mer enn en mening om dette.
  Det finnes også et norsk klimapanel Cicero?
  sammensatt av stort sett alt annet en vitenskapsmenn med naturvitenskap som faglig grunnlag! De slutter seg helt til FN’s
  Klimapanel! Det er uhyre vanskelig å komme til bunns i hva realitetene er! Kaster vi bort milliarder på unødvendige tiltak mot CO2 utslipp?
  Mvh
  Espen

  1. Det er ikke kun CO2 som påvirker klimaendringer. Hva er det du undres over ang. CO2 og klimaendringer?

   1. CO2 står for anlagsvis 75% av IR–absorberende molekylers effekt ifølge IPCC. Ifølge IPCC skal dobling av CO2 gi vel +1C. Men denne varmen genererer vanndamp som gjennom en forsterkningseffekt skal gi 3-5 ganger økning. Men det måles ikke mer vanndamp i de atmosfærelag der IPCC beregner sin effekt. Det måles en signifikant nedgang. Og det skal gi en negativ forsterkning. Voila

  1. Det har skjedd i ekstremt sjeldne tilfeller at vi slipper til, men NRKs hovedprinsipp later til å være at ingen som er uenige med FNs klimapanel skal slippe til i klimadebatter.

   1. Jeg er så lei av å se Rasmus Hansson og Trine Skei Grande på dagsnytt atten. Har noen av dere gjort noen henvendelser til NRK? Det er på tide de får en annen vinkling. Jeg skal kontakte dem.

    1. Lykke til. Det er blitt gjort før, men det er flott at flere tar opp dette. Hver dag ser vi nå nye skrekk-og-gru oppslag i norsk media, uten at det finnes mulighet for å komme med kritiske kommentarer, og selvsagt uten noen som helst vilje fra redaksjonene til å foreta kritisk journalistikk. Slik er vår vidunderlige ensrettede norske media-hverdag, det er skremmende lesning, ikke på grunn av en fiktiv klimakrise, men på grunn av den konsekvente hjernevaskingen som vi blir utsatt for.

     Hvordan kan vi stole på norsk media overhodet, når de lar all kritisk sans fare (og det er deres faglige plikt å presentere en sak fra flere sider)? Kanskje de kan brukes til å skrive om C-kjendiser. Kanskje. Utover det; stol ikke et øyeblikk på en eneste norsk journalist. De har ingen interesse av å informere deg, bare dupere deg.

  2. Uansett så stoler jeg mer på norske klimaforskere enn FN’s klimapanel som er kjøpt av noen som har sin egen agenda. Det er tragisk at så få forstår dette!

  3. Uten å ta stilling til de to linkene du la ut.
   Selvfølgelig vil du finne usaklige utspill i denne debatten. Det gjelder for begge sider. Problemet er stigmatiseringen av dem som er uenig med IPCC. Å kalle motparten for klimafornektere viser med all tydelighet at de har behov for ad hominem-argumentasjon for å kneble opposisjonen. At motparten er betalt av en forurensende næring er også en klassisk måte å diskreditere motstanderen i stedet for å diskutere fakta. Man skulle tro at IPCCs tilhengere hadde så stor vitenskapelig kredibilitet at de kunne møte motargumenter med interesse og respekt. Det er påfallende at de i stedet velger skyttergraven.

Kommentarer er stengt.